CONDUCERE

DIRECTOR GENERAL

      Director General

 

         CSII Conf. univ. dr. ing. Claudiu-Sorin DRAGOMIR

 

Date de contact

 • Tel.:+4.021.627.27.40, Fax: +4.021.255.18.52
 • Mobil: +4.0740.202.296
 • e-mail: urban-incerc@incd.ro

 

 • Cercetător Ştiinţific II/Şef departament– Reţeaua Naţională de Monitorizare şi Protecţie Seismică a Patrimoniului Construit, INCD URBAN-INCERC, România. Principalele activităţi şi responsabilităţi: investigarea integrată a performanţelor construcţiilor după cutremure puternice; studii şi cercetări experimentale privind nivelul vibraţiilor generate de surse nonseismice având impact asupra construcţiilor sub aspectul consecinţelor asociate cu prăbuşirea sau avarierea gravă; evaluarea siguranţei structurale, funcţionalităţii   şi  confortului; studii şi cercetări în domeniul instrumentării seismice a clădirilor de interes public din România; studii şi cercetări privind soluţii constructive moderne utilizate în vederea reabilitării clădirilor cu vulnerabilitate ridicată din Bucureşti; educaţia, instruirea şi comunicarea publică privind comportarea la cutremur; mentenanţa echipamentelor şi softurilor instalate în cadrul departamentului RNMPSPC;
 • Conferenţiar universitar în cadrul Departamentului de Mediu şi Îmbunătăţiri Funciare, Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară. Titular al disciplinelor Curs general de construcţii, Beton armat, Măsuri de protecţie antiseismică.
 • Titlul de doctor inginer (2008) – Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, forma de învăţământ cu frecvenţă, cu teza intitulată Influenţa fenomenului de amplificare dinamică asupra răspunsului seismic al clădirilor din zidărie.
 • Curs de specializare privind utilizarea programului de calcul modal ArteMIS organizat de Structural Vibration Solutions, 2016, Istanbul, Turcia.
 • Curs de specializare privind utilizarea echipamentelor şi softurilor dezvoltate de compania  GeoSIG, 2016, Zurich, Elveţia.
 • Curs de perfecţionare privind dispozitivele de izolare a bazei pentru protecţia seismică a clădirilor amplasate în zone seismice organizat de compania Maurer, 2007, Munchen, Germania.
 • Autor al cărţii intitulate Răspunsul seismic al clădirilor iregulare, autor şi coautor al unor articole privind reducerea riscului seismic, prevenirea dezastrelor şi educarea populaţiei, procesarea datelor seismice înregistrate la cutremurele majore recente, determinări de caracteristici dinamice pentru clădiri existente, încercări dinamice ale structurilor în laborator şi in situ, investigaţii structurale ale clădirilor, încercări nedistructive pentru determinarea rezistenţei materialelor, calculul static si dinamic al structurilor cu programe specializate, diagnoza sănătăţii structurale pe baza caracteristicilor dinamice.
 • Director de proiect sau membru în echipa în cazul a 20 proiecte de cercetare dintre care 4 proiecte de cercetare internaţionale.
 • Membru în cadru unor asociaţii profesionale şi în comitetele ştiinţifice ale unor conferinţe naţionale/internaţionale.

Director Ştiinţific

Director Ştiinţific

Prof. univ./CSI (ecol.), CSI (geogr.) dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionut PETRIȘOR

Director Economic

Director Economic

 Ec. Sultana FORTE

Date de contact
 • Tel.: +4.021.627.27.40 ; Fax: +4.021.255.18.52
 • e-mail: sultana.forte@incd.ro

Director Direcţia Juridică şi Resurse Umane

Director Direcţia Juridică şi Resurse Umane

Marian George CUCU

Date de contact:

 • Tel.: +4.021.627.27.40 ; Fax: +4.021.255.18.52
 • e-mail: marian.cucu@incd.ro

Director Direcția Tehnică Patrimoniu și Administrare

Director Direcția Tehnică Patrimoniu și Administrare

Alexandra-Marina BARBU

Date de contact:

 • Tel.: +4.021.627.27.40 ; Fax: +4.021.255.18.52
 • E-mail: alexandra.barbu@incd.ro

Director Sucursala INCERC București

Director Sucursala  1Bucureşti

CS III dr.ing. Irina POPA

Date de contact:
Tel.: +4.021.627.27.40 ; Fax: +4.021.255.18.52

e-mail: urban-incerc@incd.ro

Director Sucursala URBANPROIECT București

Director Sucursala Urbanproiect

CS III ing. Tache Antonio – Valentin

Date de contact

Telefon: 021.316.7843 ; Fax: +4.021.255.18.52

 E-mail: secretariaturban@incd.rop

Director Sucursala Cluj-Napoca

Director Sucursala Cluj-Napoca

CSII dr. ec. Mircea-Iosif RUS

Date de contact

 • Tel/Fax: 0264-425.988 0264-425.462;
 • mobil: –
 • e-mail: mircea.rus@incerc-cluj.ro

Director Sucursala Iaşi

Director Sucursala Iaşi

CS III dr. ing. Adrian Alexandru Ciobanu

Director Sucursala Timișoara

Director Sucursala Timișoara

CSIII  ing. Aurelian GRUIN -Împuternicit Director

Date de contact

Tel/fax. 0256/492998; 0744/438997
E-mail: office@incerctm.ro;  agruin@incerctm.ro

Aurelian GRUIN este angajat al Sucursalei din anul 2005. A absolvit în anul 1996 Facultatea de Construcţii din cadrul Universităţii „Politehnica” Timişoara, prima promoţie a secţiei de inginerie civilă cu predare în limba germană. In anul 1999 a urmat cursul de studii aprofundate, specializarea “Reabilitarea constructiilor”, din cadrul UPT. În afara calificării de bază, în urma absolvirii prin examen a unor cursuri de specialitate a obţinut diploma de specialist în încercări nedistructive şi diploma de diriginte de şantier.

 

Experienţa sa include stagii de pregatire la Universitatea Tehnică München prin Servicul German pentru Schimburi Academice (DAAD.

Proiecte de cercetare:

ORIZONT 2000 : Procedee de reproiectare si reabilitare a constructiilor existente 2000-2002 – membru

GRANT-ANSTI : Expertizarea si reabilitarea unor elemente si structuri din beton armat, lemn si zidarie – colaborator 2000-2002

CNCSIS : Plansee compuse lemn-beton – colaborator 2002-2004

PN 06-11-04-05/2005: Planşee compuse lemn-beton cu placa prefabricată – director de proiect            2005-2007

PN 06-11-02-03/2006 si PN 09-14-01-04/2009 în calitate de colaborator    2006-2010

Rezultatele cercetărilor efectuate asupra planşeelor compuse lemn-beton s-au concretizat în elaborarea reglementării tehnice GP 116-2011 “Ghid privind calculul şi alcătuirea constructivă a planşeelor compuse lemn-beton la clădiri vechi şi noi”.

Date de contact

Tel/fax. 0256/492998; mobil: 0744/438997

Email: officetm@incd.ro; aurelian.gruin@incd.ro

Consiliul de Administraţie

(actualizare 06-03-2023)

 

Nr.

crt.

Nume şi prenume Calitatea în consiliul de administraţie
1 DRAGOMIR Claudiu-Sorin Preşedinte – Director General “INCD URBAN-INCERC”,
2 GEORGESCU Emil-Sever Membru – Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al “INCD URBAN- INCERC”,
3 NICULESCU Marian Membru – Reprezentant al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării
4 RADU Doriana Ioana Membru – Reprezentant al Ministerului Finanţelor
5 ANDREESCU Ştefania Membru – Reprezentant al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale
6 MĂCELARUVIad Membru – Specialist al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării
7 LUCA Oana Membru – Specialist al Ministerului Cercetării; Inovării şi Digitalizării
8 CEAUŞESCU Cristian Membru – Specialist, SC TRIPLUS PROIECT SRL
9 PINTEA Carmen Membru – Specialist, AM1 ACCENT CONSULT SRL, Bucureşti

Comitetul de Direcţie

(actualizare 03-2023)

 1. Claudiu-Sorin DRAGOMIR

Președinte – Director General

2. Emil-Sever GEORGESCU

Membru – Președintele Consiliului Ştiințific

3. Alexandru-Ionut Petrișor

Membru – Director Științific

 4. Sultana FORTE

Membru – Director Economic

5. Alexandra-Marina BARBU

Membru – Director Direcția Tehnică Patrimoniu și Administrare

6. Marian-George CUCU

Membru – Director Direcția Juridică și Resurse Umane

7. Irina POPA

Membru – Director Sucursala INCERC București

8. Mircea-Iosif RUS
Membru – Director Sucursala Cluj-Napoca

9. Aurelian GRUIN

Membru – Director Sucursala Timișoara

10. Adrian Alexandru CIOBANU

Membru – Director Sucursala Iași

Consiliul Ştiinţific

(actualizare 02-09-2022)

1 GEORGESCU Emil-Sever – președinte

2 DOBRESCU Cornelia Florentina –vicepreședinte

3 MATEI Claudiu-Lucian

4 DRAGOMIR Claudiu-Sorin

5 POPA Irina

6 CIOBANU Adrian-Alexandru

7 RUS Mircea-Iosif

8 GRUIN Aurelian

 9 TACHE Antonio