full
color
#d9d9d9
http://incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Incercari

ACTIVITĂŢI ÎN LABORATOARE DE ÎNCERCĂRI ALE INCD URBAN-INCERC

Sucursala INCERC Bucureşti

Laborator LII

 • Încercarea de etanşeitate şi rezistenţă la presiune hidraulică a robinetelor cu cep pentru gaze
 • Încercarea rezistenţei şi etanşeităţii la presiune hidraulică a armăturilor din instalaţiile sanitare de distribuţie
 • Încercarea carcasei aparatelor de robinetărie
 • Încercarea de etanşeitate a obturatorului aparatelor de robinetărie
 • Verificarea debitului armăturilor pentru obiecte sanitare
 • Verificarea debitului armăturilor pentru instalaţii sanitare şi de încălzire centrală
 • Încercarea de etanşeitate, de rezistenţă la presiune hidraulică şi de funcţionare a hidranţilor
 • Încercarea de etanşeitate a robinetelor de oprire cu supapă
 • Încercarea de rezistenţă la presiune a robinetelor de oprire cu supapă
 • Determinarea debitului de curgere a robinetelor de oprire cu supapă
 • Încercarea de rezistenţă la presiune statică şi a etanşeităţii filtrelor mecanice
 • Încercarea rezistenţei la presiune a elementelor şi componentelor filtrante
 • Determinarea căderii de presiune pentru filtre mecanice
 • Încercarea de etanşeitate a robinetelor cu bilă
 • Încercarea de rezistenţă la presiune a robinetelor cu bilă
 • Încercarea de rezistenţă la curgere a aparatelor de robinetărie utilizând apa ca fluid de încercare
 • Încercarea la presiune a robinetelor pentru alimentări cu apă
 • Încercarea de rezistenţă la presiune a robinetelor industriale
 • Încercarea etanşeităţii robinetelor industriale
 • Încercarea etanşeităţii scaunului robinetelor industriale
 • Robinete de amestec mecanice. Etanşeitatea robinetului de amestec în amonte de obturator şi a obturatorului
 • Robinete de amestec mecanice. Etanşeitatea obturatorului: curgerea încrucişată între apa caldă şi apa rece
 • Robinete de amestec cu termostat. Etanşeitatea robinetului de amestec în amonte de obturator şi a obturatorului
 • Robinete de amestec cu termostat. Etanşeitatea obturatorului: curgerea încrucişată între apa caldă şi apa rece
 • Sisteme de canalizare de materiale termoplastice pentru utilizări fără presiune. Metoda de încercare a etanşeităţii la apă
 • Sisteme de canalizare de materiale termoplastice pentru evacuarea lichidelor de la haznale şi a apelor uzate. Metoda de încercare a etanşeităţii îmbinărilor la aer
 • Determinarea caracteristicilor ţevilor şi fitingurilor din materiale plastice
 • Determinarea rezistenţei la presiune interioară a ţevilor din materiale plastice
 • Încercarea de etanşeitate la presiune interioară a îmbinărilor cu solicitare axială între ţevi de presiune de diametru mic şi fitinguri
 • Încercarea de etanşeitate sub presiune interioară a îmbinărilor mecanice între fitinguri şi ţevi de poliolefină, supuse curbării
 • Determinarea caracteristicilor obiectelor sanitare
 • Încercarea etanşeităţii racordurilor cu lipire tare sau moale prin capilaritate, pentru ţevi de cupru şi aliaje de cupru
 • Încercarea etanşeităţii racordurilor cu compresie pentru ţevi de cupru şi aliaje de cupru
 • Determinarea caracteristicilor furtunurilor din cauciuc şi mase plastice şi a asamblărilor lor
 • Încercarea de rezistenţă la presiune a corpurilor de încălzire
 • Încercări pentru determinarea performanţelor schimbătoarelor de căldură
 • Determinarea caracteristicilor robinetelor termostatice de radiator
 • Determinarea puterii termice a corpurilor de încălzire
 • Determinarea căderii de presiune la corpurile de încălzire
 • Determinarea puterii termice a panourilor radiante de plafon
 • Determinarea temperaturii medii a suprafeţei panourilor radiante de plafon
 • Încercarea de rezistenţă la presiune a panourilor radiante de plafon
 • Încercări hidraulice şi mecanice a supapelor de siguranţă
 • Verificarea rezistenţei şi etanşeităţii canalelor de ventilaţie
 • Reglarea aeraulică a instalaţiilor de ventilaţie
 • Determinarea eficacităţii globale a instalaţiei de ventilaţie
 • Filtre mecanice. Rezistenţa la presiune statică şi etanşeitatea filtrului
 • Filtre mecanice. Rezistenţa la presiune a elementelor şi componentelor filtrante
 • Filtre mecanice. Căderea de presiune.
 • Robinete cu bilă, din aliaj de cupru şi oţel inoxidabil, manevrate manual, pentru alimentarea cu apă în clădiri. Etanşeitate
 • Robinete cu bilă, din aliaj de cupru şi oţel inoxidabil, manevrate manual, pentru alimentarea cu apă în clădiri.
 • Rezistenţă la presiune hidraulică
 • Robinetărie pentru alimentare cu apă. Rezistenţa la presiune interioară şi etanşeitatea carcasei robinetului şi a tuturor componentelor care sunt sub presiune
 • Robinetărie industrială.
 • Rezistenţa carcasei, test P10; rezistenţa obturatorului, test P20
 • Robinetărie industrială.
 • Etanşeitatea carcasei şi a scaunului carcasei, test P11; P12.
 • Aparate de robinetărie. Încercarea de rezistenţă la curgere utilizând apa ca fluid de încercare.
 • Radiatoare şi convectoare.
 • Încercări de rezistenţă la presiune
 • Panouri radiante. Rezistenţa la presiune
 • Radiatoare şi convectoare. Determinarea puterii termice
 • Radiatoare şi convectoare. Determinarea căderii de presiune la corpurile de încălzire
 • Panouri radiante. Determinarea puterii termice
 • Panouri radiante. Determinarea temperaturii medii a suprafeţei

Laborator BET

 • Determinarea granulozităţii. Analiza granulometrica prin cernere
 • Determinarea rezistentei la sfărâmare
 • Determinarea rezistentei la uzura (Los Angeles)
 • Determinarea formei granulelor. Coeficientul de aplatizare
 • Determinarea procentului de suprafeţe concasate şi sfărâmate din agregate grosiere
 • Determinarea timpului de priza
 • Determinarea stabilităţii
 • Determinarea rezistenţei la compresiune
 • Determinarea densităţii aparente a mortarului întărit
 • Determinarea rezistentei la încovoiere şi compresiune a mortarului întărit
 • Determinarea aderenţei mortarelor pentru tencuire şi gletuire întărite pe suporturi
 • Determinarea contracţia axiale
 • Determinarea rezistentei la îngheţ – dezgheţ
 • Determinarea coef. de absorbţie a apei datorita acţiunii capilare
 • Determinarea densităţii aparente a mortarului proaspăt
 • Determinarea consistentei mortarului proaspăt (cu masa de împrăştiere)
 • Determinarea consistentei cu metoda penetrării plungerului
 • Determinarea conţinutului de aer din mortarul proaspăt (metoda prin presiune)
 • Încercări pe beton proaspăt. Eşantionare
 • Încercări pe beton proaspăt. Încercarea de tasare
 • Încercări pe beton proaspăt. Densitate
 • Încercări pe beton proaspăt. Conţinut de aer. Metode prin presiune
 • Încercări pe beton întărit. Rezistenta la compresiune a epruvetelor
 • Încercări pe beton întărit. Rezistenţa la încovoiere a epruvetelor
 • Încercări pe beton întărit. Rezistenţa la întindere prin despicare a epruvetelor
 • Încercări pe beton întărit. Densitatea betonului întărit
 • Încercări pe beton întărit. Adâncimea de pătrundere a apei sub presiune
 • Determinarea contracţiei axiale a betonului întărit
 • Încercări pe beton proaspăt. Timp de priza
 • Încercare pe beton întărit. Determinarea rezistentei la compresiune
 • Determinarea rezistentei la îngheţ – dezgheţ
 • Verificarea impermeabilităţii la apa

Laborator ESC

 • Ferestre şi uşi. Determinarea permeabilităţii la aer.
 • Ferestre şi uşi. Determinarea etanşeităţii la apă.
 • Ferestre şi uşi. Determinarea rezistenţei la încărcare din vânt.
 • Bare, sârme laminate şi sârme pentru armarea betonului. Încercarea la tracţiune.
 • Bare, sârme laminate şi sârme pentru armarea betonului. Încercarea la îndoire.
 • Elemente pentru zidărie. Determinarea dimensiunilor.
 • Cărămizi. Determinarea densităţii aparente.
 • Elemente pentru zidărie. Determinarea rezistenţei la compresiune.
 • Zidărie. Determinarea rezistenţei la compresiune.

Laborator HIT

 • Determinarea masei specifice
 • Determinarea masei totale a bitumului, masei suportului şi a masei materialului mineral
 • Determinarea flexibilităţii la temperaturi scăzute
 • Determinarea rezistenţei la apă sub presiune mică
 • Determinarea rezistenţei la apă sub presiune medie
 • Determinarea stabilităţii dimensionale
 • Determinarea stabilităţii formei la schimbări ciclice de temperatură
 • Determinarea proprietăţilor la tracţiune
 • Determinarea rezistenţei la impact
 • Determinarea comportării la apă
 • Determinarea aderenţei granulelor
 • Determinarea rezistenţei la sarcina statică
 • Determinarea pliabilităţii la temperaturi scăzute
 • Determinarea rezistenţei la fluaj la temperatură ridicată
 • Determinarea proprietăţilor de transmisie a vaporilor de apă
 • Determinarea rezistenţei la pătrunderea apei
 • Încercarea la tracţiune
 • Determinarea rezistenţei la sfâşiere
 • Determinarea rezistenţei la sfâşiere
 • Verificarea caracteristicilor geometrice
 • Determinarea rezistenţei la băşicare
 • Determinarea flexibilităţii la 0°C
 • Determinarea stabilităţii la căldură
 • Determinarea curgerii în rosturi verticale
 • Verificarea impermeabilităţii la apă
 • Verificarea impermeabilităţii la apă după îmbătrânire prin îngheţ/dezgheţ
 • Verificarea caracteristicilor geometrice
 • Determinarea absorbţiei de apă
 • Determinarea rezistenţei la rupere la încercarea de tracţiune indirectă
 • Încercarea pentru determinarea dimensiunilor epruvetelor bituminoase cilindrice, rectangulare sau nerectangulare
 • Determinarea masei volumice aparente a epruvetelor bituminoase
 • Determinarea absorbţiei de apă
 • Determinarea stabilităţii fluajului şi valorile coeficientului MARSHALL

Laborator AC

 • Determinarea coeficientului de absorbţie acustică în câmp difuz
 • Determinarea izolării acustice la zgomot aerian
 • Determinarea izolării acustice la zgomot de impact
 • Determinarea îmbunătăţirii izolării acustice la zgomot de impact
 • Determinarea rigidităţii dinamice
 • Determinarea rezistenţei la flux de aer
 • Determinarea nivelului de zgomot în situ
 • Determinarea puterii acustice a surselor în câmp liber
 • Determinarea puterii acustice a surselor în câmp difuz
 • Determinarea reducerii nivelului de zgomot realizată de materiale vibroamortizoare aplicate pe table subţiri
 • Caracterizarea nivelului de zgomot produs ca urmare a funcţionării instalaţiilor sanitare (armături, conducte, etc.)
 • Determinarea reducerii nivelului de zgomot ca urmare a aplicării unor măsuri suplimentare pentru prinderea conductelor de instalaţii şi izolarea acestora cu materiale vibroamortizoare

Laborator LPPF

 • Determinarea densităţii materialelor plastice nealveolare prin metoda imersiei
 • Determinarea temperaturii de înmuiere Vicat (VST)
 • Determinarea absorbţiei de apă (inclusiv pentru covor şi dale PVC)
 • Determinarea proprietăţilor de tracţiune
 • Determinarea proprietăţilor de încovoiere
 • Determinarea rezistenţei la sfâşiere
 • Determinarea proprietăţilor de şoc Charpy
 • Determinarea rezistenţei la acţiunea agenţilor chimici
 • Determinarea dimensiunilor pereţilor şi a masei profilelor principale
 • Determinarea rezistenţei asamblărilor sudate
 • Încercarea de perforare statică (CBR)
 • Determinarea densităţii aparente
 • Determinarea contracţiei
 • Determinarea conţinutului de substanţe volatile
 • Determinarea penetraţiei
 • Determinarea rezistenţei la oboseală
 • Determinarea rezistenţei la îmbătrânire accelerată
 • Încercarea de aderenţă
 • Determinarea densităţii aparente
 • Determinarea comportării la compresiune
 • Determinarea comportării la încovoiere
 • Determinarea densităţii
 • Determinarea timpului de curgere prin utilizarea cupelor de curgere
 • Determinarea conţinutului de substanţe nevolatile
 • Determinarea rezistenţei la lichide (inclusiv covor PVC cu suport textil)
 • Determinarea rezistenţei chimice a acoperirilor cu lacuri şi vopsele
 • Determinarea grosimii peliculei
 • Determinarea fineţii de frecare
 • Încercarea la căderea unei mase
 • Încercarea la caroiaj
 • Determinarea densităţii aparente
 • Determinarea coeficientului de absorbţie a apei prin capilaritate
 • Determinarea rezistenţei la flexiune sub sarcină concentrată
 • Determinarea rezistenţei la compresiune
 • Determinarea energiei la rupere prin şoc
 • Determinarea rezistenţei chimice
 • Determinarea rezistenţei la abraziune a suprafeţei
 • Determinarea durităţii superficiale după scara Mohs
 • Determinarea rezistentei la soc termic
 • Determinarea absorbţiei de apă
 • Determinarea rezistenţei la uzură.
 • Determinarea densităţii aparente a mortarului întărit
 • Determinarea timpului de priză
 • Determinarea rezistenţei la încovoiere şi compresiune a mortarului întărit
 • Determinarea timpului deschis (open-time)
 • Determinarea alunecării
 • Determinarea aderenţei prin tracţiune
 • Încercarea la forfecare a zonelor încleiate
 • Determinarea rezistenţei la încovoiere
 • Rezistenţa la întindere şi alungirea la rupere
 • Curgerea în rosturi
 • Rezistenţa la tracţiune, alungire la rupere şi a deformaţiei remanente a peliculei de chit
 • Determinarea stabilităţii dimensionale în condiţii specifice de temperatură şi umiditate
 • Absorbţia de apă
 • Conţinutul de pori
 • Determinarea aderenţei prin tracţiune a adezivilor şi a stratului de bazǎ la materialul termoizolant
 • Determinarea deformaţiei în condiţii specificate pt. sarcină la compresiune şi temperatură
 • Determinarea rezistenţei la tracţiune perpendiculară pe feţe
 • Determinarea rezistenţei la efectul de îngheţ-dezgheţ
 • Determinarea rezistentei la impact a foilor hidroizolante de material plastic
 • Liniaritatea şi planitatea
 • Grosimea şi masa specifica
 • Stabilitate dimensională longitudinal, transversal
 • Defecte de aspect
 • Permeabilitatea la vapori de apa
 • Măsurarea dimensiunilor
 • Determinarea variaţiei dimensiunilor şi aspectul după încălzire
 • Determinarea contracţiei longitudinale la cald
 • Determinarea proprietăţilor de tracţiune
 • Încercarea la smulgere din suport
 • Determinarea dimensiunilor liniare
 • Încǎrcǎri date de vânt
 • Încǎrcǎri date de zǎpadǎ
 • Determinare rezistenţă la aderenţă a mortarelor de tencuială întărite şi plastice pe suporturi
 • Determinarea coeficientului de absorbţie a apei datorată acţiunii capilare a mortarului întărit
 • Determinarea proprietăţilor de compresiune
 • Încercarea la tracţiune prin metoda benzilor late
 • Încercarea la tracţiune prin metoda benzilor late
 • Determinarea rezistenţei la sfâşiere
 • Încercarea la îndoire (pe dorn cilindric)
 • Încercarea la zgâriere
 • Încercarea la tracţiune
 • Determinarea puterii de acoperire
 • Determinarea şi clasificarea permeabilităţii la apă lichidă
 • Expunerea acoperirilor la lumină artificială. Expunere la radiaţii UV fluorescente şi la apă
 • Determinarea efectelor căldurii
 • Determinarea rezistenţei la umiditate (condensare repetată)
 • Variaţii de temperatură
 • Încercări de frig şi căldură uscată
 • Determinarea aparenţei vizuale
 • Determinarea dimensiunilor
 • Determinarea aspectului
 • Determinarea absorbţiei de apă la presiune atmosfericǎ
 • Determinarea rezistenţei la îngheţ
 • Determinarea dimensiunilor
 • Determinarea calitǎţii suprafeţelor
 • Determinarea rezistenţei la încovoiere
 • Determinarea forţei de rupere
 • Determinarea rezistenţei la abraziune profundă pentru plăci neglazurate
 • Determinarea rezistenţei la şoc termic
 • Determinarea dilatării termice liniare
 • Determinarea masei pe unitatea de suprafaţa
 • Determinarea flexibilităţii
 • Determinarea grosimii totale
 • Determinarea stabilităţii dimensionale şi a deformării după expunere la căldura
 • Rezistenta la impact
 • Determinarea poansonării remanente după aplicarea unei sarcini statice
 • Determinarea rezistentei la jupuire
 • Determinarea rezistenţei la frecare umedă şi a aptitudinii de curăţare a acoperirilor
 • Determinarea raportului de contrast al vopselelor deschise la un randament de aplicare determinat
 • Determinarea reflexiei regulate a peliculelor de vopsea nemetalizată la 20 grade, 60 grade şi 85 grade
 • Determinarea fineţii de dispersie
 • Determinarea şi clasificarea coeficientului de transmisie a vaporilor de apă (permeabilitate)
 • Determinarea compatibilităţii termice – partea 3: cicluri termice fără imersare în săruri de dezgheţ
 • Determinarea aderenţei
 • Determinarea rezistenţei la uzură BCA
 • Determinarea aderenţei
 • Determinarea rezistenţelor mecanice
 • Determinarea rezistenţelor mecanice
 • Determinarea rezistenţelor mecanice
 • Determinarea rezistenţei la forfecare
 • Determinarea rezistenţei la jupuire a îmbinărilor
 • Determinarea rezistenţei la forfecare a îmbinărilor
 • Încercarea la compresiune
 • Încercarea la impact
 • Înălţime
 • Lăţime
 • Grosime
 • Rectangularitate
 • Planitate generală
 • Planitate locală
 • Determinarea rezistenţei la sarcină verticală
 • Determinarea rezistenţei la încovoiere statică
 • Determinarea rezistenţei la şoc cu un corp dur
 • Determinarea rezistenţei la şocuri cu corpuri moi şi grele

Laborator GTF

 • Determinarea granulozităţii: metoda cernerii; metoda sedimentarii
 • Determinarea umidităţii
 • Determinarea limitelor de plasticitate: metoda cilindrilor de pământ (determinarea limitei inferioare de plasticitate); metoda cu cupa (determinarea limitei superioare de plasticitate)
 • Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor
 • Determinarea densităţii pământurilor prin metoda cu stanţa
 • Determinarea compresibilităţii pământurilor prin încercarea în edometru: determinarea compresibilităţii pământurilor; determinarea consolidării pământurilor
 • Determinarea rezistentei pământurilor la forfecare prin încercarea de forfecare directa
 • Determinarea indicelui californian de capacitate portanta (CBR)
 • Determinarea densităţii scheletului pământurilor
 • Determinarea permeabilităţii pământurilor în laborator
 • Determinarea rezistentei la forfecare prin încercarea la compresiune monoaxiala.
 • Determinarea rezistentei la forfecare prin încercarea la compresiune triaxiala (UU, CU, CD) .
 • Investigarea terenului de fundare prin foraje geotehnice cu carotaj continuu pana la o adâncime de cca. 100 m, cu prelevare de probe netulburate şi tulburate
 • Cercetarea terenului de fundare prin încercarea de penetrare standard (SPT)
 • Măsurători geofizice de tip down-hole

Laborator FOC

 • Determinarea cu caracter informativ a rezistentei la foc a clementelor de construcţii la scară redusă
 • Determinarea rezistenţei la foc a elementelor de construcţii neponante – plafoane
 • Determinarea rezistenţei la foc a elementelor de construcţii neponante – ziduri
 • Determinarea rezistenţei la foca instalaţiilor de serviciu
 • Determinarea rezistenţei la loc a uşilor
 • Determinarea eficacităţii ignifugarii

Laborator PCC

 • Determinarea densităţii
 • Determinarea conţinutului de substanţe nevolatile
 • Determinarea grosimii peliculei. Metoda magnetică
 • Determinarea durităţii peliculei. Încercarea de amortizare a pendulului Persoz
 • Încercarea la caroiaj
 • Determinarea flexibilităţii peliculei. Încercarea de îndoire (mandrină conică)
 • Determinarea rezistenţei la ceaţă salină neutră
 • Determinarea rezistenţei la temperatură
 • Determinarea rezistenţei la umiditate. Condensare continuă
 • Determinarea rezistenţei chimice
 • Determinarea masei pe unitatea de suprafaţă a acoperirilor termice de zinc pe metale feroase. Metoda gravimetrică
 • Determinarea aderenţei la suport. Încercarea la tracţiune
 • Determinarea timpului de curgere
 • Determinarea intervalului maxim de utilizare a sistemelor de acoperire multicomponente
 • Determinarea rezistenţei la variaţii de temperatură
 • Determinarea permeabilităţii la apă lichidă
 • Determinarea conţinutului de ioni agresivi
 • Determinarea rezistenţei la şoc. Încercarea de deformare rapidă

Laborator TEE

 • Denumirea încercării
 • Determinarea lungimii şi lăţimii
 • Determinarea grosimii
 • Determinarea perpendicularităţii
 • Determinarea planităţii
 • Determinarea densităţii aparente
 • Determinarea stabilităţii dimensionale în condiţii specificate de temperatură şi umiditate
 • Determinarea absorbţiei de apă de scurtă durată prin imersie parţială
 • Determinarea absorbţiei de apă de lungă durată prin imersie
 • Determinarea caracteristicilor privind transferul de căldură în regim staţionar la izolaţiile termice pentru conducte
 • Determinarea proprietăţilor de transmisie a vaporilor de apă
 • Determinarea comportării la compresiune
 • Determinarea temperaturii punctului de rouă al vitrajelor izolante
 • Determinarea indicelui de pătrundere a umidităţii pentru vitrajele izolante
 • Încercarea la condens a vitrajelor izolante
 • Determinarea rezistenţei la lovire a conductelor preizolate
 • Determinarea conţinutului de umiditate prin uscare la temperatură ridicată
 • Determinarea rezistenţei la efectul îngheţ-dezgheţ
 • Determinarea rezistenţei termice cu metoda plăcii calde gardate. Produse cu rezistenţă termică mare şi medie
 • Determinarea rezistenţei termice cu metoda plăcii calde gardate. Produse cu rezistenţă termică mică, medie şi mare
 • Determinarea rezistenţei termice cu metoda plăcii calde gardate. Produse groase cu rezistenţă termică mare şi medie

Sucursala CLUJ NAPOCA

Sucursala CLUJ NAPOCA

 • Agregate. Determinarea granulozităţii. Analiza granulometrica prin cernere
 • Agregate. Determinarea formei granulelor. Coeficient de aplatizare.
 • Agregate. Determinarea formei particulelor. Coeficient de formă
 • Agregate. Determinarea conţinutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii în agregate
 • Agregate. Evaluarea părţilor fine. Determinarea echivalentului de nisip
 • Agregate. Evaluarea părţilor fine – Încercare cu albastru de metilen
 • Agregate. Metode pentru determinarea rezistenţei la sfărâmare
 • Agregate. Metode pentru determinarea masei volumice în vrac şi a porozităţii intergranulare
 • Agregate. Determinarea masei reale şi a coeficientului de absorbţie a apei
 • Agregate. Determinarea caracteristicilor termice şi de alterabilitate a agregatelor. Încercarea cu sulfat de magneziu
 • Agregate. Determinarea proprietăţilor chimice ale agregatelor. Determinarea clorurilor solubile în apa cu metoda Volhard
 • Agregate. Determinarea rezistenţei la uzură (micro-Deval)
 • Agregate. Determinarea procentului de suprafeţe concasate şi sfărâmate din agregate grosiere
 • Ciment. Determinarea rezistenţelor mecanice
 • Ciment. Determinarea timpului de priza
 • Ciment. Determinarea stabilităţii
 • Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea timpului deschis (open-time)
 • Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea alunecării
 • Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea capacităţii de umezire
 • Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea aderentei prin tracţiune pentru adezivi pe baza de lianţi minerali
 • Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea deformării la întindere prin încovoiere pentru adezivi pe baza de lianţi minerali şi chituri
 • Produse termoizolante. Determinarea lungimii şi lăţimii
 • Produse termoizolante. Determinarea grosimii
 • Produse termoizolante. Determinarea perpendicularităţii
 • Produse termoizolante. Determinarea planităţii
 • Produse termoizolante. Determinarea comportării la compresiune
 • Produse termoizolante. Determinarea stabilităţii dimensionale în condiţii normale şi constante de laborator (23 grade C şi 50% umiditate relativa)
 • Produse termoizolante. Determinarea stabilităţii dimensionale în condiţii specificate de temperatura şi umiditate
 • Determinarea deformaţiei în condiţii specificate de încărcare la compresiune şi de temperatura
 • Produse termoizolante. Determinarea rezistenţei la tracţiune perpendicular pe feţe
 • Produse termoizolante. Determinarea absorbţiei apei de scurta durata prin imersie parţiala
 • Produse termoizolante. Determinarea absorbţiei apei de lunga durata prin imersie
 • Produse termoizolante. Determinarea comportării la încovoiere
 • Produse termoizolante. Determinarea rezistenţei la efectul de îngheţ-dezgheţ
 • Produse termoizolante. Determinarea grosimii produselor termoizolante pentru pardoseli flotante
 • Lemn. Determinarea eficacităţii ignifugării
 • Ferestre şi uşi. Permeabilitate la aer
 • Ferestre şi uşi. Etanşeitate la apa
 • Ferestre şi uşi. Rezistenţa la încărcare din vânt
 • Uşi batante sau pivotante. Determinarea rezistenţei la încovoiere statică
 • Ferestre. Determinarea rezistenţei la răsucire statică
 • Beton proaspăt. Încercarea de tasare
 • Beton proaspăt. Densitate
 • Beton întărit. Rezistenţa la compresiune a epruvetelor
 • Beton întărit. Rezistenţa la încovoiere a epruvetelor
 • Beton întărit. Rezistenta la întindere prin despicare a epruvetelor
 • Beton întărit. Adâncimea de pătrundere a apei sub presiune
 • Betoane. Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ prin măsurarea rezistenţei la compresiune
 • Betoane. Determinarea contracţiei axiale a betonului întărit
 • Beton întărit. Densitatea betonului întărit
 • Fineţea de măcinare – metoda cernerii
 • Determinarea consistenţei standard
 • Determinarea conţinutului de argilă
 • Determinarea conţinutului de mică liberă
 • Determinarea conţinutului de cărbune
 • Determinarea conţinutului de humus
 • Determinarea părţii levigabile
 • Determinarea variaţiei de volum a agregatelor cu dmax 7, 1 mm, în funcţie de umiditate (înfoierea)
 • Determinarea conţinutului de sulfaţi
 • Determinarea conţinutului de săruri solubile
 • Determinarea rezistenţei la îngheţ – dezgheţ a agregatelor
 • Determinarea prezenţei corpurilor străine
 • Determinarea rezistenţei la compresiune a rocii de provenienţă
 • Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ a rocii de provenienţă
 • Rezistenţa la compresiune
 • Fineţea – metoda cernerii uscate
 • Timp de priză
 • Valoarea de împrăştiere şi penetrarea
 • Apa libera
 • Determinarea temperaturii
 • Conţinut de aer
 • Determinarea aderenţei beton – armatura
 • Modul de elasticitate static la compresiune
 • Determinarea adâncimii de carbonatare
 • Determinarea absorbţiei de apă
 • Încercarea grinzilor din beton armat şi beton precomprimat din punct de vedere al comportării la solicitări statice
 • Încercarea elem. plane din beton armat şi beton prec. din p. de v. al comportării la solicitări statice
 • Încercarea pe stand a elementelor prefabricate din beton, beton armat şi precomprimat la poduri de cale ferata şi sosea
 • Încercarea asupra structurilor cu acţiuni de proba la poduri de cale ferata de sosea şi paralela
 • Determinarea rezistenţei la şocuri pe elemente verticale de construcţie
 • Verificarea dimensiunilor
 • Rezistenta la încovoiere
 • Absorbţia totală de apă
 • Rezistenta la rupere
 • Determinarea etanşeităţii la apă
 • Dimensiuni şi aspect
 • Rezistenta la strivire a elementelor drepte
 • Rezistenta sub sarcina verticala a elementelor de reducţie şi a celor de acoperire
 • Absorbţia de apa
 • Rezistenta la treptele de fixare
 • Determinarea caracteristicilor dimensionale
 • Determinarea rezistenţei la încovoiere
 • Determinarea impermeabilităţii
 • Determinarea capacităţii portante a ciocului
 • Determinarea caracteristicilor dimensionale
 • Determinarea rezistenţei la încovoiere
 • Determinarea impermeabilităţii
 • Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ
 • Verificarea dimensiunilor şi aspectului
 • Determinarea rezistenţei la încovoiere
 • Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ
 • Determinarea absorbţiei totale de apă
 • Determinarea rezistenţei la întindere prin despicare
 • Determinarea rezistenţei la uzură Bohme
 • Metoda de duritate superficială a sclerometrului Schmidt
 • Metoda ultrasonică de impuls
 • Metoda nedistructivă combinată
 • Detectarea armăturilor înglobate în beton armat (direcţie, strat de acoperire, diametre)
 • Determinarea rezistenţei betonului cu ajutorul carotelor
 • Încercări de integritate a piloţilor – metoda sonica
 • Urmărirea tasării construcţiilor prin încercări topografice
 • Încercarea în situ a construcţiilor prin încercări statice
 • Deplasări şi deformaţii ale elementelor de structuri
 • Determinarea consistenţei
 • Determinarea densităţii aparente a mortarului proaspăt
 • Determinarea rezistenţelor mecanice
 • Determinarea densităţii aparente a mortarului întărit
 • Determinarea aderenţei la suport
 • Rezistenta la mediu alcalin
 • Sensibilitatea la basicare
 • Impermeabilitatea la apa. Coeficient de permeabilitate la apa lichida
 • Determinarea permeabilităţii la vaporii de apă
 • Rezistenta la cicluri de îmbătrânire accelerata
 • Susceptibilitatea la murdărire şi rezist. la mijloacele de curăţare
 • Determinarea coeficientului de absorbţie a apei
 • Determinarea distribuţiei granulometrice
 • Determinarea duratei de lucrabilitate şi a timpului de corecţie
 • Determinarea compatibilităţii mortarelor de exterior pentru tencuială monostrat cu suportul
 • Determinarea conţinutului de săruri solubile din mortarele proaspete
 • Prepararea pastei de consistenţă normala
 • Determinarea timpului de priza
 • Determinarea rezistenţelor mecanice
 • Determinarea conţinutului de fracţiuni 0…0, 09 mm în cribluri
 • Rezistenţa la sfărâmare prin compresiune pe agregate
 • Indicele de rezistenţă la sfărâmare prin compresiune
 • Verificarea dimensiunilor
 • Verificarea planităţii foilor de uşă
 • Verificarea rectangularităţii foilor de uşă
 • Deformarea foii de uşă în planul său (rez. la sarcină verticală)
 • Modificări de rigiditate a foii de uşă prin torsiuni repetate
 • Încercări mecanice ferestre
 • Determinarea rezistenţei foilor de uşi la şocuri (corpuri dure şi corpuri moi şi grele)
 • Determinarea puterii de acoperire
 • Determinarea timpului de scurgere
 • Determinarea flexibilităţii peliculei prin îndoire pe dorn cilindric
 • Determinarea aderenţei la suport a peliculei
 • Determinarea uscării peliculei
 • Determinarea masei volumice
 • Determinarea culorii (nuanţei) peliculei
 • Determinarea grosimii peliculei
 • Determinarea rezistenţei peliculei la lichide
 • Determinarea rezistenţei peliculelor la căldură
 • Determinarea conţinutului substanţelor nevolatile
 • Determinarea absorbţiei de apă
 • Determinarea rezistenţei la şoc termic
 • Caracteristici dimensionale şi aspectul suprafeţei
 • Determinarea rezistenţei la încovoiere
 • Determinarea comportării la îngheţ-dezgheţ
 • Rezistenta la pătare a plăcilor şi dalelor
 • Rezistenţa chimică a plăcilor şi dalelor
 • Dimensiuni şi aspect
 • Rezistenţa la rupere prin încovoiere
 • Planitatea plăcilor
 • Umiditate
 • Masa pe unitatea de suprafaţa
 • Determinarea densităţii aparente
 • Capacitatea de absorbţie a apei
 • Verificarea aspectului
 • Verificarea dimensiunilor
 • Verificarea liniarităţii
 • Determinarea masei liniare
 • Determinarea densităţii
 • Verificarea comportării la acţiunea aerului cald
 • Comportarea la tracţiune
 • Determinarea rezistenţei la agenţi chimici
 • Comportarea la îmbătrânire naturală
 • Încercarea colţului sudat la tracţiune
 • Încercarea colţului sudat la compresiune
 • Rezistenta la soc prin metoda masei în cădere
 • Aspect
 • Dimensiuni
 • Grosimea foliilor şi plăcilor
 • Greutatea specifica a plăcilor
 • Comportarea la încovoiere
 • Plăci pe bază de lemn. Determinarea dimensiunilor plăcilor
 • Plăci pe bază de lemn. Determinarea perpendicularităţii şi rectilinităţii marginilor
 • Plăci pe bază de lemn. Determinarea dimensiunilor epruvetelor
 • Plăci pe bază de lemn. Determinarea umidităţii
 • Plăci pe bază de lemn. Determinarea masei volumice
 • Plăci de aşchii şi plăci de fibre de lemn. Determinarea umflării în grosime după imersie în apă
 • Plăci de aşchii şi plăci de fibre de lemn. Determinarea rezistenţei la tracţiune perpendiculară pe feţele panoului
 • Plăci de aşchii şi plăci de fibre de lemn. Determinarea variaţiilor dimensionale şi ale masei în funcţie de umiditate
 • Plăci de fibre de lemn. Plăci de aşchii de lemn şi plăci decorative din hârtie stratificată. Plăci emailate şi plăci melaminate. Determinarea comportării la foc prin metoda cu flacără de alcool
 • Plăci de fibre de lemn. Determinarea absorbţiei de suprafaţă. Metoda de încercare pentru plăci de fibre obţinute prin procedeu uscat
 • Plăci de fibre de lemn. Încercarea ciclică în mediu umed
 • Plăci de fibre de lemn. Determinarea rezistenţei la smulgerea şuruburilor pe axa lor
 • Plăci de fibre de lemn. Determinarea rezistenţei la îmbătrânire
 • Placi pe baza de lemn. Determinarea rezistentei la încovoiere
 • Aderenta la forfecare
 • Rezistenta la flexiune
 • Absorbţie şi cedarea de apa
 • Densitate aparenta, reala şi porozitate deschisa
 • Rezistenta la îngheţ
 • Rezistenta la compresiune
 • Rezistenta la şoc termic
 • Determinarea grosimii totale
 • Determinarea masei totale
 • Determinarea masei pluşului pe m2 – prin tundere
 • Determinarea comportării la poansonare – prin compresiune statică
 • Verificări privind stabilitatea
 • Caracteristici geometrice, Determinarea masei totale
 • Comportarea sub sarcina
 • Caracteristici fizice
 • Densitatea aparentă
 • Omogenitatea
 • Conţinut de substanţe solubile
 • Curgerea în rosturi verticale
 • Autonivelarea în rosturi orizontale
 • Curgerea în rosturi orizontale cu golul în jos
 • Rezistenţa la întindere şi alungirea la rupere
 • Rezistenţa la alcalinitatea suportului
 • Rezistenţa la tracţiune, alungirea la rupere şi a deformaţiei remanente a peliculei de chit
 • Determinarea masei totale
 • Determinarea comportării la cald
 • Determinarea impermeabilităţii
 • Determinarea rezistenţei la tracţiune şi alungirii la rupere
 • Flexibilitatea la rece
 • Comportarea la apa
 • Stabilitatea dimensionala la cald
 • Rezistenta la perforare statica
 • Verificarea calităţii impregnării cartonului
 • Verificarea aspectului şi dimensiunilor
 • Determinarea permeabilităţii la vapori de apă
 • Determinarea rezistenţei la sfâşiere
 • Determinarea rezistenţei îmbinărilor
  • Caracteristici geometrice
 • Comportarea sub sarcina concentrată şi uniform distribuită
 • Determinarea densităţii aparente
 • Determinarea rezistenţei la tracţiune paralel cu feţele
 • Rezistent e mecanice ale ETICS (impact şi penetrare)
 • Rezistenta la smulgere a ETICS fixate cu mijloace mecanice
 • Rezistenta la tracţiune a plasei din fibre de sticla
 • Permeabilitatea la apa a suprafeţei sistemului
 • Determinarea punctului de rouă (încercarea de lunga durata şi condiţii de pătrundere a umidităţii)
 • Determinarea condensului organic
 • Determinarea dimensiunilor
 • Determinarea caracteristicilor cioburilor sparte Încercarea la impact
 • Comportarea la lovire
 • Caracteristici fizice ale marginilor etanşate – aderenta
 • Aspect. Forma şi dimensiuni
 • Forţa de inspecţie
 • Determinarea masei pe unitatea de suprafaţă a stratului de acoperire cu zinc
 • Rezistenta la tracţiune (benzi, profile, table, alte materiale metalice)
 • Caracteristici geometrice
 • Aspectul suprafaţa-produse de otel pentru armare beton
 • Dimensiuni şi caracteristici geometrice
 • Îndoire la rece (oţel beton, benzi, profile, table, alte materiale metalice)
 • Rezistenta la tracţiune (oţel beton, benzi, profile, table, sârmă trasă, alte materiale metalice)
 • Aspect
 • Dimensiuni
 • Tracţiune
 • Rezistenţa îmbinărilor sudate
 • Îndoire / îndoire alternantă
 • Masa volumica
 • Vâscozitate
 • pH
 • Conţinut de nisip
 • Verificarea dimensiunilor
 • Determinarea densităţii aparente şi absolute
 • Determinarea absorbţiei de apă prin fierbere
 • Determinarea rezistenţei la transfer termic
 • Determinarea rezistenţei la compresiune
 • Determinarea rezistenţei la tracţiune prin încovoiere
 • Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ
 • Determinarea planităţii elementelor pentru zidărie din beton, piatră
 • Determinarea volumului şi procentului de goluri şi a volumului net absolut prin umplere cu nisip a elementelor pentru zidărie din silico-calcar
 • Determinarea procentuală a ariei golurilor din blocurile de beton (amprenta pe hârtie)
 • Determinarea prin cântărire hidrostatică a volumului net şi a procentului de goluri
 • Determinarea conţinutului de umiditate a elementelor pentru zidărie de silico-calcar şi BCA
 • Determinarea absorbţiei de apă a elementelor pentru zidărie din beton cu agregate, piatră artificială şi naturală
 • Determinarea variaţiei dimensionale datorită umidităţii a elementelor pentru zidărie de beton şi piatră artificială
 • Determinarea permeabilităţii la vaporii de apă a elementelor pentru zidărie de BCA
 • Determinarea densităţii aparente în stare uscată
 • Determinarea umidităţii
 • Determinarea rezistenţei la compresiune
 • Determinarea rezistenţei la întindere prin încovoiere
 • Determinarea contracţiei la uscare
 • Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ
 • Determinarea densităţii
 • Determinarea vâscozităţii

Sucursala IAŞI

Laborator IH

 • Conductivitatea termică. Încercări pe beton întărit
 • Densitatea aparentă. Încercări pe beton întărit
 • Rezistenţa la îngheţ – dezgheţ. Încercări pe beton întărit
 • Calitatea suprafeţei pentru plăci şi dale ceramice
 • Capacitatea de rezistenţă a dispozitivelor de siguranţă pt. ferestre şi uşi
 • Comportarea foilor de uşă amplasate între două încăperi cu cond. climatice diferite. Uşi şi ferestre
 • Densitate aparentă. Plăci profilate de fibrociment
 • Determinarea absorbţiei de apă prin fierbere. Încercări pe plăci şi dale ceramice
 • Determinarea coeficientului total de transfer termic pt. tâmplării cu vitraje izolante în regim staţionar. Uşi şi ferestre
 • Determinarea dilatării termice liniare. Plăci şi dale ceramice
 • Determinarea dimensiunilor şi calitatea suprafeţei – măsurarea grosimii. Plăci şi dale ceramice
 • Determinarea dimensiunilor şi calitatea suprafeţei – măsurarea lungimii şi lăţimii. Plăci şi dale ceramice
 • Determinarea etanşeităţii la apă la presiune statică. Uşi şi ferestre
 • Determinarea grosimii peliculei. Metoda prin cântărire. Lacuri şi vopsele
 • Determinarea rezistenţei la îngheţ. Plăci şi dale ceramice
 • Determinarea rezistenţei la şoc termic. Metoda prin imersie. Plăci şi dale ceramice
 • Determinarea rezistenţei la suport. Încercarea la caroiaj. Lacuri şi vopsele
 • Determinarea rezistenţei la încovoiere şi a forţei de rupere. Plăci şi dale ceramice
 • Durata de uscare la suprafaţă. Lacuri şi vopsele
 • Efectele căldurii. Lacuri şi vopsele
 • Fineţea de frecare. Lacuri şi vopsele
 • Încercare la îndoire (pe dorn cilindric) . Lacuri şi vopsele
 • Încercări dimensionale. Plăci profilate de fibrociment
 • Măsurarea liniarităţii muchiilor. Plăci şi dale ceramice
 • Măsurarea planităţii suprafeţei (curbură şi voal) . Plăci şi dale ceramice
 • Măsurarea rectangularităţii. Plăci şi dale ceramice
 • Permeabilitatea la aer. Încercări pentru uşi, ferestre
 • Permeabilitatea la apă. Încercări pentru uşi, ferestre
 • Puterea de acoperire. Încercări pentru lacuri şi vopsele
 • Rezistenţa chimică a plăcilor şi dalelor. Încercări pe plăci şi dale ceramice
 • Rezistenţa chimică. Lacuri şi vopsele
 • Rezistenţa la deschidere şi închidere repetată. Uşi şi ferestre
 • Rezistenţă la impactul cu un pendul: proprietăţi de spargere în siguranţă şi rezistenţă la impacturi. Uşi şi ferestre
 • Rezistenţa la lichide. Lacuri şi vopsele
 • Rezistenţă la şoc termic. Faţade cortină
 • Rezistenţă la şocuri faţade cortină, ferestre şi uşi
 • Rezistenţa la umiditate (condensare repetată) . Lacuri şi vopsele
 • Rezistenţa la vânt. Ferestre şi uşi
 • Rezistenţă mecanică: rezistenţă la variaţii bruşte de temperatură şi la diferenţe de temperatură. Elemente de vitraje izolante
 • Rezistenţă mecanică: rezistenţa vitrajului la încărcări date de vânt şi zăpadă, încărcări permanente şi impuse. Elemente de vitraje izolante
 • Sarcina de rupere şi săgeata. Plăci profilate de fibrociment
 • Timp de curgere. Lacuri şi vopsele
 • Verificarea dimensiunilor tâmplăriilor din lemn. Uşi şi ferestre
 • Verificarea materialului lemnos. Încercări pentru uşi, ferestre
 • Verificarea umidităţii lemnului. Uşi şi ferestre
 • Absorbţia de apă. Produse termoizolante
 • Caracteristici de transfer termic în regim variabil. Elemente de închidere
 • Caracteristici fizice ale marginilor etanşe. Elemente de vitraje izolante
 • Comportarea la apă. Încercări pentru materiale hidroizolante
 • Densitate aparentă. Încercări pe chit de etanşare rosturi
 • Densitate aparentă. Produse termoizolante
 • Determinarea absorbţiei de apă de lungă durată prin imersie: imersie parţială (metoda 1A); imersie totală (metoda 2A) . Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri
 • Determinarea comportării (stabilităţii) la cald. Materiale hidroizolatoare bitumate şi cartoane bituminate
 • Determinarea conductivităţii termice. Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Materiale cu rezistenţă termică mică, medie
 • Determinarea dimensiunilor. Elemente metalice ale cadrului pentru sist. de panouri de ipsos
 • Determinarea efortului de compresiune la o deformaţie relativă de 10%. Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri.
 • Determinarea flexibilităţii la rece. Materiale hidroizolatoare bitumate şi cartoane bitumate
 • Determinarea grosimii. Produse termoizolante
 • Determinarea impermeabilităţii la apă. Plăci de fibrociment profilate
 • Determinarea indicelui de pătrundere a umidităţii pentru vitraje izolante
 • Determinarea lungimii, lăţimii şi liniarităţii. Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase pentru acoperiş
 • Determinarea masei totale a produsului. Materiale hidroizolatoare bitumate şi cartoane bitumate
 • Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ. Plăci de fibrociment profilate
 • Determinarea rezistenţei termice cu ajutorul metodei plăcii calde gardate şi al metodei termofluxmetrice. Produse cu rezistenţă termică mare şi medie. Performanţa termică a materialelor şi produselor de construcţie
 • Forţa de rupere la tracţiune şi alungirea la rupere. Încercări pentru materiale hidroizolante
 • Îmbătrânire – expunere la lumină. Hidroizolaţii
 • Îmbătrânire – expunere la variaţii de temperatură. Hidroizolaţii
 • Impermeabilitatea la apă. Materiale hidroizolatoare
 • Lungime şi lăţime. Produse termoizolante
 • Masa totală a bitumului, a mesei suport şi a materialului mineral. Încercări pentru materiale hidroizolante
 • Măsurarea temperaturii punctului de rouă. Elemente de vitraje izolante
 • Perpendicularitate. Produse termoizolante
 • Planitate. Produse termoizolante
 • Rezistenţa la întindere şi alungirea la rupere. Încercări pe chit de etanşare rosturi
 • Rezistenţa termică şi conductivitate termică. Produse termoizolante
 • Stabilitate dimensională (în condiţii specificate de temperatură şi umiditate) . Produse termoizolante
 • Stabilitatea dimensională la cald. Încercări pentru materiale hidroizolante
 • Timp de întărire. Chit de etanşare rosturi
 • Absorbţia de apă. Termoizolaţie PUR
 • Determinarea caracteristicilor privind transferul de căldură în regim staţionar la izolaţiile termice pentru conducte. Termoizolaţie PUR
 • Determinarea densităţii miezului. Termoizolaţie PUR
 • Determinarea puterii termice a corpurilor de încălzire
 • Determinarea rezistenţei la compresiune. Termoizolaţie PUR
 • Determinarea rezistenţei la forfecare axială la temperatura camerei. Termoizolaţie PUR
 • Determinarea rezistenţei la lovire a ţevilor preizolate cu PUR
 • Gradul de încălzire realizat în încăperi
 • Gradul de încălzire al corpurilor de încălzire
 • Uniformitatea de încălzire a corpurilor de incalzire
 • Încercarea carcasei aparatelor de robinetărie
 • Încercarea de etanşeitate a obturatorului aparatelor de robinetărie
 • Verificarea caracteristicilor armăturilor de închidere, de reţinere, de reglaj
 • Verificarea caracteristicilor ţevilor şi fitingurilor din materiale plastice
 • Verificarea rezistenţei la presiune şi etanşeităţii armăturilor (încercări la presiune pentru aparatele robinetărie)
 • Funcţionarea în condiţii severe de formare a gheţii. Echipamente electrice
 • Încercarea Cx. Încercarea la căldură umedă continuă. Echipamente electrice
 • Încercarea la acţiunea prafului şi nisipului. Verificarea gradului de protecţie, cod IP. Aparataje electrice
 • Încercări de mediu Încercarea A la frig. Echipamente electrice
 • Încercări de mediu Încercarea B. Căldură uscată. Echipamente electrice
 • Încercări de mediu Încercarea Dd. Căldură ciclică umedă. Echipamente electrice
 • Încercări de mediu. Încercarea N. Variaţii de temperatură. Echipamente electrice
 • Încercări de mediu. Încercarea Sa: radiaţia solară artificială la nivelul solului. Echipamente electrice
 • Măsurarea rezistenţei de izolaţie. Echipamente electrice
 • Măsurarea rezistenţei ohmice. Echipamente electrice
 • Rezistenţa la îngheţ – dezgheţ a agregatelor
 • Conductivitate termică. Încercări pe mortar
 • Densitatea aparenta a mortarului
 • Durabilitate. Încercări pe mortar
 • Determinarea absorbţiei totale de apă pentru dale din beton
 • Determinarea absorbţiei totale de apă. Încercări pentru borduri
 • Determinarea absorbţiei totale de apă. Încercări pentru pavele
 • Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ cu sare de dezgheţ. Dale din beton
 • Rezistenţa la îngheţ-dezgheţ cu sare de dezgheţ. Elemente de borduri din beton
 • Rezistenţa la îngheţ-dezgheţ cu sare de dezgheţ. Pavele din beton
 • Determinări în situ privind acumularea de umiditate în elemente de construcţii
 • Extragerea de carote din beton, argilă nearsă, piatră, cărămidă ceramică, BCA
 • Urmărirea comportării tâmplăriilor din lemn stratificat, profile metalice sau PVC prin metode termo –higrometrice. Încercări în situ a construcţiilor
 • Verificarea în situ a transferului termic al elementelor de construcţii prin metode termo-higrometrice
 • Caracteristici de transfer termic ale elementelor de închidere în regim staţionar. Elemente de închidere
 • Configuraţie (grosime perete, alveole, cavităţi, planitate), Încercări pe beton cu agregate
 • Deformaţii şi deplasări ale elementelor de construcţii la acţiunea temperaturii. Elemente de închidere
 • Densitatea aparentă în stare uscată. Încercări pentru corpuri de zidărie din beton celular autoclavizat
 • Densitatea. Încercări pe elemente pentru zidărie de argilă arsă
 • Determinare conductivitate termică. Încercări pe beton celular autoclavizat
 • Determinare dimensiuni. Elemente pentru zidărie
 • Determinarea absorbţiei de apă a elementelor pentru zidărie de argilă arsă
 • Determinarea absorbţiei de apă datorită acţiunii capilare a betonului celular autoclavizat
 • Determinarea absorbţiei de apă prin fierbere pentru ruperea capilarităţii a elementelor pentru zidărie de argilă arsă
 • Determinarea densităţii aparente nete în stare uscată a elementelor pentru zidărie din ceramică plină. Elemente pentru zidărie
 • Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ a elementelor pentru zidărie de silico-calcar. Elemente pentru zidărie
 • Dimensiuni şi toleranţe. Elemente pentru zidărie din argilă arsă
 • Rezistenţa la compresiune. Încercări pentru corpuri de zidărie din beton celular autoclavizat
 • Rezistenţa la îngheţ-dezgheţ. Încercări pe elemente pentru zidărie de argilă arsă
 • Stabilitate termică. Elemente de închidere
 • Umiditatea. Încercări pentru corpuri de zidărie din beton celular autoclavizat
 • Determinarea lungimii, lăţimii şi liniarităţii – foi flexibile hidroizolante. foi hidroizolante bituminoase pentru acoperiş
 • Determinarea masei totale a produsului – materiale hidroizolatoare bitumate şi cartoane bitum ate
 • Determinarea comportării (stabilităţii) la cald – materiale hidroizolatoare bitumate şi cartoane bitumate
 • Determinarea flexibilităţii la rece – materiale hidroizolatoare bitumate şi cartoane bitumate
 • Determinarea absorbţiei totale de apă pentru pavele din beton – pavele din beton
 • Determinarea absorbţiei totale de apă pentru dale din beton – dale din beton
 • Determinarea absorbţiei totale de apă pentru borduri din beton – borduri din beton
 • Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ cu sare de dezgheţ – pavele din beton
 • Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ cu sare de dezgheţ – dale din beton
 • Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ cu sare de dezgheţ – borduri din beton
 • Determinarea dimensiunilor – elemente pentru zidărie
 • Determinarea densităţii aparente nete în stare uscată a elementelor pentru zidărie din ceramică plină – elemente pentru zidărie
 • Determinarea absorbţiei de apă prin fierbere pentru ruperea capilarităţii a elementelor din argilă arsă pentru zidărie – elemente pentru zidărie
 • Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ a elementelor pentru zidărie de silico calcar – elemente pentru zidărie
 • Determinarea densităţii aparente în stare uscată a betonului celular autoclavizat – beton celular autoclavizat
 • Determinarea conţinutului de umiditatea betonului celular autoclavizat – beton celular autoclavizat
 • Determinarea impermeabilităţii la apă – plăci de fibrociment profilate
 • Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ – plăci de fibrociment profilate
 • Determinarea dimensiunilor – elemente metalice ale cadrului pentru sist. de panouri de ipsos
 • Permeabilitate la aer – ferestre şi uşi
 • Etanşeitate la apă – ferestre şi uşi
 • Rezistenţa la vânt – ferestre şi uşi
 • Determinarea rezistenţei termice cu ajutorul metodei plăcii calde gardate şi al metodei termofluxmetrice. Produse cu rezistenţă termică mare şi medie. – performanţa termică a materialelor şi produselor de construcţie
 • Determinarea conductivităţii termice – produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. materiale cu rezistenţă termică mică, medie
 • Rezistenţa la presiune interioară a carcasei şi componentelor sub presiune – robinetărie pentru alimentare cu apă
 • Etanşeitatea carcasei şi componentelor sub presiune, la presiune internă – aparate de robinetărie industrială
 • Determinarea rezistenţei la şoc termic – Metoda prin imersie – plăci şi dale ceramice
 • Determinarea dimensiunilor şi calitatea suprafeţei – măsurarea lungimii şi lăţimii – plăci şi dale ceramice
 • Determinarea dimensiunilor şi calitatea suprafeţei – măsurarea grosimii – plăci şi dale ceramice
 • Determinarea absorbţiei de apă – metoda fierberii – plăci şi dale ceramice
 • Determinarea dilatării termice liniare – plăci şi dale ceramice
 • Determinarea rezistenţei la îngheţ – plăci şi dale ceramice
 • Determinarea rezistenţei chimice – plăci şi dale ceramice
 • Măsurarea temperaturii punctului de rouă – elemente de vitraje izolante
 • Determinarea indicelui de pătrundere a umidităţii – elemente de vitraje izolante
 • Caracteristicile fizice ale marginilor etanşate – elemente de vitraje izolante
 • Determinarea grosimii peliculei – metoda prin cântărire – vopsele şi lacuri
 • Determinarea rezistenţei la suport – încercarea la caroiaj – vopsele şi lacuri
 • Determinarea absorbţiei de apă de lungă durată prin imersie: – imersie parţiala (metoda 1A) – imersie totală {metoda 2A) – produse termoizolante destinate utilizării la clădiri
 • Determinarea efortului de compresiune la o deformaţie relativă de 10% – produse termoizolante destinate utilizării la clădiri
 • Determinarea lungimii şi lăţimii – produse termoizolante destinate utilizării la clădiri
 • Determinarea grosimii – produse termoizolante destinate utilizării la clădiri
 • Determinarea perpendicularităţii – produse termoizolante destinate utilizării la clădiri
 • Determinarea planităţii – produse termoizolante destinate utilizării la clădiri
 • Determinarea densităţii aparente – produse termoizolante destinate utilizării la clădiri
 • Determinarea stabilităţii dimensionale în condiţii normale şi constante de laborator
 • (23 grade C şi 50% umiditate relativa) – produse termoizolante destinate utilizării la clădiri
 • Determinarea stabilităţii dimensionale în condiţii specificate de temperatură şi umiditate – produse termoizolante destinate utilizării la clădiri
 • Determinarea deformaţiei în condiţii specificate de încărcare la compresiune şi temperatură – produse termoizolante destinate utilizării la clădiri
 • Determinarea rezistenţei la efectul de îngheţ – dezgheţ – produse termoizolante destinate utilizării la clădiri
 • Determinarea fluajului din compresiune – produse termoizolante destinate utilizării la clădiri
 • Determinarea rezistenţei la tracţiune
 • perpendicular pe feţe – produse termoizolante destinate utilizării la clădiri
 • Determinarea rezistenţei la tracţiune paralel cu feţele – produse termoizolante destinate utilizării la clădiri
 • Determinarea capacităţii de rezistenţă a dispozitivelor de siguranţă – ferestre şi uşi
 • Rezistenţa la şocuri – faţade cortină
 • Măsurarea rezistentei circuitului principal a separatoarelor şi separatoarelor de legare la pământ de înalta tensiune şi curent alternativ la Încercarea pentru verificarea funcţionarii în condiţii ambientale normale (20 0C), în condiţii severe de formare a gheţii, în condiţii extreme de temperatura – aparataj de înalta tensiune – separatoare şi separatoare de legare la pământ de înalta tensiune şi de curent alternativ
 • Măsurarea rezistentei de izolaţie pentru dulapuri şi cofrete (echipamente electronice – carcase pentru utilizare în exterior) în condiţii ambientale normale (20 0C) – condiţii specifice pentru încercări de mediu: încercare A la frig, încercarea B: căldură uscată, încercarea N – variaţii de temperatură, încercarea Dd – căldură ciclică umedă, încercarea Sa: radiaţie solară artificială la nivelul solului – ansambluri de aparataj de joasa tensiune – dulapuri şi cofrete (structuri mecanice pentru echipamente electronice – carcase pentru utilizare în exterior)

Laborator IMMS

 • Încercări pentru ciment – determinarea rezistenţelor mecanice, determinare timp de priză, determinarea stabilităţii, determinarea consistenţei standard
 • Încercări pentru agregate naturale – granulozitate, determinarea formei granulelor – coeficient de aplatizare, determinarea formei granulelor – coeficient de formă, masa volumică reală şi coeficient de absorbţie al apei
 • Încercări beton proaspăt – lucrabilitatea betonului: încercarea de tasare a betonului proaspăt, grad de compactare a betonului proaspăt, densitatea aparentă a betoanelor în stare proaspătă
 • Încercări beton întărit – rezistenţa la compresiune a epruvetelor, rezistenţa la întindere prin despicare a epruvetelor din beton întărit, rezistenţa la întindere prin încovoiere a epruvetelor din beton întărit, densitatea betonului întărit
 • Încercări pavele din beton – determinare forma şi dimensiuni, determinarea rezistenţei la întindere prin despicare şi sarcina de încărcare
 • Încercări dale din beton – determinare formă şi dimensiuni, determinarea rezistenţei la încovoiere şi a încărcării de rupere
 • Încercări borduri din beton – determinarea rezistenţei la încovoiere, determinare forma şi dimensiuni
 • Încercări pentru grinzi, stâlpi, planşee, pereţi structurali – deplasări şi deformaţii ale elementelor structurii
 • Construcţii din beton, beton armat, beton precomprimat, zidărie, structuri metalice – determinarea vibraţiilor proprii ale structurilor, urmărirea comportării dinamice a structurilor
 • Încercări argilă arsă – elemente pentru zidărie – determinare dimensiuni, elemente pentru zidărie – determinarea rezistenţei la compresiune
 • Încercări Beton Celular Autoclavizat – determinarea rezistenţei la compresiune, determinarea rezistenţei la întindere din încovoiere
 • Zidărie – compresiune pe prisme de zidărie din argilă arsă, compresiune pe prisme de zidărie din elemente silico – calcaroase, compresiune pe prisme de zidărie din beton cu agregate grele şi uşoare, compresiune pe prisme de zidărie din beton celular autoclavizat, compresiune pe prisme de zidărie din piatră artificial, compresiune pe prisme de zidărie din piatră natural, compresiune pe stâlpişori de zidărie, compresiune pe probe de tip perete
 • Bare de oţel – încercarea de îndoire şi la îndoire alternanta, încercarea la tracţiune
 • Probe de oţel – probe de tracţiune statică (sârme, profile laminate, table, ţevi, şuruburi)
 • Echipamente, instalaţii, componente aferente construcţiilor – calificarea echipamentelor la solicitări dinamice şi seismice
 • Elemente liniare din beton, beton armat şi beton precomprimat – încercări distructive pentru verificarea capacităţii portante şi de deformare a grinzilor şi stâlpilor
 • Elemente plane din beton, beton armat şi beton precomprimat (pereţi structurali, panouri mari, plăci, planşee dale) – încercări distructive pentru verificarea capacităţii elementelor plane
 • Subansamble spaţiale alcătuite din stâlpi şi grinzi cu sau fără porţiunile adiacente de planşeu – verificarea capacităţii portante a modelelor de structuri solicitate static, verificarea capacităţii portante a subansamblelor structurale solicitate pseudodinamic, verificarea capacităţii portante a subansamblelor structurale solicitate static
 • Construcţii din beton, beton armat, beton precomprimat (modele la scară redusă sau la scară naturală reprezentând porţiuni dintr-o structură reală) – verificarea capacităţii portante a modelelor de structuri solicitate dinamic-seismic
 • Construcţii din zidărie (modele la scară redusă sau la scară naturală reprezentând porţiuni dintr-o structură reală) – încercări pe porţiuni de structuri şi modele din zidărie, lemn, paiantă etc. la solicitări statice, încercări pe porţiuni de structuri şi modele din zidărie, lemn, paiantă etc. la solicitări dinamice-seismice
 • Construcţii cu alcătuire mixtă (beton, zidărie, metal, mase plastice) – comportarea porţiunilor de structuri şi a modelelor structurale la solicitări statice, comportarea porţiunilor de structuri şi a modelelor structurale la solicitări dinamice
 • Echipamente electronice, instalaţii – încercarea de verificare la mişcări seismice
 • Investigaţii în situ – încercări la zgomot cu stabilirea soluţiilor tehnice, încercări de evaluarea gradului de coroziune pentru structuri de beton/oţel, încercări geotehnice şi de fundare
 • Elaborare agremente tehnice – elemente structurale şi fundaţii, drumuri, poduri, porturi rutiere, porturi şi aeroporturi

Sucursala TIMISOARA

Sucursala TIMISOARA

 • Geotehnica şi teren de fundare – prelevare probe, foraj geotehnic (0-6m), materii organice, determinarea granulozitatii prin sedimentare, coeficient de neuniformitate, determinarea caracteristicilor de plasticitate (limite, indici), caracteristicile pământurilor contractile, determinarea umidităţii, determinarea rezistentei la forfecare, determinarea în laborator a caracteristicilor de compresibilitate, coeficientul de compresibilitate cu placa dinamică, determinarea greutăţii volumetrice (în şantier), determinarea caracteristicilor de compactare (încercarea proctor normal);, proctor modificat coeziv, proctor modificat necoeziv, determinarea modulului de deformaţie (încercare cu placa), coeficientul de compresibilitate cu placa dinamică, capacitatea portanta a terenului cu deflectometrul Benkelman, determinarea modulului de deformaţie EV1/EV2, penetrări dinamice PDU (0-6m)
 • Încercări pentru agregate naturale – Aspectul şi forma granulelor, conţinut de argila, conţinut de mica libera, conţinut de cărbune, conţinut de humus, părţi levigabile, densitatea aparenta, umiditatea, absorbţia de apa şi porozitatea aparenta, porozitatea totala, volum de goluri, granulometrie prin cernere, rezistenta la compresiune, rezistenta la gelivitate, Los Angeles, rezistenta la soc, rezistenta la uzura, coeficientul volumic mediu, conţinutul de corpuri străine, rezistenta la strivire, coeficient de neuniformitate, echivalentul de nisip, permeabilitate, executare foraje geotehnice, forma granulelor şi coeficientul de aplatizare, coeficientul de forma, determinarea procentelor de suprafeţe sparte în agregate, coeficientul de absorbţie al apei. coeficient de permeabilitate, determinarea modulului de elasticitate – pârghia Benkelman, conţinut de granule alterate, moi, friabile, vacuolare, condiţie de filtru invers, grad de spargere, indice de concasaj, rezistenţa la acţiunea repetată Na2SO4
 • Încercări beton – Prelevare probe de beton din şantier, determinarea rezistentei la compresiune epruvete cubice, determinarea rezistentei la îngheţ – dezgheţ, determinarea adâncimii de pătrundere a apei, densitate, porozitate
 • Încercări oţel beton sârme, plase sudate, profile, metalice, toroane – Determinarea limitei de curgere, alungirii la rupere şi a rezistentei la rupere, determinarea rezistentei la îndoire, caracteristici geometrice, armaturi de rezistenta din OB, PC şi BST, prelucrare probe, încercări la tracţiune +încovoiere oţel beton, încercări la tracţiune +încovoiere profile metalice, încercări la tracţiune toroane, încercări la tracţiune +încovoiere elemente sudate (oţel beton şi profile)
 • Lacuri şi vopsele – Determinarea densităţii, metoda cu picnometru, determinarea timpului de curgere prin utilizarea cupelor de curgere, determinarea grosimii peliculei, încercarea la caroiaj, încercarea la îndoire (pe dorn cilindric), încercarea la uscare, evaluarea randamentului în condiţii normale de aplicare. aplicare cu pensula.
 • Încercări pentru foi flexibile hidroizolante – Determinarea grosimii şi a masei specifice, determinarea proprietăţilor la tracţiune, determinarea rezistentei la fluaj la temperatura ridicata, determinarea flexibilităţii la temperatura scăzuta
 • Încercări vată minerală – Stabilitatea dimensionala în condiţii specificate de temperatura şi umiditate, rezistenţa la tracţiune perpendiculara pe fete, densitatea aparenta, efort de compresiune, absorbţia de apa
 • Încercări produse termoizolante, încercări produse fabricate din pluta expandata – Densitatea aparenta, rezistenta la încovoiere, stabilitatea dimensionala în condiţii specificate de temperatura şi umiditate, efort de compresiune pentru o deformaţie de 10%, rezistenta la tracţiune perpendicular la fete, absorbţia de apa
 • Încercări produse termoizolante, încercări produse fabricate din polistiren celular expandat
 • Determinarea densităţii aparente, efortul de compresiune la o deformaţie relativa de 10%, rezistenta la încovoiere, determinarea rezistentei la tracţiune perpendicular pe fete, determinarea stabilităţii dimensionale în condiţii specificate de temperatura şi umiditate, determinarea absorbţiei apei de lunga durata prin imersie, determinarea absorbţiei apei de scurta durata prin imersie parţiala
 • Încercări produse termoizolante, încercări produse fabricate din spuma de polistiren extrudat – Determinarea densităţii aparente, efortul de compresiune la o deformaţie relativa de 10%, rezistenta la încovoiere, determinarea rezistentei la tracţiune perpendicular pe fete, determinarea stabilităţii dimensionale în condiţii specificate de temperatura şi umiditate, determinarea absorbţiei apei de lunga durata prin imersie totala,
 • Încercări produse termoizolante, produse fabricate din perlit expandat – Determinarea densităţii aparente, efortul de compresiune la o deformaţie relativa de 10%, rezistenta la încovoiere, determinarea rezistentei la tracţiune perpendicular pe fete, determinarea stabilităţii dimensionale în condiţii specificate de temperatura şi umiditate, determinarea absorbţiei apei de lunga durata prin imersie totala, determinarea densităţii aparente
 • Încercări produse termoizolante, încercări produse fabricate din spuma rigida de poliuretan pur – Determinarea densităţii aparente, efortul de compresiune la o deformaţie relativa de 10%, determinarea rezistentei la tracţiune perpendicular pe fete, determinarea stabilităţii dimensionale în condiţii specificate de temperatura şi umiditate, determinarea absorbţiei apei
 • Încercări mortare pentru tencuieli şi zidarii; încercări sape; încercări pentru adezivi de gresie şi faianţa, mortare – Rezistenta la compresiune+încovoiere (inclusiv pregătire şi păstrare epruvete), det. permeabilităţii la vapori de apa, determinarea rezistentei la aderenta, determinarea densităţii aparente mortar întărit, det. densitate aparenta mortar proaspăt
 • Încercări mortare pentru tencuieli şi zidarii; încercări sape; încercări pentru adezivi de gresie şi faianţa, adezivi placi ceramice – determinarea alunecării, determinarea timpului deschis, determinarea aderentei iniţiale, determinarea aderentei la tracţiune după imersare în apa, determinarea aderentei la tracţiune după îmbătrânire sub acţiunea căldurii, determinarea aderentei după cicluri de îngheţ – dezgheţ
 • Încercări mortare pentru tencuieli şi zidarii; încercări sape; încercări pentru adezivi de gresie şi faianţa, materiale pentru sape – Determinarea rezistentei la uzura Bohme, determinarea rezistentei la compresiune şi încovoiere (inclusiv pregătire şi păstrare epruvete), determinarea timpului de priza, det. aderenta (inclusiv pregătire şi păstrare epruvete), det. permeabilitate la apa
 • Încercări mortare pentru tencuieli şi zidarii; încercări sape; încercări pentru adezivi de gresie şi faianţa, cimenturi – Determinarea rezistentei mecanice (inclusiv pregătirea şi păstrare epruvete) pt. un termen de încercare, determinarea timpului de priza, det. stabilitate,
 • Încercări cărămizi, BCA, pavele, borduri – Dimensiuni; abateri dimensionale, densitatea aparentă, absorbţia de apă, determinarea rezistenţei la întindere prin despicare, forţa de rupere (rezistenţa la întindere prin despicare), determinarea rezistenţei la întindere prin încovoiere, forţa de rupere (rezistenţa la întindere prin încovoiere) la uzură, determinarea rezistenţei la îngheţ – dezgheţ, dimensiuni şi toleranţe dimensionale, configuraţie:, volumul tuturor golurilor vertical, volumul celui mai mare gol, grosime pereţi interior, grosime pereţi exterior, grosimea combinată a pereţilor interiori şi a pereţilor exteriori de la o faţă la alta, grosimea combinată a pereţilor interiori şi a pereţilor exteriori de la un capăt la altul, suprafaţa golurilor de pe o faţă exprimată în procente din suprafaţa elementului, densităţi:, densitate aparentă în stare uscată, densitate absolută în stare uscată, absorbţia de apă:, rezistenţa la compresiune, rezistenţa termică (prin calcul, cf. SR EN 1745:2003)
 • Încercări şi verificări nedistructive – Defectoscopie cu radiaţii penetrante la metale, defectoscopie cu lichide penetrante la metale, determinare duritate superficiala beton cu ajutorul sclerometrului, determinarea rezistentei compresiunii betonului prin metoda ultrasonica de impuls, determinarea rezistentei compresiuni betonului prin metoda nedistructiva combinata (ultrasunete şi sclerometru), detectarea armaturilor înglobate în beton, extragere, fasonare şi încercare carote din beton,
 • Investigaţii în situ – Încercări la zgomot cu stabilirea soluţiilor tehnice, încercări de evaluarea gradului de coroziune pentru structuri de beton/oţel, încercări geotehnice şi de fundare
 • Elaborare agremente tehnice – Elemente structurale şi fundaţii, elemente închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tâmplărie şi vitraje, protecţii la foc, termotehnică, acustică, prot. hidrofuge şi învelitori, finisaje, protecţii anticorozive şi speciale, tencuieli, placaje şi pardoseli, produse, procedee şi echipamente pt. inst. aferente constr. de: încălziri, climatizări, ventilaţii, sanitare, gaze, electrice, drumuri, poduri, porturi rutiere, porturi şi aeroporturi,
 • Deplasări şi deformaţii ale elementelor de structuri – încercări în situ ale construcţiilor
 • Determinarea armaturilor înglobate în beton armat (detecţie, strat de acoperire, diametre)
 • Determinări privind vibraţiile proprii ale structurilor – încercări în situ ale constructiilor
 • Extragerea de carote din beton – Încercări nedistructive, semidistructive pentru beton, beton armat
 • Încercarea în situ a construcţiilor prin încercări statice – încercări în situ ale construcţiilor
 • Încercări nedistructive pentru prototipurile de prefabricate – încercări nedistructive pe prefabricate din beton armat
 • Măsurarea coroziunii otelului breton înglobat în beton – încercări nedistructive, semidistructive pentru beton, beton armat
 • Metoda de duritate superficiala a sclerometrului Schmidt – încercări nedistructive, semidistructive pentru beton, beton armat
 • Metoda nedistructiva – încercări nedistructive, semidistructive pentru beton, beton armat
 • Metoda ultrasonica de impuls – încercări nedistructive, semidistructive pentru beton, beton armat.
 • Urmărirea comportării dinamice a structurilor:metoda măsurării mărimilor de vibraţii (acceleraţii, viteze, deplasări) şi metoda analizei spectrale a vibraţiilor.
 • Urmărirea comportării statice a structurilor:metoda tensometriei electrorezistice: metoda deformetriei mecanice: metoda deformetriei inductive.
 • Urmărirea tasării construcţiilor prin încercări topografice – încercări în situ ale construcţiilor
scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off