GDPR

Măsuri tehnice și organizatorice de siguranță pentru protecția prelucrărilor de date cu caracter personal, conform cu Regulamentul 679/UE/2016.

PO – GDPR – 01 Procedura soluționare cereri; Detalii aici:

PO – GDPR – 02 Prelucrarea și protecția datelor; Detalii aici: