CENTRUL DE CERCETARE RADON ÎN CONSTRUCȚII

Obiectivul principal al centrului este de a contribui la implementarea cerințelor Directivei 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecţia împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiaţiile ionizante și a Planului naţional de acţiune la radon (aprobat prin Hotărârea nr. 526/2018) privind expunerile la radon în locuinţe, în clădirile cu acces public şi în locurile de muncă pentru orice sursă de pătrundere a radonului, fie că este vorba de sol, de materiale de construcţii sau de apă.

Atribuţiile centrului:

  • coordonează și susține Laboratoarele URBAN-INCERC pentru obţinerea desemnării ca laboratoare notificate CNCAN pentru domeniul nuclear;
  • după obținerea notificării CNCAN, desfăşoară prin Laboratoarele URBAN-INCERC:

– investigaţii şi măsurători privind concentraţiile de radon din interiorul clădirilor, în scopul estimării distribuţiei concentraţiilor de radon pentru gestionarea datelor de măsurare şi pentru stabilirea altor parametri relevanţi;

– investigaţii şi măsurători privind concentraţiile de radon din apă, sol și fluxul de exalație a radonului din materiale de construcții;

  • transmite la CNCAN şi la autorităţile administraţiei publice locale/consiliile judeţene rezultatele obţinute în urma investigaţiilor şi măsurătorilor;
  • contribuie la identificarea, pe baza măsurătorilor de radon şi a distribuţiei concentraţiei radonului din aerul de interior, zonele în care concentraţia de radon, ca medie anuală, depăşeşte nivelul naţional de referinţă stabilit.