full
color
#d9d9d9
http://incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://incd.ro/
#26ade4
style3
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN INCERC

Conducere/Management

Director General

DirGen1Director General

CS I/conf. univ. dr. arh., habil. urb. Vasile Meiţă

Vasile MEIŢĂ a absolvit în 1991 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” din Bucureşti, cu o formaţie în domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului. În 2004 a finalizat un masterat în ecotehnie. În 2002 primeşte titlul de Doctor în Arhitectură cu o teză despre „Arhitectura habitatului deltaic într-o concepţie de dezvoltare durabilă şi ecotehnică”, publicată ulterior în volum. În 2014 a susţinut cu succes teza de abilitare în arhitectură cu titlul „Metamorfoza spaţiului deltaic” în faţa unei comisii internaţionale formată din profesori universitari din domeniul arhitecturii şi geografiei. În afara calificării de bază, în urma absolvirii prin examen a unor cursuri de specialitate a obţinut diploma de formator, diploma de diriginte de şantier certificatul de auditor energetic pentru clădiri şi instalaţiile aferente, recunoaşterea dreptului de semnătură pentru coordonarea şi elaborarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, şi calificarea de expert tehnic Construcţii civile şi industriale – expertiză juridică.

Din 1990 a lucrat în învăţământul superior la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti, Universitatea Ecologică Bucureşti şi Universitatea Spiru Haret, dar şi în proiectare, la mai multe firme. În perioada 2008-2009 a fost Arhitectul Şef al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, ca o încununare realizărilor profesionale. Din 2008 este Conferenţiar la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”,Bucureşti, Departamentul „Sinteză de Proiectare”.

Activitatea ştiinţifică constă în coordonarea ca director a peste 15 proiecte de cercetare şi lucrul în echipa de cercetare a peste 25 proiecte, dintre care peste 5 internaţionale. Coordonator a 7 cărţi şi 7 reviste, autor sau coautor a 4 cărţi şi 7 capitole de carte, peste 35 de articole, peste 15 alte publicaţii, peste 45 de prezentări în conferinţe, a participat activ la peste 15 dezbateri, seminarii sau conferinţe de specialitate. Este Redactor şef şi referent de specialitate al revistei „Urbanism. Arhitectură. Construcţii”, Redactor şef al revistei „Buletin informativ al INCD URBAN-INCERC”, Co-Editor al publicaţiei „Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor”, membru în Comitetul de Coordonare al revistelor „Buletinul construcţiilor”, „ Probleme de economia construcţiilor” şi „Buletin Român de Agremente Tehnice în Construcţii”, referent de specialitate al revistei „African Journal of Agricultural Research” şi a moderat secţiuni specifice în peste 15 conferinţe internaţionale sau cu participare internaţională.

Ca o încununare a activităţii, în 2010 i-a fost decernată Diploma Urban Concept în cea de-a VIII-a ediţie a Conferinţei Naţionale Urban Concept, iar în 2013 a primit distincţia Omul zilei – Eco-Europa din partea Institutului Biografic Român. Este membru al International Academic Forum (IAFOR) – Board, membru al Colegiului Consultativ pentru Cercetare – Dezvoltare – Inovare, membru al Comisiei Naţionale de Inginerie Seismică, membru al asociaţiei internaţionale OtherWays Management Club, membru al grupului de lucru inter-instituţional pentru avizarea, reglementarea şi coordonarea activităţilor de amenajare a teritoriului, urbanism şi turism, în zona litoralului românesc şi al Comisiei Consiliului Tehnico-Economic din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, membru fondator şi membru în Consiliul Naţional al Ordinului Arhitecţilor din România din 2010, verificator de proiecte construcţii civile, industriale şi agrotehnice (siguranţă în exploatare – B1, securitate la incendiu – Cc; igienă, sănătate şi mediu – D; economia de energie şi izolare termică – E; protecţia împotriva zgomotului – F), atestat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în 2011, şi membru al Registrului Urbaniştilor din România.

Realizările sale ştiinţifice au fost recunoscute prin decernarea de medalii la International Engineering Invention and Innovation Exhibition din Malaiezia (2016), Istanbul International Inventions Fair din Turcia (2016), Kaohsiung International Invention and Design Expo din Taiwan (2015), Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT din Republica Moldova (2015), Salonul internaţional de inventică INTARG din Polonia (2015), EUROINVENT – European Exhibition of Creativity and Innovation (2014, 2105, 2016), Diploma de recunoştinţă pentru întreaga activitate tehnico-ştiinţifică şi organizatorică la conducerea INCD URBAN-INCERC şi pentru sprijinul şi disponibilitatea de a colabora cu CNCisC cu scopul nobil de a contribui la răspândirea cunoştinţelor tehnico-ştiinţifice spre binele şi propăşirea oamenilor şi societăţii (2015), Diplomă aniversară (45 de ani de activitate) pentru contribuţia adusă la dezvoltarea şi promovarea domeniului ştiinţei şi tehnologiei informaţiei (2015), Diploma de excelenţă a Universităţii Tehnice a Moldovei pentru cercetarea inovativă din INCD URBAN-INCERC (2015), Certificatul de apreciere a meritelor rezultate din activitatea INCD URBAN-INCERC ca membru afiliat al Forumului Academic Internaţional (2014), Diplomă de participare activă la Expoziţia Internaţională Specializată InfoInvent 2013 şi promovarea inventicii româneşti, Salonul ProInvent, Diploma şi premiul special pentru susţinerea cercetării şi inventicii acordate de Forumul Inventatorilor Români, InfoInvent, Chişinău, premiul „TIEMS Award 2011 for best practice paper” acordat de International Emergency Management Society şi Diploma şi Ordinul Ştiinţific „Leonardo Da Vinci” acordate de Forumul Inventatorilor Români pentru contribuţia la creativitatea tehnică.

 

Director Ştiinţific

Director Ştiinţific

 

CSI dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuţ Petrişor

Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR a obţinut de la Universitatea din Bucureşti licenţa în ecologie, incluzând modulul psiho-pedagogic cu proiectul de licenţă intitulat „Modele de dezvoltare durabilă a oraşelor” (1997) şi doctoratul în geografie cu teza „Metode geostatistice de analiză a sistemelor teritoriale” (2011), de la Academia de Studii Economice Bucureşti diploma de studii post-universitare de managementul proiectelor europene cu proiectul „Cerere de finanţare pentru un proiect de cercetare asupra componentelor specifice ale unui Sistem Informaţional Geografic pentru monitorizarea dinamicii biodiversităţii din regiunile urbane în plan structural sub influenţa modificărilor în utilizarea terenului, schimbărilor climatice şi a materialelor de construcţii ca habitat al organismelor” (2012), de la Universitatea din Carolina de Sud masteratul în biostatistică cu dizertaţia „Distribuţii spaţiale empirice” (2000) şi doctoratul în ecologie cu teza „Metode geostatistice pentru cuantificarea şi clasificarea imaginilor microbiene” (2004), şi de la Ministerul Educaţiei Naţionale abilitarea în urbanism cu teza „Aplicarea metodelor spaţial-cantitative în studiul dinamicii relaţiilor dintre sistemele socio-economice şi naturale” (2014). În urma absolvirii unor cursuri a primit de la Institutul Naţional de Administraţie certificatul de formator în domeniul regenerării urbane în 2006. În 2008, în urma susţinerii examenelor prevăzute de legislaţia în vigoare, a fost atestat de Registrul Urbaniştilor din România ca ecolog cu drept de semnătură pentru elaborarea unor părţi ale documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului conform competenţelor în domeniile statisticii şi ecologiei, fiind primul şi singurul specialist cu această calificare recunoscută oficial, cu drept de semnătură.

A lucrat ca asistent universitar şi cercetător asociat în Statele Unite, apoi ca expert în Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, conferenţiar universitar la Universitatea Spiru Haret, colaborând în paralel cu Institutul Naţional de Administraţie în calitatea de lector şi moderator al cursurilor adresate funcţionarilor publici. Din 2007 este cercetător la INCD URBAN-INCERC (din 2010, Director Ştiinţific Urbanism şi Dezvoltare Teritorială şi din 2014, Director Ştiinţific; din 2011, Preşedinte ales al Consiliului Ştiinţific şi membru al Consiliului de Administraţie (reales în 2014); din 2013, CSI) şi conferenţiar la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, unde este îndrumător de doctorat din 2014, şi Director al Şcolii Doctorale de Urbanism din 2015.

Este editor a 12 publicaţii, autor a 6 teze sau dizertaţii, a peste 165 de articole publicate în reviste de specialitate (dintre care aproape 50 în reviste, cărţi sau volumele unor conferinţe cotate sau indexate ISI, peste 80 reviste indexate în baze de date specifice, 7 în reviste recunoscute de către CNCSIS/CNCS) şi peste 25 de articole publicate în volumele unor conferinţe, a aproape 35 de cărţi/capitole, 20 de rapoarte de cercetare, peste 170 de prezentări, aproape 100 de cursuri/prelegeri şi aproape 30 de capitole de documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului, recunoscute prin peste 300 de citări, 120 menţiuni şi 400 de indexări, având un indice h de 5 în baza de date Scopus, de 6 în baza de date Thomson- Reuters – ISI Web of Knowledge şi de 11 în baza de date Google Scholar. La lista realizărilor ştiinţifice se adaugă peste 15 finanţări primite, calitatea de membru al echipei de cercetare în 25 de proiecte obţinute prin competiţie (în SUA, Germania şi România), şi pe cea de coordonator al echipei de cercetare a două proiecte internaţionale şi două naţionale.

A primit peste 75 de distincţii şi menţiuni, iar profilul său public a fost înscris în peste 20 de baze de date ale specialiştilor recunoscuţi pe plan internaţional. Dintre distincţiile primite, în 2009 şi 2014 i-au fost decernate în cadrul Conferinţei Naţionale Urban Concept Diploma pentru preocuparea constantă pentru dezvoltarea spaţială durabilă, respectiv Premiul Naţional Urban Concept pentru dezvoltarea şi promovarea dezvoltării spaţiale în România, iar în 2006 Liga Asociaţiilor de Proprietari – HABITAT i-a acordat Diploma de onoare „Partener pentru dezvoltare durabilă”. În domeniul inventicii a obţinut premii la saloanele EUROINVENT, România (2014, 2015, 2016), INFOINVENT, Republica Moldova (2015), KIDE, Taiwan (2015), Thailand Inventors’ Day, Thailanda (2016), ISIF, Turcia (2016) şi i-ENVEX, Malaiezia (2016). Este membru al colegiului editorial pentru trei reviste de specialitate, secretar general de redacţie al revistelor „Urbanism. Arhitectură. Construcţii” şi „Buletin informativ al INCD URBAN-INCERC”, co-editor al publicaţiei „Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului”, redactor şef al IAFOR Journal of Sustainability, Energy & the Environment (Japonia), membru al colectivului editorial al revistelor „Journal of Urban and Regional Analysis” şi „Urbanistique” şi a fost referent de specialitate pentru mai mult de 25 de reviste de specialitate, majoritatea fiind de circulaţie internaţională, unele cotate sau indexate ISI, şi pentru 5 conferinţe internaţionale. Este membru al Societăţii Internaţionale pentru Cercetare Ştiinţifică „Sigma Xi”, al Societăţii pentru Ecologie Urbană (Austria), al Comisiei pentru schimbări în acoperirea şi utilizarea terenului a Uniunii Geografice Internaţionale (Praga), al Societăţii Române de Ecologie, al Asociaţiei Profesională a Urbaniştilor din România, al Societăţii Meteorologice Române şi al Registrului Naţional al Experţilor în Învăţământul Superior şi Cercetare.

Director Economic

Director Economic

 

Ec. Mihaela SANDU

S-a alăturat echipei INCD “URBAN-INCERC” în anul 2013, având ca obiectiv principal optimizarea constituirii şi utilizării resurselor economico-financiare, respectiv maximizarea valorii institului, dezvoltarea durabilă şi creşterea performanţelor.

 

Directorul Economic este responsabil cu administrarea bugetului institutului, organizarea şi coordonarea  activităţilor departamentului financiar-contabil, reprezentarea în relaţiile cu terţii, pentru probleme legate de activităţile economico – financiare.  Având o vastă experienţă în domeniul financiar-contabil şi control financiar de gestiune, a adus cu sine rigoarea şi precizia atât de necesare elaborării de bugete, administrării resurselor financiare şi întocmirii rapoartelor financiare din cadrul INCD “URBAN-INCERC”.

 

Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Danubius din Galaţi, cu o continuă dorinţă de dezvoltare şi perfecţionare a cunoştinţelor profesionale, având abilităţi de gestionare şi organizare a proiectelor, îşi propune adoptarea unui stil de lucru profesionist, încrezător, cu o atitudine proactivă.

 

Date de contact

 • mobil: 0755 056 444
 • e-mail: mihaela.sandu@incd.ro

Director Sucursala INCERC Bucuresti

Director Sucursala INCERC Bucuresti

 

 

 

 

Domnul Claudiu-Sorin DRAGOMIR este Director al Sucursalei INCERC București a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC” şi din 2014 a fost numit șef laborator Rețeaua Națională Seismică – Evaluarea Riscului Seismic și Acțiuni în Construcții, Sucursala INCERC București, INCD URBAN-INCERC, România.

În 2008, obține titlul de Doctor în domeniul inginerie civilă al Universității Tehnice de Construcții București, cu teza intitulată Influența fenomenului de amplificare dinamică asupra răspunsului seismic al clădirilor din zidărie”.

Din 2011, este Șef lucrări în cadrul Departamentului de Mediu și Îmbunătățiri Funciare, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară.

Este absolvent al Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, domeniul Inginerie Civila, din anul 2003; în anul 2005 a obținut diploma de master, specializarea Dezvoltare Rurală și protecția mediului în cadrul aceleiași instituții.

A urmat cursuri de perfecționare/autodezvoltare, în urma cărora a obținut diploma de formator în Pregătirea profesională a personalului, precum si atestare profesionala certificata de Firma Maurer Söhne, Germania, privind dispozitivele de izolare seismica a bazei clădirilor amplasate în zone seismice.

Este autor al cărților intitulate Răspunsul seismic al clădirilor civile iregulare publicata în editura Noua 2012  și Mecanică Teoretică publicată în 2012 în Editura FIFIM București, autor al unor capitole de cărți, precum și autor, respectiv coautor, al unor articole privind reducerea riscului seismic, prevenirea dezastrelor și educarea populației, procesarea datelor seismice înregistrate la cutremurele majore recente, determinări ale caracteristicilor dinamice pentru clădiri existente, încercări dinamice ale structurilor în laborator și in situ, investigații structurale ale clădirilor, încercări nedistructive pentru determinarea rezistenței materialelor, calculul static ș dinamic al structurilor cu programe specializate, diagnoză structurală pe baza caracteristicilor dinamice determinate prin instrumentare seismica a clădirilor.

De-a lungul carierei a luat partea ca membru în echipa de elaborare/lucru în cazul a 17 proiecte de cercetare din care 3 proiecte internaționale, precum și membru în echipa pentru 5 cercetări pre-normative contractate cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Lucrările prezentate la saloanele internaționale de creativitate si inovare au fost premiate,  la EUROINVENT 2014 (medalie de aur) si 2015 (medalii de aur si argint).

Este membru în cadrul unor asociații profesionale (ARIS, AICR, CNCisC), membru al Consiliului Științific al I.N.C.D. URBAN-INCERC, precum si Secretar General al Centrului European pentru Reabilitarea Clădirilor.

Director Sucursala INCERC Cluj-Napoca

Director Sucursala Cluj-Napoca

 

CSII dr. ing. Henriette Szilagyi

Henriette Szilagyi este angajata în cadrul sucursalei Cluj-Napoca din anul 1994. A absolvit Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica din Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca la urmatoarele specializari:’’Tehnologia materialelor de constructii’’ (subinginer) respectiv ’’Stiinta si ingineria materialelor oxidice’’ (inginer diplomat). A urmat cursurile de masterat la sectia „Stiinta si tehnologia materialelor”, Facultatea de Fizica, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca. Titlul de Doctor în Inginerie Civila i-a fost conferit în 2008 la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii, pentru teza ”Betoane speciale – Betonul autocompactant”.

 

Îsi desfasoara activitatea de cadru didactic asociat la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Facultatea de Constructii, începând cu anul universitar 2008/2009, fiind titular disciplina „Tehnologii moderne de realizare a betoanelor” la Master anul I, în Domeniul de studiu: Inginerie civila; Specializarea: Constructii durabile de beton. Este unul dintre îndrumatorii activitatii de cercetare la sectia „Constructii durabile de beton”, atât în anul I de studiu cât si în anul II.

 

Este:

 

> membru în Comitetul tehnic de standardizare (ASRO) CT 321 – Beton si prefabricate de beton începând cu anul 2008;
> expert evaluator ANCS (Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica) la proiecte de cercetare, respectiv este în baza de date ca si expert evaluator european la programe EACI (Executive Agency for Competitiveness & Innovation);
> auditor pentru sisteme de management al calitatii, auditor si auditor sef pentru laboratoare de încercari, expert tehnic în echipa RENAR la evaluarea laboratoarelor de încercari în constructii;
> membru AFSIC – Asociatia Furnizorilor de Scheme de Încercari de Capabilitate.

 

Proiecte de cercetare:

 

> Cercetari prenormative si revizuirea normativului C 155-89 „Normativ privind prepararea si utilizarea betoanelor cu agregate usoare”, (2010 – 2013) – director proiect;
> Concepere si realizare nou sistem constructiv din material compozit, autohton, lemn-ciment (2003 – director proiect; 2001-2002 participant);
> participant (membru în echipa) la alte 7 proiecte de cercetare nationale.

 

În perioada 2001-2013 rezultatele cercetarilor stiintifice, în special în domeniul materialelor de constructii, betoane speciale, etc. s-au concretizat în:
publicarea a peste 60 de articole, respectiv o carte ca si unic autor;

 

3 Diplome si 3 medalii de aur la Salonul European al Creativitatii si Inovarii EUROINVENT 2013, editia a 5-a, pentru: Cercetarea – “Prepararea si utilizarea betoanelor cu agregate usoare”; Cerere de Brevet de Inventie – „Beton autocompactant (C50/60), fara adaosuri minerale destinat industriei de prefabricate”;

 

Cerere de Brevet de Inventie – „Beton de ultra înalta performanta si procedeu de obtinere”;

coautor la 2 cereri de Brevet de Inventie.

 

Date de contact

 • Tel/Fax: 0264-425.988 0264-425.462;
 • mobil: 0743 042 074
 • e-mail: henriette.szilagyi@incerc-cluj.ro

Director Sucursala INCERC Iaşi

Director Sucursala Iaşi

CS III dr.ing. Constantin Miron

Constantin MIRON, director al sucursalei Iasi a INCD URBAN INCERC este  doctor inginer în domeniul sistemelor de măsurare aplicate în fizica construcţiilor.

 

A condus Laboratorul de Cercetare şi Incercari Higrotermice-Climatice IH mai mult de 21 de ani, in perioada 1988 – 2010  şi a susţinut de peste 25 de ani dezvoltarea tehnică şi managerială a laboratorului IH. A întreprins extinderea de anvergură a bazei tehnice şi a domeniilor de cercetare ale Lab. IH, prin proiecte de cercetare şi brevete de invenţii, în domeniul strategiilor pentru conservarea energiei şi creşterea performanţei energetice a clădirilor, a surselor regenerabile de energie, a aparaturii de măsură in situ şi în laborator pentru dezvoltarea metodelor noi sau în domeniul încercărilor higrotermice şi climatice pe materiale, elemente de construcţii şi echipamente.  A urmat şi obtinut , 9 specializări şi atestate nationale MTCT , M.EdCT .ca Auditor Energetic grd. I, auditor, manager  în managementul calităţii şi mediului.

 

Specializare privind reactia la foc realizata la laboratoarele Building Research Establishment (BRE) Watford (Londra)- Marea Britanie. Director de proiect al 11 proiecte de cercetare-dezvoltare din programele naţionale şi internationale  ORIZONT, AMTRANS, CEEX şi PNCDI 2 şi PROGRAM CCE S &T COOPERATION WITH CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES- BECEP Copernicus.  A condus şi elaborat in perioada 1979-2010  –  ca responsabil de tema, 38 de teme  de cercetare importante ; mai mult de 110 lucrari de cercetare – incercari ca specialist colaborator.  57 de lucrări publicate în revistele de specialitate; 81 de lucrări publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 3 brevete de inventie acordate, 2 brevete in curs de acordare şi 2 inovatii.

 

> Autor  de carte  – “ Modernizarea Higrotermicii experimentale” autor C-tin  Miron – Editura TEHNOPRESS ISBN 978-973-702-574-6;
> Coautor al volumului – “ Manualul Laboratorului IH” autori C. Miron, L.Miron , Editura TEHNOPRESS ISBN 978-973-702-537-1 publicat in doua editii (nov.2008 şi mai 2009);
> Carte in curs de publicare “ Managementul integrat al laboratoarelor “

 

 

Date de contact

  • Tel. 00.40.232.250.769, 00.40.232.254.471, 00.40.232.236.335,
  • Fax: 00.40.232.250.769, 00.40.232.254.471
  • Mobil:  0758 055 553, 0744 614 402

Director Sucursala INCERC Timișoara

gruinAurelian GRUIN este angajat al Sucursalei din anul 2005. A absolvit în anul 1996 Facultatea de Construcţii din cadrul Universităţii „Politehnica” Timişoara, prima promoţie a secţiei de inginerie civilă cu predare în limba germană. In anul 1999 a urmat cursul de studii aprofundate, specializarea “Reabilitarea constructiilor”, din cadrul UPT. În afara calificării de bază, în urma absolvirii prin examen a unor cursuri de specialitate a obţinut diploma de specialist în încercări nedistructive şi diploma de diriginte de şantier.

 

Experienţa sa include stagii de pregatire la Universitatea Tehnică München prin Servicul German pentru Schimburi Academice (DAAD.

 

Proiecte de cercetare:

 

 ORIZONT 2000 : Procedee de reproiectare si reabilitare a constructiilor existente 2000-2002 – membru

GRANT-ANSTI : Expertizarea si reabilitarea unor elemente si structuri din beton armat, lemn si zidarie – colaborator 2000-2002

CNCSIS : Plansee compuse lemn-beton – colaborator 2002-2004

PN 06-11-04-05/2005: Planşee compuse lemn-beton cu placa prefabricată – director de proiect            2005-2007

PN 06-11-02-03/2006 si PN 09-14-01-04/2009 în calitate de colaborator    2006-2010

Rezultatele cercetărilor efectuate asupra planşeelor compuse lemn-beton s-au concretizat în elaborarea reglementării tehnice GP 116-2011 “Ghid privind calculul şi alcătuirea constructivă a planşeelor compuse lemn-beton la clădiri vechi şi noi”.

 

 

Date de contact

Tel/fax. 0256/492998; mobil: 0744/438997

Email: office@incerctm.ro; agruin@incerctm.ro

Director Sucursala UrbanProiect Bucuresti

Director Sucursala Urbanproiect

 

CS III soc. Raluca Petre

Raluca Petre este angajată în cadrul sucursalei Urbanproiect din anul 2006. A absolvit Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, specializarea Sociologie , Universitatea Bucureşti. A urmat cursurile de masterat în domeniul Dezvoltării Comunitare, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti. In anul 2012 a obţinut de la Registrul Urbaniştilor din România atestarea pentru drept de semnatură pe documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului conform competenţelor în domeniile sociologie urbană, demografie şi forţă de muncă.

 

S-a alăturat echipei manageriale a INCD “URBAN-INCERC” în anul 2013, având ca obiectiv principal optimizarea organizarii si funcţionării sucursalei Urbanproiect, respectiv maximizarea valorii resursei umane şi creşterea performanţelor.

 

Date de contact

 • Tel: 021.31.67.843 / Fax: 021.25.51.852
 • mobil: 0744 438 996
 • e-mail: ralucaspetre@yahoo.com

Consiliul de Administratie

Dnul. MEIȚĂ Vasile
Preşedinte – Director General al INCD URBAN-INCERC

 

Dnul. PETRIȘOR Alexandru Ionuț
Membru - Președinte al Consiliului Științific al INCD URBAN-INCERC

 

Dnul. RÂNEA Constantin
Membru – Reprezentant al Ministerului Educației Naționale

 

Dnul. POPESCU Nicu
Membru – Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice

 

Dna. IONESCU Speranța Georgeta
Membru – Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

 

Membru – Specialist – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

 

Dnul. POSTĂVARU Nicolae
Membru – Specialist, Profesor universitar – Universitatea Tehnică de Construcții București

 

Dnul. CRIȘAN Mircea
Membru – Specialist, Profesor universitar – Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”  București

 

Dnul. PARASCHIV Gigel
Membru – Specialist, Profesor universitar – Universitatea Politehnică București

 

Ordinul MEN nr.550/30.09.2014

scroll
Loading posts...
none
#26ade4
on
none
loading
#26ade4
off