ANUNȚURI COMPARTIMENTUL MANAGEMENT ȘI RESURSE UMANE

A N U N Ț
15.03.2023

Concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC”

Anunț concurs Director General

a) regulamentul de organizare şi funcţionare a INCD

b) contractul colectiv de muncă în vigoare, încheiat conform legii

c) ultimele două rapoarte anuale de activitate ale INCD

d) ultimele două bilanţuri contabile anuale, cu anexele aferente, depuse la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, întocmite conform legii, precum şi indicatorii de referinţă din ultimul an încheiat

e) lista de contracte de cercetare-dezvoltare aflate în derulare

f) un raport financiar care să includă ultima balanţă de verificare; situaţia patrimoniului; situaţia economico-financiară pentru anul în curs; cheltuielile şi veniturile estimate pentru următorii 4 ani

g) lista cu principalele acte normative aplicabile INCD

h) actele normative specifice care stabilesc standardele minimale naţionale pentru acordarea titlurilor (gradelor profesionale) de cercetător ştiinţific gradul I şi, respectiv, de cercetător ştiinţific gradul II

i) domeniile de cercetare-dezvoltare ale INCD

j) modelul contractului-cadru de management ce se va semna cu MCID, care include şi fişa postului

k) bibliografia

 

*****************************

ANUNȚ SELECȚIE DOSAR
– 07.02.2023  –

Comisia Concursului pentru ocuparea postului vacant de Administrator,  Direcția Tehnică – Patrimoniu și Administrare, Compartiment Infrastructură, Administrare și I.T. ce va avea loc în data de 14.02.2023, ora 09.00, declară ADMIS dosarul candidatului.

*****************************

ANUNȚ SELECȚIE DOSAR
– 07.02.2023  –

Comisia Concursului pentru ocuparea postului vacant de Tehnician determinări fizico-mecanice – Secția de Cercetare-Dezvoltare Inovare Constructii, Sucursala INCERC București, ce va avea loc în data de 14.02.2023, ora 12.00, declară ADMIS dosarul candidatei.
 

*********************
ANUNȚ SELECȚIE DOSAR
– 06.02.2023  –

Comisia Concursului pentru ocuparea postului vacant de Tehnician determinări fizico-mecanice – Laborator INCERC de Cercetare Aplicată și Încercări în Construcții, Sucursala Iasi, ce va avea loc în data de 13.02.2023, ora 09.30, declară ADMIS dosarul candidatului.

 

*********************
ANUNȚ SELECȚIE DOSAR
– 06.02.2023  –

Comisia Concursului pentru ocuparea postului vacant de Șef Compartiment Financiar – Contabil,  Direcția Economică, ce va avea loc în data de 13.02.2023, ora 12.00, declară ADMIS dosarul candidatului.

 

*********************

 

A N U N Ț
19.01.2023

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează

concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:

Administrator, Compartiment Infrastructură, Administrare și I.T.  Direcția Tehnică – Patrimoniu și Administrare, normă: 8h.
Detalii…

 

******************

A N U N Ț
19.01.2023

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează

concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:

Tehnician determinări fizico-mecanice – Secția de Cercetare-Dezvoltare Inovare Constructii,
Sucursala INCERC București, normă 8 ore
Detalii…

 

******************

 

A N U N Ț
16.01.2023

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:

Șef Compartiment Financiar – Contabil,  Direcția Economică, normă: 8h.
Detalii …

 

******************

A N U N Ț
16.01.2023

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:

Tehnician determinări fizico-mecanice – Laborator INCERC de Cercetare Aplicată și Încercări în Construcții, Sucursala Iasi, normă 4 ore.
Detalii…

 

******************

 

A N U N Ț
21.12.2022

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003 concursul/examenul pentru ocuparea următoarelor două posturi vacante:

Cercetător științific – domeniul inginerie civilă și management, Sucursala Cluj – Napoca

Detalii …

 

******************

A N U N Ț
21.12.2022
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003 concursul/examenul pentru ocuparea următorului post vacant:

Asistent de cercetare științifică – domeniul ingineria materialelor, Sucursala Cluj-Napoca

 

Detalii…

******************

 

ANUNȚ SELECȚIE DOSAR

  • 12.2022 –

Comisia Concursului pentru ocuparea postului vacant de Consilier Juridic – Direcția Juridică și Resurse Umane, Compartiment Avizare Juridică și Contencios, ce va avea loc în data de 21.12.2022, ora 09.00, declară ADMIS dosarul candidatului.

 

******************

 

ANUNȚ SELECȚIE DOSAR

  • 12.2022 –

Comisia Concursului pentru ocuparea postului vacant de Tehnician echipamente de calcul si rețele – Direcția Tehnică, Compartiment Infrastructura, Administrare și I.T. ce va avea loc în data de 21.12.2022, ora 12.00, declară ADMIS dosarul candidatului.

 

******************

 

A N U N Ț
25.11.2022

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează concurs/examen pentru ocuparea următorului post vacant:
Tehnician echipamente de calcul si rețele – Direcția Tehnică, Compartiment Infrastructura, Administrare și I.T.

Detalii…

 

******************

 Pentru anunturi mai vechi vizitati website-ul vechi AICI.