DECLARATII DE AVERE SI INTERESE

Nume şi  Prenume 2023 2024
ANDREESCU Ştefania

Declaratie de avere

Declaratie de interese

Declaratie de avere

Declaratie de interese

BARBU Alexandra-Marina

Declaratie de avere

Declaratie de interese

Declaratie de avere

Declaratie de interese

BRADU Aurelia

Declaratie de avere

Declaratie de interese

Declaratie de avere

Declaratie de interese

CEAUŞESCU Cristian

Declaratie de avere

Declaratie de interese

Declaratie de avere

Declaratie de interese

CIOBANU Adrian-Alexandru

Declaratie de avere

Declaratie de interese

Declaratie de avere

Declaratie de interese

CRAIFALEANU Iolanda-Gabriela

Declaratie de avere

Declaratie de interese

Declaratie de avere

Declaratie de interese

DRAGOMIR Claudiu-Sorin

Declaratie de avere

Declaratie de interese

Declaratie de avere

Declaratie de interese

FORTE Sultana

Declaratie de avere

Declaratie de interese

Declaratie de avere

Declaratie de interese

GEORGESCU Emil-Sever

Declaratie de avere

Declaratie de interese

Declaratie de avere

Declaratie de interese

GRUIN Aurelian

Declaratie de avere

Declaratie de interese

Declaratie de avere

Declaratie de interese

LĂZĂRESCU Adrian-Victor

Declaratie de avere

Declaratie de interese

Declaratie de avere

Declaratie de interese

LUCA Oana

Declaratie de avere

Declaratie de interese

Declaratie de avere

Declaratie de interese

MĂCELARU Vlad

Declaratie de avere

Declaratie de interese

Declaratie de avere

Declaratie de interese

NEŢULESCU-COSTIN Marina-Anca

Declaratie de avere

Declaratie de interese

Declaratie de avere

Declaratie de interese

NICULESCU Marian

Declaratie de avere

Declaratie de interese

Declaratie de avere

Declaratie de interese

PETCU Cristian

Declaratie de avere

Declaratie de interese

Declaratie de avere

Declaratie de interese

PETRAN Horia

Declaratie de avere

Declaratie de interese

Declaratie de avere

Declaratie de interese

PETRIȘOR Alexandru-Ionuț

Declaratie de avere

Declaratie de interese

Declaratie de avere

Declaratie de interese

PÎNTEA Carmen

Declaratie de avere

Declaratie de interese

Declaratie de avere

Declaratie de interese

POPA Irina

Declaratie de avere

Declaratie de interese

Declaratie de avere

Declaratie de interese

RADU Doriana Ioana

Declaratie de avere

Declaratie de interese

Declaratie de avere

Declaratie de interese

RUS Mircea-Iosif

Declaratie de avere

Declaratie de interese

Declaratie de avere

Declaratie de interese

SIMION Adrian

Declaratie de avere

Declaratie de interese

Declaratie de avere

Declaratie de interese

ŞUFER Mioara

Declaratie de avere

Declaratie de interese

Declaratie de avere

Declaratie de interese

TACHE Antonio-Valentin

Declaratie de avere

Declaratie de interese

Declaratie de avere

Declaratie de interese

VOLOACA Gabriela

Declaratie de avere

Declaratie de interese

Declaratie de avere

Declaratie de interese