Rețeaua Națională de Monitorizare și
Protecție Seismică a Patrimoniului Construit
IOSIN

Rețeaua Națională de Monitorizare și Protecție Seismică a Patrimoniului Construit are următoarele atribuții:

 • Mentenanța stațiilor seismice instalate in cadrul Rețelei Naționale Seismice pentru Construcții si totodată, asigurarea interfeței/suportului tehnic in relația cu Serviciul de Telecomunicații Speciale care asigura integrarea unor stații seismice ale Rețelei in sistemul național de transmisie de date;
 • Activitatea de culegerea a datelor înregistrate la seisme atât pentru stațiile din București, cat si pentru cele din tara. Acțiunea de culegere a datelor va fi activata după fiecare cutremur cu magnitudine mai mare sau egala cu M 4.5. In amplasamentele de la INCD URBAN-INCERC vor fi verificate daca sunt înregistrări pentru orice cutremur intermediar vrâncean cu o magnitudine mai mare de M4;
 • Prelevarea înregistrărilor de la echipamentele instalate in București si teritoriu si descărcarea acestora in baza de date existentă in cadrul departamentului;
 • Creare de rapoarte tehnice in urma deplasărilor efectuate pentru prelevare de date si înregistrarea operațiunilor efectuate in fisele tehnice aferente fiecărui echipament. După fiecare deplasare se va elabora un raport in care se vor menționa situația stației seismice inspectate, detaliile privind modul de funcționare etc.
 • Procesarea datelor prelevate cu softurile specializate existente in cadrul departamentului si crearea de rapoarte seismice ca urmare a producerii unor evenimente cu magnitudinea mai mare decât M4.5.

Reţeaua Naţională de Monitorizare şi Protecţie Seismică a Patrimoniului Construit are un rol esenţial şi cu competenţe extinse în contextul riscului seismic ridicat din România şi un specific de unicat şi de instalaţie-obiectiv special de interes naţional, în conformitate cu H. G. nr. 786/2014, Ordinul MECS nr. 3848/2004 si Decizia ANCSI nr. 9845/19.04.2010, deoarece este singura unitate CDI din domeniu care acoperă toate zonele seismice şi trebuie să fie pregătită să facă din timp cercetări fundamentale şi aplicative, să răspundă unor cerinţe deosebite în caz de cutremur, să preia şi să furnizeze imediat date privind siguranţa construcţiilor, de care depinde viaţa şi integritatea populaţiei.
Reţeaua naţională va monitoriza construcţiile în privinţa parametrilor de protecţie seismică şi interacţiunii teren-structură, şi nu doar mişcarea terenului.

Prin cercetătorii şi logistica din Sucursalele INCERC Bucureşti şi Iaşi, Reţeaua naţională acoperă în sud, sud-est şi est partea de ţară potenţial afectată de sursa seismică Vrancea, cca, 50% din teritoriu, iar cei din Sucursalele Timişoara şi Cluj-Napoca teritoriul afectat de sursele seismice crustale din vest, nord-vest şi centru.

Prin Reţeaua Naţională de Monitorizare şi Protecţie Seismică a Patrimoniului Construit se va asigura:

Înainte de cutremur:

 • cercetări de interes naţional, elaborarea de concepte şi soluţii cu caracter inovativ de protecţie seismică, încercări de laborator pe materiale, elemente de construcţii şi clădiri in situ, testare şi certificare tehnici inginereşti de consolidare a clădirilor, infrastructurilor critice şi echipamentelor vitale;
 • operarea, mentenanţa şi îndesirea staţiilor accelerografice de monitorizare a construcţiilor din zonele puternic seismice pentru identificarea fenomenelor de amplificare, a efectelor asupra construcţiilor în terenuri dificile (în vecinătatea
 • studii de vulnerabilitate şi rezilienţă seismică, strategii naţionale de reducere a riscului de dezastru, materiale documentare şi conceperea de metode avansate pentru noi activităţi de pregătirea populaţiei pentru protecţia şi comportarea la cutremur;

Permanent şi în timpul cutremurelor puternice:

 • monitorizarea stării structurilor şi înregistrarea în timp real cutremurelor puternice pe clădiri şi teren, prin reţeaua seismică naţională pentru construcţii, conectată în timp real la sistemul guvernamental STS;

După cutremure puternice şi distructive:

 • culegerea, prelucrarea şi interpretarea datelor privind parametrii inginereşti ai mişcării terenului şi construcţiilor
 • investigarea post-seismică cu specialişti şi aparatură a stării patrimoniului construit şi stabilirea intervenţiilor pentru punerea în siguranţă a acestuia;
 • schimbarea conceptelor de proiectare şi protecţie seismică, introducerea în codurile de proiectare a perfecţionărilor necesare;
 • promovarea de noi metode de reducere a riscului seismic.

 

ACCELEROGRAME INREGISTRATE LA SEISME RECENTE