SUCURSALA CLUJ-NAPOCA

Sucursala Cluj-Napoca a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă, asemenea instituției centrale din București și celelalte sucursale, este un centru de generare, cultivare și promovare a științei si tehnologiei construcțiilor în România.

INCERC Cluj a fost înființat în anul 1962 ca Filială a Institutului National de Cercetare în Construcții şi Economia Construcțiilor Sucursa la Cluj Napoca a fost și este un centru de generare, cultivare și promovare a ştiintei și tehnologiei construcțiilo r pe plan național și internațional.

Promovarea consecventă și continuă a cercetării aplicative, prin contracte directe cu beneficiari din industrie, capabili să finanțeze și să valorifice rezultatele cercetării, având ca scop final un transfer tehnologic eficient și funcțional este una dintre principalele strategii ale sucursalei.

Laboratoarele și hala de încercări experimentale au în dotare, pe lângă echipamente, aparatură de încercare, măsurare și două ziduri de reacțiune cu planșee de rezistență, ce permit realizarea de încercări pe elemente și structuri cu gabarite mari Încercările ce se pot realiza sunt la încărcări gravitaționale (cu aplicare locală, liniară sau uniform distribuită) și static alternante.

INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca este un centru activ în compatibilizarea legislației tehnice românești cu legislația europeană în construcții, precum și în promovarea creației inginerești din România pe plan internațional. Colaborează cu universități (un partener tradițional este Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca), asociații profesionale și institute de profil în cadrul unor programe de cercetare pluridisciplinară.

Sucursala dispune de laboratoare de încercări pe materiale de construcții, cu o suprafață de cca 160 m2, hală de încercări pe elemente și structuri de construcții cu suprafața de 540 m2 și spații anexe pentru realizarea elementelor experimentale de cca 170 m2. Laboratoarele de încercări pe materiale sunt dotate cu echipamentele necesare și condițiile de mediu precizate în standardele specifice fiecărui material.

Hala de încercări are în dotare, pe lângă echipamente, aparatură de încercare, măsurare și două ziduri de reacțiune cu planșee de rezistență, ce permit realizarea de încercări pe elemente și structuri cu gabarite mari. Încercările ce se pot realiza sunt la încărcări gravitaționale (cu aplicare locală, liniară sau uniform distribuită) și static alternante.

Competențe
 • Cercetări fundamentale în cadrul programelor naționale de cercetare;
 • Cercetări prenormative în vederea elaborării sau actualizării de reglementări tehnice;
 • Cercetări aplicate în vederea elaborării AT;
 • Cercetări aplicate pentru evaluarea stării sau comportării in situ a construcțiilor;
 • Cercetări aplicate în vederea evaluării materialelor sau elementelor de construcții;
 • Formarea profesională continuă/perfecționare a specialiștilor cu activitate în domeniul construcțiilor, etc.
Încercări acreditate
 • Ciment

  Determinarea rezistentelor mecanice

  Determinarea timpului de priza

  Determinarea stabilitatii

  Agregate naturale pentru mortare şi betoane

  Determinarea continutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii in agregate

  Determinarea proprietatilor chimice ale agregatelor. Determinarea clorurilor solubile in apa cu metoda Volhard

  Determinarea granulozitatii. Analiza granulometrica prin cernere

  Determinarea formei granulelor. Coeficient de aplatizare

  Determinarea formei particulelor. Coeficient de forma

  Evaluarea partilor fine. Determinarea echivalentului de nisip

  Evaluarea partilor fine – Incercare cu albastru de metilen

  Metode pentru determinarea rezistentei la sfaramare

  Metode pentru determinarea masei volumice in vrac si a porozitatii intergranulare

  Determinarea masei reale si a coeficientului de absorbtie a apei

  Determinarea caracterist. termice si de alterabilitate a agregatelor. Încercarea cu sulfat de magneziu

  Determinarea rezistentei la uzura (micro-Deval)

  Agregate naturale pentru CF şi drumuri

  Agregate. Determinarea procentului de suprafete concasate si sfaramate din agregate grosiere

  Adezivi

  Adezivi pentru placi ceramice. Determinarea timpului deschis (open-time)

  Adezivi pentru placi ceramice. Determinarea alunecării

  Adezivi pentru placi ceramice. Determinarea aderentei prin tractiune pentru adezivi pe baza de lianti minerali

  Adezivi pentru placi ceramice. Determinarea deformarii la intindere prin incovoiere pentru adezivi pe baza de lianti minerali si chituri

  Încercări pe BETON PROASPĂT

  Incercarea de tasare

  Densitate

  Încercări pe BETON ÎNTĂRIT

  Rezistenta la compresiune a epruvetelor

  Rezistenta la incovoiere a epruvetelor

  Rezistenta la intindere prin despicare a epruvetelor

  Adancimea de patrundere a apei sub presiune

  Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ prin masurarea rezistentei la compresiune

  Determinarea contracţiei axiale a betonului intarit

  Densitatea betonului intarit

  Încercări pe MORTARE DE ZIDĂRIE ŞI TENCUIALĂ

  Determinarea rezistenţei prin tracţiune a adezivului/ masă de şpaclu la materialul termoizolant

  Determinarea permeabilităţii la vaporii de apă

  UŞI ŞI FERESTRE

  Permeabilitate la aer

  Etanseitate la apa

  Rezistenta la incarcare din vant

  Determinarea rezistenţei la încovoiere statică

  Determinarea rezistenţei la răsucire statică

  Usi batante sau pivotante

  Ferestre

  Incercari pe SISTEME/PRODUSE TERMOIZOLANTE

  Rezistente mecanice ale ETICS (impact)

  Rezistenta la smulgere a ETICS fixate cu mijloace mecanice

  Rezistenta la tractiune a plasei din fibre de sticla

  Permeabilitatea la apa a suprafetei sistemului

  Rezistente mecanice ale ETICS (penetrare)

  Produse termoizolante

  Determinarea lungimii si latimii

  Determinarea grosimii

  Determinarea perpendicularitatii

  Determinarea planitatii

  Determinarea comportării la compresiune

  Determinarea stabilitatii dimensionale in conditii normale si constante de laborator (23o C si 50% URA)

  Determinarea stabilitatii dimensionale în condiţii specificate de temp.şi umiditate

  Determinarea deformatiei in conditii specificate de incarcare la compresiune si de temperatura

  Determinarea rezistenţei la tracţiune perpendicular pe feţe

  Determinarea absorbţiei apei de scurta durata prin imersie partiala

  Determinarea absorbţiei apei de lunga durata prin imersie

  Determinarea comportarii la încovoiere

  Determinarea rezistenţei la efectul de îngheţ-dezgheţ

  Determinarea grosimii produselor termoizolante pentru pardoseli flotante

  Încercări pe OŢEL BETON /TABLĂ

  Rezistenta la tractiune (oţel beton, benzi, profile, table, sărmă trasă, alte materiale metalice)

  Corpuri de zidărie ceramice, beton

  Determinarea rezistenţei la transfer termic

  PCI

  Determinarea eficacitatii ignifugarii

Încercări autorizate
 • Ciment

  Finetea de macinare – metoda cernerii

  Determinarea consistenţei standard

  Agregate naturale de râu pentru mortare şi betoane

  Determinarea conţinutului de argilă

  Determinarea conţinutului de mică liberă

  Determinarea conţinutului de cărbune

  Determinarea conţinutului de humus

  Determinarea părţii levigabile

  Determinarea variaţiei de volum a agregatelor cu dmax 7,1 mm, în funcţie de umiditate (înfoierea)

  Determinarea conţinutului de sulfaţi

  Determinarea conţinutului de săruri solubile

  Determinarea rezistenţei la îngheţ – dezgheţ a agregatelor

  Determinarea prezenţei corpurilor străine

  Determinarea rezistenţei la compresiune a rocii de provenienţă

  Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ a rocii de provenienţă

  Încercări pe VAR

  Rezistenţa la compresiune

  Fineţea – metoda cernerii uscate

  Timp de priză

  Valoarea de împrăştiere şi penetrarea

  Apa libera

  Încercări pe BETON PROASPĂT

  Determinarea temperaturii

  Conţinut de aer

  Încercări pe BETON ÎNTĂRIT

  Determinarea aderenţei beton – armatura

  Modul de elasticitate static la compresiune

  Determinarea adâncimii de carbonatare

  Determinarea rezistenţei la ingheţ-dezgheţ-exfolierea

  Încercări pe ELEMENTE, SUBANSAMBLURI DE B.A. şi B.P.

  Încercarea grinzilor din beton armat şi beton precomprimat din punct de vedere al comportării la solicitări statice

  Încercarea elem. plane din beton armat şi beton prec. din p. de v. al comportării la solicitări statice

  Incercarea pe stand a elementelor prefabricate din beton, beton armat si precomprimat la poduri de cale ferata si sosea

  Incercarea asupra structurilor cu actiuni de proba la poduri de cale ferata de sosea si paralela

  Determinarea rezistenţei la şocuri pe elemente verticale de construcţie

  Încercări pe TUBURI DE CANALIZARE DIN BETON SIMPLU/ARMAT

  Verificarea dimensiunilor

  Rezistenta la incovoiere

  Absorbţia totală de apă

  Rezistenta la rupere

  Determinarea etanşeităţii la apă

  Încercări pe CAMINE DE VIZITARE

  Dimensiuni si aspect

  Rezistenta la strivire a elementelor drepte

  Rezistenta sub sarcina verticala a elementelor de reductie si a celor de acoperire

  Absorbtia de apa

  Rezistenta la treptele de fixare

  Ţigle din mortar de ciment

  Determinarea caracteristicilor dimensionale

  Determinarea rezistenţei la încovoiere

  Determinarea impermeabilităţii

  Determinarea capacităţii portante a ciocului

  Ţigle ceramice

  Determinarea caracteristicilor dimensionale

  Determinarea rezistenţei la încovoiere

  Determinarea impermeabilităţii

  Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ

  Incercari pe dale, borduri, pavele si rigole

  Verificarea dimensiunilor şi aspectului

  Determinarea rezistenţei la încovoiere

  Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ

  Determinarea absorbţiei totale de apă

  Determinarea rezistenţei la întindere prin despicare

  Determinarea rezistenţei la uzură Bohme

  Determinarea rezistenţei la alunecare a materialului

  Încercări NEDISTRUCTIVE, SEMIDISTRUCTIVE PENTRU BETON, BETON ARMAT

  Metoda de duritate superficială a sclerometrului Schmidt

  Metoda ultrasonică de impuls

  Metoda nedistructivă combinată

  Detectarea armăturilor înglobate în beton armat (direcţie, strat de acoperire, diametre)

  Determinarea rezistenţei betonului cu ajutorul carotelor

  Incercari de integritate a pilotilor – metoda sonica

  Încercări IN SITU A CONSTRUCŢIILOR

  Urmărirea tasării construcţiilor prin încercări topografice

  Încercări pe MORTARE DE ZIDĂRIE ŞI TENCUIALĂ

  Determinarea consistenţei

  Determinarea densităţii aparente a mortarului prospăt

  Determinarea rezistenţelor mecanice

  Determinarea densităţii aparente a mortarului întărit

  Rezistenta la mediu alcalin

  Sensibilitatea la basicare

  Impermeabilitatea la apa. Coeficient de permeabilitate la apa lichida

  Rezistenta la cicluri de imbatranire accelerata

  Susceptibilitatea la murdarire si rezist. la mijloacele de curatare

  Determinarea coefic.de absorbţie a apei

  Determinarea distribuţiei granulometrice

  Determinarea duratei de lucrabilitate şi a timpului de corecţie

  Determinarea compatibilităţii mortarelor de exterior pentru tencuială monostrat cu suportul (Permeabilitate şi aderenţa după cicluri)

  Determinarea continutului de saruri solubile din mortarele proaspete

  Încercări pe IPSOS

  Prepararea pastei de consistenţă normala

  Determinarea timpului de priza

  Determinarea rezistenţelor mecanice

  TENCUIELI SI LIANTI PE BAZA DE IPSOS

  Granulometrie

  Raport apă/ipsos

  Timp de priză

  Caracteristici mecanice

  Aderenţa

  Determinarea lipsei fisurilor

  Determinarea sarcinii de rupere la încovoiere

  AGREGATE NATURALE PENTRU LUCRARI DE CF, DRUMURI

  Rezistenţa la sfărâmare prin compresiune pe agregate

  Indicele de rezistenţă la sfărâmare prin compresiune

  Încercări pe UŞI ŞI FERESTRE

  Verificarea dimensiunilor

  Verificarea planeităţii foilor de uşă

  Verificarea rectangularităţii foilor de uşă

  Deformarea foii de uşă în planul său (rez. la sarcină verticală)

  Modificări de rigiditate a foii de uşă prin torsiuni repetate

  Încercări mecanice ferestre

  Determinarea rezistenţei foilor de uşi la şocuri (corpuri dure şi corpuri moi şi grele)

  Încercări pe LACURI, VOPSELE, ZUGRĂVELI

  Determinarea puterii de acoperire

  Determinarea timpului de scurgere

  Determinarea flexibilităţii peliculei prin îndoire pe dorn cilindric

  Determinarea aderenţei la suport a peliculei

  Determinarea uscării peliculei

  Determinarea masei volumice

  Determinarea culorii (nuanţei) peliculei

  Determinarea grosimii peliculei

  Determinarea rezistenţei peliculei la lichide

  Determinarea rezistenţei peliculelor la căldură

  Determinarea conţinutului substanţelor nevolatile

  Rezistenţa la frecare umedă şi lavabilitatea acoperirilor

  Încercări pe PLĂCI ŞI DALE CERAMICE

  Determinarea absorbţiei de apă

  Determinarea rezistenţei la şoc termic

  Caracteristici dimensionale şi aspectul suprafeţei

  Determinarea rezistenţei la încovoiere

  Determinarea comportării la îngheţ-dezgheţ

  Rezistenta la patare a placilor si dalelor

  Rezistenţa chimică a plăcilor şi dalelor

  Încercări pe PLĂCI DE IPSOS

  Dimensiuni şi aspect

  Rezistenţa la rupere prin incovoiere

  Planeitatea placilor

  Umiditate

  Masa pe unitatea de suprafata

  Determinarea densităţii aparente

  Capacitatea de absorbtie a apei

  Încercări pe PVC RIGID ŞI PROFILE DIN PVC RIGID

  Verificarea aspectului

  Verificarea dimensiunilor

  Verificarea liniarităţii

  Determinarea masei liniare

  Determinarea densităţii

  Verificarea comportarii la acţiunea aerului cald

  Comportarea la tracţiune

  Determinarea rezistenţei la agenţi chimici

  Încercarea colţului sudat la tracţiune

  Încercarea colţului sudat la compresiune

  Rezistenta la soc prin metoda masei in cadere

  Încercări pe MATERIALE PLASTICE

  Aspect

  Dimensiuni

  Grosimea foliilor şi plăcilor

  Greutatea specifica a plăcilor

  Comportarea la încovoiere

  Încercări pe PLĂCI PE BAZĂ DE LEMN

  Determinarea dimensiunilor plăcilor

  Determinarea perpendicularităţii şi rectilinităţii marginilor

  Determinarea dimensiunilor epruvetelor

  Determinarea masei volumice

  Determinarea umidităţii

  Determinarea absorbţiei de suprafaţă. Metoda de încercare pentru plăci de fibre obţinute prin procedeu uscat

  Încercarea ciclică în mediu umed

  Determinarea rezistenţei la smulgerea şuruburilor pe axa lor

  Determinarea rezistenţei la îmbătrânire

  Plăci de aşchii şi plăci de fibre de lemn. Determinarea umflării în grosime după imersie în apă

  Plăci de aşchii şi plăci de fibre de lemn. Determinarea rezistenţei la tracţiune perpendiculară pe feţele panoului

  Plăci de aşchii de lemn şi plăci decorative din hârtie stratificată. Plăci emailate şi plăci melaminate. Determinarea comportării la foc prin metoda cu flacără de alcool

  Placi pe baza de lemn/de lemn. Determinarea rezistentei la incovoiere

  Incercari pe ADEZIVI PENTRU PLACI CERAMICE

  Aderenta la forfecare

  Încercări pe PLĂCI ŞI DALE DIN PIATRĂ NATURALĂ

  Rezistenta la flexiune

  Absorbtie si cedarea de apa

  Densitate aparenta, reala si porozitate deschisa

  Rezistenta la inghet

  Rezistenta la compresiune

  Rezistenta la şoc termic

  Încercări pe MOCHETE

  Determinarea grosimii totale

  Determinarea masei totale

  Determinarea masei pluşului pe m2 – prin tundere

  Determinarea comportării la poansonare – prin compresiune statică

  Verificări privind stabilitatea

  Încercări pe PLĂCI DE LEMN

  Determinarea proprietăţilor de incovoiere

  Incercari pe FOI BITUMINOASE ONDULATE

  Caracteristici geometrice, masa totală

  Comportarea sub sarcina

  Caracteristici fizice

  Încercări pe CHIT DE ETANŞARE ROSTURI

  Densitatea aparentă

  Omogenitatea

  Conţinut de substanţe solubile

  Curgerea în rosturi verticale

  Autonivelarea în rosturi orizontale

  Curgerea în rosturi orizontale cu golul în jos

  Rezistenţa la întindere şi alungirea la rupere

  Rezistenţa la alcalinitatea suportului

  Rezistenţa la tracţiune, alungirea la rupere şi a deformaţiei remanente a peliculei de chit

  Incercari pe MEMBRANE HIDROIZOLANTE BITUMINOASE SI DIN PVC

  Determinarea masei totale

  Determinarea comportarii la cald

  Determinarea impermeabilităţii

  Determinarea rezistenţei la tractiune si alungirii la rupere

  Flexibilitatea la rece

  Comportarea la apa

  Stabilitatea dimensionala la cald

  Rezistenta la perforare statica

  Verificarea calitatii impregnarii cartonului

  Verificarea aspectului si dimensiunilor

  Determinarea permeabilităţii la vapori de apă

  Determinarea rezistenţei la sfâşiere

  Determinarea rezistenţei îmbinărilor

  Incercări pe ÎNVELITORI METALICE

  Caracteristici geometrice

  Comportarea sub sarcina concentrată şi uniform distribuită

  Incercari pe TERMOIZOLATII

  Determinarea densităţii aparente

  Determinarea rezistenţei la tracţiune paralel cu feţele

  Geam termoizolant şi de securitate

  Determinarea punctului de rouă

  Determinarea condensului organic

  Determinarea dimensiunilor

  Determinarea caracteristicilor cioburilor sparte Incercarea la impact

  Comportarea la lovire

  Caracteristici fizice ale marginilor etansate – aderenta

  Încercări pe DISPOZITIVE DE ACOPERIRE SI INCHIDERE PENTRU CAMINE DE VIZITARE SI GURI DE SCURGERE IN ZONE CAROSABILE SI PIETONALE

  Aspect. Forma si dimensiuni

  Forta de inspectie

  Încercări pe TABLĂ

  Determinarea masei pe unitatea de suprafaţă a stratului de acoperire cu zinc

  Rezistenta la tractiune (benzi, profile, table, alte materiale metalice)

  Încercări pe PROFILE METALICE CARACTERISTICE placilor de gips – carton

  Caracteristici geometrice

  Încercări pe OŢEL BETON /TABLĂ

  Aspectul suprafaţa-produse de oţel pentru armare beton

  Dimensiuni şi caracteristici geometrice

  Indoire la rece (oţel beton, benzi, profile, table, alte materiale metalice)

  Încercări pe PLASE SUDATE ŞI SÂRMĂ ROTUNDĂ TREFILATĂ

  Aspect

  Dimensiuni

  Tracţiune

  Rezistenţa îmbinărilor sudate

  Îndoire / Indoire alternantă

  Încercări pe BENTONITĂ

  Masa volumica

  Vascozitate

  pH

  Conţinut de nisip

  Corpuri de zidărie ceramice, beton

  Verificarea dimensiunilor

  Determinarea densităţii aparente şi absolute

  Determinarea absorbţiei de apă prin fierbere

  Determinarea rezistenţei la compresiune

  Determinarea rezistenţei la tracţiune prin încovoiere

  Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ

  Determinarea planităţii elementelor pentru zidărie din beton, piatră

  Determinarea volumului şi procentului de goluri şi a volumului net absolut prin umplere cu nisip a elementelor pentru zidărie din silico-calcar

  Determinarea procentuală a ariei golurilor din blocurile de beton (amprenta pe hârtie)

  Determinarea prin cântărire hidrostatică a volumului net şi a procentului de goluri

  Determinarea conţinutului de umiditate a elementelor pentru zidărie de silico-calcar şi BCA

  Determinarea absorbţiei de apă a elementelor pentru zidărie din beton cu agregate, piatră artificială şi naturală

  Determinarea variaţiei dimensionale datorită umidităţii a elementelor pentru zidărie de beton şi piatră artificială

  Determinarea permeabilităţii la vaporii de apă a elementelor pentru zidărie de BCA

  Incercari pe Beton celular autoclavizat

  Determinarea densităţii aparente în stare uscată

  Determinarea umidităţii

  Determinarea rezistenţei la compresiune

  Determinarea rezistenţei la întindere prin încovoiere

  Determinarea contracţiei la uscare

  Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ

  Incercari pe EMULSII BITUMINOASE

  Determinarea densităţii

  Determinarea vâscozităţii

  Incercari pe MIXTURI ASFALTICE

  Determinarea conţinutului de liant solubil

  Determinarea granulozitătii

  Determinarea masei volumice aparente

  Incercarea MARSHALL

  Încercări pe CONSTRUCŢII DE LEMN

  Rezistenţa la incovoiere şi modulul de elasticitate a elementelor liniare

  Rezistenţa mecanică a epruvetelor de lemn-tracţiune şi compresiune

Cercetare

Concepţia structurală și proiectarea pe baza controlului mecanismului de cedare a structurilor multietajate supuse la acţiuni accidentale (CODEC), parteneri: Universitatea Politehnica Timişoara, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, INCD URBAN-INCERC Sucursala Cluj-Napoca, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protecţie Antiexploziva – Petroşani, SC ACI CLUJ SA, ctr. PN II nr. PCCA 55/2012.Perioada de derulare: 2012-2016

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand și specimen experimental Ans-M pentru încercarea pe subansambluri la cedarea unui stâlp: vedere de ansamblu si detaliu de nod cu instrumentarea pentru achizitia de date

 

 

> Programul 1/2009 Privind Activitatea De Reglementare În Construcţii, Urbanism, Amenajarea Teritoriului Şi Habitat din cadrul MDRT, 462/17.05.2010: Prepararea şi utilizarea betoanelor cu agregate uşoare. (cercetări prenormative şi revizuirea normativului C 155-89 „Normativ privind prepararea şi utilizarea betoanelor cu agregate uşoare”) (INCD URBAN-INCERC Cluj), Perioada de derulare: 2010 – 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epruvete de beton cu agregate ușoare tip: argilă expandată, cărămidă reciclată, tuf vulcanic, scorie bazaltică după determinarea rezistenței la compresiune și la despicare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epruvete de beton cu agregate ușoare supuse determinării contracției axiale respectiv adâncimii de carbonatare

 

 

> Program Nucleu: Soluţii sustenabile privind siguranţa la cutremur a structurilor în cadre prefabricate de beton armat

LABORATORUL INCERC DE CERCETARE APLICATĂ ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII
DOMENIU DE ACTIVITATE DENUMIRE ÎNCERCARE(PROCEDURA) STANDARD
MBM – Ciment Ciment. Determinarea rezistentelor mecanice SR EN 196-1:2016
Ciment. Determinarea timpului de priza SR EN 196-3:2017
Ciment. Determinarea stabilitatii SR EN 196-3:2017
Finetea de macinare – metoda cernerii
SR EN 196-6:2010
Determinarea consistenţei standard
SR EN 196-3:2009+A1
MBM – Agregate naturale de râu pentru mortare şi betoane Determinarea conţinutului de argilă STAS 4606-80
Determinarea conţinutului de mică liberă STAS 4606-80
Determinarea conţinutului de cărbune STAS 4606-80
Determinarea conţinutului de humus STAS 4606-80
Determinarea părţii levigabile STAS 4606-80
Determinarea variaţiei de volum a agregatelor cu dmax 7,1 mm, în funcţie de umiditate (înfoierea) STAS 4606-80
Determinarea conţinutului de sulfaţi STAS 4606-80
Determinarea conţinutului de săruri solubile STAS 4606-80
Determinarea rezistenţei la îngheţ – dezgheţ a agregatelor

STAS 4606-80

 

(SR EN 1367-1:2007)

Determinarea prezenţei corpurilor străine STAS 4606-80
MBM – Agregate naturale de râu pentru mortare şi betoane Determinarea rezistenţei la compresiune a rocii de provenienţă SR EN 1926-2007
Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ a rocii de provenienţă SR EN 12371:2010
Agregate. Determinarea continutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii in agregate SR EN 933-7:2001
Agregate. Determinarea proprietatilor chimice ale agregatelor. Determinarea clorurilor solubile in apa cu metoda Volhard SR EN 1744-1+A1:2013
Agregate. Determinarea granulozitatii. Analiza granulometrica prin cernere

SR EN 933-1:2012

 

 

Agregate. Determinarea formei granulelor. Coeficient de aplatizare.

SR EN 933-3:2012

 

 

Agregate. Determinarea formei particulelor. Coeficient de forma SR EN 933-4:2008
Agregate. Evaluarea partilor fine. Determinarea echivalentului de nisip SR EN 933-8+A1:2015
Agregate. Evaluarea partilor fine – Incercare cu albastru de metilen SR EN 933-9+A1:2013
Agregate. Metode pentru determinarea rezistentei la sfaramare SR EN 1097-2:2010
Agregate. Metode pentru determinarea masei volumice in vrac si a porozitatii intergranulare SR EN 1097-3:2002

 

MBM

Agregate naturale pentru mortare şi betoane

Agregate. Determinarea masei reale si a coeficientului de absorbtie a apei

SR EN 1097-6:2013

 

 

Agregate. Determinarea caracteristicilor termice si de alterabilitate a agregatelor. Încercarea cu sulfat de magneziu SR EN 1367-2:2010
Agregate. Determinarea rezistentei la uzura (micro-Deval) SR EN 1097-1:2011

ANCFD – Agregate naturale pentru CF şi drumuri

Agregate. Determinarea procentului de suprafete concasate si sfaramate din agregate grosiere

SR EN 933-5:2001/A1:2005

 

 

 

 

FINISAJE – Adezivi

Adezivi pentru placi ceramice. Determinarea timpului deschis (open-time) SR EN 12004-2:2017
Adezivi  pentru placi ceramice. Determinarea alunecării SR EN 12004-2:2017
Adezivi  pentru placi ceramice. Determinarea aderentei prin tractiune pentru adezivi pe baza de lianti minerali SR EN 12004-2:2017
Adezivi  pentru placi ceramice. Determinarea deformarii la intindere prin incovoiere pentru adezivi pe baza de lianti minerali si chituri SR EN 12002:2009

 

 

 

MBM – Încercări pe VAR

Rezistenţa la compresiune

SR EN 459-2:2011

 

SR EN 196-1:2016

Fineţea – metoda cernerii uscate

SR EN 459-2:2011

 

SR EN 196-6:2010

Timp de priză

SR EN 459-2:2011

 

SR EN 196-3:2017

Valoarea de împrăştiere şi penetrarea

SR EN 459-2:2011

 

SR EN 196-3:2017

Apa libera SR EN ISO 459-2:2011
B BA BP – Încercări pe BETON PROASPĂT Determinarea  temperaturii NE 012-2010
Conţinut de aer SR EN 12350-7:2009
Beton proaspat. Incercarea de tasare SR EN 12350-2: 2009
Beton proaspat. Densitate SR EN 12350-6: 2009
Încercare pe beton proaspăt. Încercare Vebe SR EN 12350-3:2009
B.BA.BP- Încercări pe BETON ÎNTĂRIT
Determinarea aderenţei beton – armatura
STAS 5511-89

B.BA.BP- – Încercări pe BETON ÎNTĂRIT

 

BETON, BETON ARMAT ŞI BETON PRECOMPRIMAT – Încercări pe BETON ÎNTĂRIT

Modul de elasticitate static la compresiune

STAS 5585-71

 

SR EN 12390-13:2014

Determinarea adâncimii de carbonatare

SR CR 12793:2002

 

 

Determinarea absorbţiei de apă

SR EN 13369:2013

 

 

Beton intarit. Rezistenta la compresiune a epruvetelor SR EN 12390-3: 2009+AC:2011
Beton intarit. Rezistenta la  incovoiere a epruvetelor SR EN 12390-5: 2009
Beton intarit. Rezistenta la intindere prin despicare a epruvetelor SR EN 12390-6: 2010
Beton intarit. Adancimea de patrundere a apei sub presiune SR EN 12390-8: 2009
Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ prin masurarea rezistentei la compresiune SR 3518: 2009
Determinarea contracţiei axiale a betonului intarit SR 2833:2009
Beton intarit. Densitatea betonului intarit SR EN 12390-7:2009
Determinarea rezistenţei la ingheţ-dezgheţ-exfolierea SR CEN/TS 12390-9:2009
Determinarea capacității de absorbție a energiei a elementelor de placă armate cu fibre SR EN 14488-5:2006
Rezistenţa la tracţiune prin încovoiere (limită de proporţionalitate (LOP), rezistenţă reziduală) SR EN 14651+A1:2008
PREFABRICATE – Încercări pe ELEMENTE, SUBANSAMBLURI DE B.A. şi B.P Încercarea elementelor liniare din beton armat şi beton precomprimat din punct de vedere al comportării la solicitări statice C 181-88

PREFABRICATE – Încercări pe ELEMENTE, SUBANSAMBLURI DE B.A. şi B.P

Încercarea elem. plane din beton armat şi beton prec. din p. de v. al comportării la solicitări statice

C 181-88

 

SR EN 13213:2003

SR EN 12825:2002

Incercarea pe stand a elementelor prefabricate din beton, beton armat si precomprimat la poduri de cale ferata si sosea
STAS 12313-85
Incercarea asupra structurilor cu actiuni de proba la poduri de cale ferata de sosea si paralela STAS 12504-86
Determinarea rezistenţei la şocuri pe elemente verticale de construcţie SR ISO 7892:1998
PREFABRICATE – Încercări pe TUBURI DE CANALIZARE DIN BETON SIMPLU/ARMAT
Verificarea dimensiunilor
SR EN 1916:2003+AC:2008
Rezistenta la incovoiere SR EN 1916:2003+AC:2008
Absorbţia totală de apă

SR EN 1916:2003+AC:2008

 

SR EN 1433:2003+AC:2006

Rezistenta la rupere SR EN 1916:2003+AC:2008
Determinarea etanşeităţii la apă

SR EN 1916:2003+AC:2008

 

SR EN 1917:2003+AC:2008

SR EN 1433:2003+AC:2006

PREFABRICATE -Încercări pe CAMINE DE VIZITARE Dimensiuni si aspect SR EN 1917:2003+AC:2008
Rezistenta la strivire a elementelor drepte SR EN 1917:2003+AC:2008
Rezistenta sub sarcina verticala a elementelor de reductie si a celor de acoperire SR EN 1917:2003+AC:2008
Absorbtia de apa SR EN 1917:2003+AC:2008
Rezistenta la treptele de fixare SR EN 1917:2003+AC:2008
PREFABRICATE -Ţigle din mortar de ciment- Determinarea caracteristicilor dimensionale SR EN 491:2012
Determinarea rezistenţei la încovoiere SR EN 491:2012
Determinarea impermeabilităţii SR EN 491:2012
Determinarea capacităţii portante a ciocului SR EN 491:2012
PREFABRICATE -Ţigle ceramice Determinarea caracteristicilor dimensionale SR EN 1024:2012
Determinarea rezistenţei la încovoiere SR EN 538:2000
Determinarea impermeabilităţii SR EN 539-1:2006
Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ

SR EN 490:2012

 

SR EN 539-2:2013

PREFABRICATE – Dale, borduri, pavele

Verificarea dimensiunilor şi aspectului

SR EN 1338:2004+AC:2006

 

SR EN 1339:2004+AC:2006

SR EN 1340:2004+AC:2006

SR EN 1433:2003+AC:2006+A1:2006

Determinarea rezistenţei la încovoiere

SR EN 1339:2004+AC:2006

 

SR EN 1340:2004+AC:2006

SR EN 1433:2003+AC:2006

+A1:2006

Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ

SR EN 1338:2004+AC:2006

 

SR EN 1339:2004+AC:2006

SR EN 1340:2004+AC:2006

SR EN 1433:2003+AC:2006

+A1:2006

Determinarea absorbţiei totale de apă

SR EN 1338:2004+AC:2006

 

SR EN 1339:2004+AC:2006

SR EN 1340:2004+AC:2006

Determinarea rezistenţei la întindere prin despicare SR EN 1338:2004+AC:2006
Determinarea rezistenţei la uzură Bohme

SR EN 1338:2004+AC:2006

 

SR EN 1339:2004+AC:2006

SR EN 1340:2004+AC:2006

SR EN 14157:2006

SR EN 13892-3:2015

Determinarea rezistenţei la alunecare a materialului

SR EN 1338:2004+AC:2006

 

SR EN 1339:2004+AC:2006

SR EN 1340:2004+AC:2006

SR EN 14231:2003

PREFABRICATE – Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni şi vehicule (rigole).

Determinarea absorbţiei de apă

SR EN 1433:2003

 

SR EN 1433:2003/AC:2006

SR EN 1433:2003/A1:2006

Determinarea etanșeității la apă

SR EN 1433:2003

 

SR EN 1433:2003/AC:2006

SR EN 1433:2003/A1:2006

Încercarea de rezistență

SR EN 1433:2003

 

SR EN 1433:2003/AC:2006

SR EN 1433:2003/A1:2006

 

PREFABRICATE – Elemente prefabricate pentru împrejmuiri

Aspect și dimensiuni SR EN 12839:2012
Grosimea stratului de acoperire cu beton a armăturii SR EN 12839:2012
Determinarea capacității portante la stâlpi SR EN 12839:2012
Determinarea capacității portante a grinzilor SR EN 12839:2012
Determinarea capacității portante la panouri SR EN 12839:2012
VERIFICĂRI NEDISTRUCTIVE ŞI A COMPORTĂRII ÎN EXPLOATARE A CONSTRUCŢIILOR – Încercări NEDISTRUCTIVE, SEMIDISTRUC-TIVE PENTRU BETON, BETON ARMAT
Metoda de duritate superficială a sclerometrului Schmidt
C 26/85
Metoda ultrasonică de impuls C 26/85
Metoda nedistructivă combinată C 26/85
Detectarea armăturilor înglobate în beton armat (direcţie, strat de acoperire, diametre) C 26/85
Determinarea rezistenţei betonului cu ajutorul carotelor

C 26/85

 

SR EN 12504-1:2009

SR EN 13791:2007

NP 137-2014

Incercari de integritate a pilotilor – metoda sonica C 200-81
VNCEC- Încercări IN SITU A CONSTRUCŢIILOR
Urmărirea tasării construcţiilor prin încercări topografice
STAS 2745/90

STAS 10493/76

Încercarea în situ a construcţiilor prin încercări statice

C 205:1981

 

 

Deplasări şi deformaţii ale elementelor de structuri

C 205:1981

 

 

 

 

MTZ

 

 

MORTARE PENTRU TENCUIELI, ZIDARIE SI ADEZIVE – Încercări pe MORTARE DE ZIDĂRIE ŞI TENCUIALĂ

Determinarea consistenţei SR EN 1015-3:2001+A2:2007
Determinarea densităţii aparente a mortarului prospăt SR EN 1015-6:2001+A1:2007
Determinarea rezistenţelor mecanice

SR EN 1015-11:2002+A1:2007

 

SR EN 13892-2:2003

SR EN 12190:2002

Determinarea densităţii aparente a mortarului întărit SR EN 1015-10:2002+A1:2007

Determinarea aderenţei la suport

 

 

Determinarea aderentei adezivului masă de şpaclu la materialul termoizolant

SR EN 1015-12:2016

 

SR EN 772-11:2011

SR EN 13892-8:2003

SR EN 1542:2002

SR EN 13596:2006

SR EN 13950:2014

SR EN 14496:2006

SR EN 13494:2003

MTZ

 

 

 

 

MORTARE PENTRU TENCUIELI, ZIDARIE SI ADEZIVE – Încercări pe MORTARE DE ZIDĂRIE ŞI TENCUIALĂ

Rezistenta la mediu alcalin

NE 001/96

Sensibilitatea la basicare

NE 001/96

Impermeabilitatea la apa. Coeficient de permeabilitate la apa lichida

NE 001/96

 

SR EN 1062-3:2008

Rezistenta la cicluri de imbatranire accelerata

NE 001/96

 

SR EN 1542:2002

SR EN 1062-11:2003/AC:2007

SR EN ISO 4628-2:2016

SR EN ISO 4628-3:2016

SR EN ISO 4628-4:2016

SR EN 13687-3:2002

SR EN ISO 3248:2001

SR EN 1504-2:2005

Determinarea permeabilităţii la vaporii de apă

SR EN ISO 7783:2012

 

SR EN 1015-19:2003+A1:2006

SR EN ISO 12572:2017

SR EN 12086:2013

Susceptibilitatea la murdarire si rezist. la mijloacele de curatare

NE 001/96
Determinarea coeficientului de absorbţie a apei SR EN 1015-18:2003
Determinarea distribuţiei granulometrice SR EN 1015-1:2001+A1:2007
Determinarea duratei de lucrabilitate şi a timpului de corecţie SR EN 1015-9:2002+A1:2007
MORTARE PENTRU TENCUIELI, ZIDARIE SI ADEZIVE – Încercări pe MORTARE DE ZIDĂRIE ŞI TENCUIALĂ Determinarea compatibilităţii mortarelor de exterior pentru tencuială monostrat cu suportul

SR EN 1015-21:2004

 

SR EN 13687-3:2002

Determinarea continutului de saruri solubile din mortarele proaspete

SR EN 1015-17:2001+A1:2006

Determinarea compatibilităţii termice. cicluri termice fără imersare în săruri de dezgheţ

SR EN 13687-3:2002

 

SR EN 1504-2:2005

SR EN 1542:2002

SR EN 15824:2017

MORTARE PENTRU TENCUIELI, ZIDARIE SI ADEZIVE – Încercări pe IPSOS Prepararea pastei de consistenţă normala SR 10275-1:1997
Determinarea timpului de priza STAS 10275/3-82
Determinarea rezistenţelor mecanice STAS 10275/4-91
MORTARE PENTRU TENCUIELI, ZIDARIE SI ADEZIVE – TENCUIELI SI LIANTI PE BAZA DE IPSOS Granulometrie

SR EN 13279-2:2014

 

SR EN 13963:2014

Raport apă/ipsos SR EN 13279-2:2014
Timp de priză

SR EN 13279-2:2014

 

SR EN 13963:2014

Caracteristici mecanice SR EN 13279-2:2014
Aderenţa

SR EN 13279-2:2014

 

SR EN 13963:2014

SR EN 14496:2017

SR EN 12860:2003

Determinarea lipsei fisurilor SR EN 13963:2014
Determinarea sarcinii de rupere la încovoiere SR EN 13963:2014

ANCFD

 

Agregate naturale pentru cai ferate si drumuri

Rezistenţa la sfărâmare prin compresiune pe agregate SR EN 1097-2:2010
Indicele de rezistenţă la sfărâmare prin compresiune SR EN 13450:2003+AC:2004

FINISAJE

 

 

– Încercări pe UŞI ŞI FERESTRE

Verificarea dimensiunilor
SR EN 951:2003
Verificarea planeităţii foilor de uşă SR EN 952:2002
Verificarea rectangularităţii foilor de uşă SR EN 951:2003
Deformarea foii de uşă în planul său (rez. la sarcină verticală) SR EN 947:2002
Modificări de rigiditate a foii de uşă prin torsiuni repetate SR EN 130:1997
Încercări mecanice ferestre SR EN 107:1999
Determinarea rezistenţei foilor de uşi la şocuri (corpuri dure şi corpuri moi şi grele)

SR EN 949:2002

 

SR EN 950:2002

FINISAJE –

 

 

 

Incercări pe

UŞI ŞI FERESTRE

Ferestre si usi. Permeabilitate la aer SR EN 1026:2016
Ferestre si usi. Etanseitate la apa SR EN 1027:2016
Ferestre si usi. Rezistenta la incarcare din vant SR EN 12211:2016
Usi batante sau pivotante. Determinarea rezistenţei la încovoiere statică SR EN 948:2002
Ferestre. Determinarea rezistenţei la răsucire statică SR EN 14609:2004

FINISAJE

 

 

 

– Încercări pe LACURI, VOPSELE, ZUGRĂVELI

Determinarea puterii de acoperire
SR ISO 6504-3:2007
Determinarea timpului de scurgere SR EN ISO 2431:2012
Determinarea flexibilităţii peliculei prin îndoire pe dorn cilindric SR EN ISO 1519:2011
Determinarea aderenţei la suport a peliculei

SR EN ISO 2409:2013

 

NE 001-96

Determinarea uscării peliculei SR EN ISO 9117-6:2012
Determinarea masei volumice SR EN ISO 2811-1:2016
Determinarea culorii (nuanţei) peliculei SR EN ISO 3668:2002
Determinarea grosimii peliculei SR ISO 2808:2007
Determinarea rezistenţei peliculei la lichide SR EN ISO 2812-1,2:2007
Determinarea conţinutului substanţelor nevolatile SR EN ISO 3251:2008
Rezistenţa la frecare umedă şi lavabilitatea acoperirilor SR EN ISO 11998:2007
FINISAJE – Încercări pe PLĂCI ŞI DALE CERAMICE
Determinarea absorbţiei de apă
SR EN ISO 10545-3:1999
Determinarea rezistenţei la şoc termic SR EN ISO 10545-9:2013
Caracteristici dimensionale şi aspectul suprafeţei

SR EN ISO 10545-2:1999

 

SR EN 15286:2013

SR EN 14617-16:2006

Determinarea rezistenţei la încovoiere SR EN ISO 10545-4:2014
Determinarea comportării la îngheţ-dezgheţ SR EN ISO 10545-12:2000
Rezistenta la patare a placilor si dalelor SR EN ISO 10545-14:2002
Rezistenţa chimică a plăcilor şi dalelor SR EN ISO 10545-13:2001

 

 

 

FINISAJE – Încercări pe PLĂCI DE IPSOS

Dimensiuni şi aspect
SR EN 12859:2011

SR EN 520+A1:2010

SR EN 15283-2+A1:2010

SR EN 12859:2011

SR EN 13815:2008

SR EN 13950:2014

Rezistenţa la rupere prin incovoiere
Planeitatea placilor
Umiditate
Masa pe unitatea de suprafata
Determinarea densităţii aparente
Capacitatea de absorbtie a apei
Determinarea rezistenței la forfecare

SR EN 15283-2: 2010

 

SR EN 520+A1:2010

Determinarea durității suprafeței plăcii

SR EN 15283-2: 2010

 

SR EN 520+A1:2010

Determinarea rectangularității capetelor

SR EN 15283-2: 2010

 

SR EN 520+A1:2010

Pardoseli supraînălțate. Încercarea elementelor plane din punct de vedere a comportării la solicitări statice SR EN 12825:2002
Pardoseli supraînălțate. Încercarea elementelor plane din punct de vedere a comportării la solicitări dinamice SR EN 12825:2002
FINISAJE – Încercări pe PVC RIGID ŞI PROFILE DIN PVC RIGID
Verificarea aspectului
SR EN 12608:2016
Verificarea dimensiunilor SR EN 12608:2016
Verificarea liniarităţii SR EN 12608:2016
Determinarea masei liniare SR EN 12608:2016
Determinarea densităţii SR EN ISO 1183-1:2013
Verificarea comportarii la acţiunea aerului cald

SR EN 478:2018

 

SR EN 479:2018

Comportarea la tracţiune

SR EN ISO 527-1:2012

 

SR EN ISO 527-3:2000/ AC :2006

Determinarea rezistenţei la agenţi chimici SR EN ISO 175:2011
Încercarea colţului sudat la tracţiune SR EN 514:2018
Încercarea colţului sudat la compresiune SR EN 514:2018
Rezistenta la soc prin metoda masei in cadere
SR EN 477:2018
FINISAJE – Încercări pe MATERIALE PLASTICE
Aspect
SR EN ISO 7823-1:2003
Dimensiuni SR EN ISO 7823-1:2003
Grosimea foliilor şi plăcilor SR ISO 4593:1998
Greutatea specifica a plăcilor SR EN ISO 1183-1:2013
Comportarea la încovoiere SR EN ISO 178:2011+A1:2013

FINISAJE – Încercări pe PLĂCI PE BAZĂ DE LEMN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plăci pe bază de lemn. Determinarea dimensiunilor plăcilor
SR EN 324-1:1996
Plăci pe bază de lemn. Determinarea perpendicularităţii şi rectilinităţii marginilor
SR EN 324-2:1996
Plăci pe bază de lemn. Determinarea dimensiunilor epruvetelor
SR EN 325:2012
Plăci pe bază de lemn. Determinarea umidităţii
SR EN 322:1996
Plăci pe bază de lemn. Determinarea masei volumice
SR EN 323:1996
Plăci de aşchii şi plăci de fibre de lemn. Determinarea umflării în grosime după imersie în apă
SR EN 317:1996
Plăci de aşchii şi plăci de fibre de lemn. Determinarea rezistenţei la tracţiune perpendiculară pe feţele panoului

SR EN 319:1997

 

SR EN 13354:2010

Plăci de fibre de lemn. Plăci de aşchii de lemn şi plăci decorative din hârtie stratificată. Plăci emailate şi plăci melaminate. Determinarea comportării la foc prin metoda cu flacără de alcool
SR 13273-2:1994
Plăci de fibre de lemn. Determinarea absorbţiei de suprafaţă. Metoda de încercare pentru plăci de fibre obţinute prin procedeu uscat
SR EN 382-1:1997
Plăci de fibre de lemn. Încercarea ciclică în mediu umed SR EN 321:2003
Plăci de fibre de lemn. Determinarea rezistenţei la smulgerea şuruburilor pe axa lor
SR EN 320:2011
Plăci de fibre de lemn. Determinarea rezistenţei la îmbătrânire
SR EN 14323:2004
Placi pe baza de lemn/de lemn. Determinarea rezistentei la incovoiere
SR EN 310:1996
SR EN 789:2004

SR EN 408+A1:2012

Calitatea încleierii placajului

SR EN 314-1:2005

 

SR EN 13354:2010

FINISAJE – Încercari pe ADEZIVI PLACI CERAMICE Aderenta la forfecare SR EN 1324:2008
FINISAJE – Încercări pe PLĂCI ŞI DALE DIN PIATRĂ NATURALĂ Rezistenta la flexiune

SR EN 12372:2007

 

SR EN 14617-2:2016

Absorbtie si cedarea de apa

SR EN 13755:2008

 

SR EN 1925:2001

SR EN 14617-1:2013

Densitate aparenta, reala si porozitate deschisa

SR EN 1936:2007

 

SR EN 14617-1:2013

Rezistenta la inghet

SR EN 12371:2010

 

SR EN 14617-5:2012

Rezistenta la compresiune

SR EN 1926:2007

 

SR EN 14617-15:2006

Rezistenta la şoc termic

SR EN 14066:2013

 

SR EN 14617-6:2012

SR EN 14617-12:2012

FINISAJE – Încercări pe MOCHETE Determinarea grosimii totale SR ISO 1765:1996
Determinarea comportării la poansonare –compres. statică STAS 8750/15-88
Verificări privind stabilitatea SR ISO 2551:98

FINISAJE – Plăci de lemn

Determinarea proprietăţilor de incovoiere SR EN 1533:2011
Încercări pe ELEMENTE METALICE la PLAFOANE SUSPENDATE Capacitatea portantă sub încărcare a elementelor substructurii. Rezistențe mecanice (profile și elemente metalice de suspendare și îmbinare)

SR EN 13964:2014

 

SR EN 14195:2015

H.IT.IF – Incercari pe FOI BITUMINOASE ONDULATE

Caracteristici geometrice, Determinarea masei totale
SR EN 534+A1:2010
Comportarea sub sarcina
SR EN 534+A1:2010
Caracteristici fizice
SR EN 534+A1:2010

HIDROIZOLATII, IZOLATII TERMICE SI IZOLATII FONICE –

 

 

 

Încercări pe CHIT DE ETANŞARE ROSTURI

Densitatea aparentă
STAS 8622/88
Omogenitatea STAS 8622/88
Conţinut de substanţe solubile STAS 8622/88
Curgerea în rosturi verticale STAS 8622/88
Autonivelarea în rosturi orizontale STAS 8622/88
Curgerea în rosturi orizontale cu golul în jos STAS 8622/88
Rezistenţa la întindere şi alungirea la rupere STAS 8622/88
Rezistenţa la alcalinitatea suportului STAS 8622/88
Rezistenţa la tracţiune, alungire la rupere şi a deformaţia remanentă a peliculei de chit STAS 8622/88

HIDROIZOLATII, IZOLATII TERMICE SI IZOLATII FONICE –

 

 

 

Incercari pe MEMBRANE HIDROIZOLANTE BITUMINOASE SI DIN PVC

 

Determinarea masei totale

SR 137-95

 

SR EN 1296:2003

SR EN 1849-1:2003

SR EN 1849-2:2010

Determinarea comportarii la cald

SR 137-95

 

SR EN 1296:2003

Determinarea impermeabilităţii

SR 137-95

 

SR EN 1298:2003

Determinarea rezistenţei la tractiune si alungirii la rupere

SR 137-95

 

SR EN 12311-1:2002

SR EN 12311-2:2013

Flexibilitatea la rece SR 137-95
Comportarea la apa SR 137-95
Stabilitatea dimensionala la cald

SR 137-95

 

SR EN 1107-1:2002

SR EN 1107-2:2001

Rezistenta la perforare statica SR 137-95
Verificarea calitatii impregnarii cartonului SR 137-95
Verificarea aspectului si dimensiunilor

SR EN 1931:2003+AC:2003

 

SR 137-95

SR EN 1850-1:2002

SR EN 1850-2:2003

SR EN 1848-1 și 2:2003

SR EN 1849-1:2003

SR EN 1849-2:2010

Determinarea permeabilităţii la vapori de apă

SR EN 12310-1,2:2003 /2001

 

SR 137-95

H.IT.IF – Incercari pe Membrane hidroizolante bituminoase si din PVC

Determinarea rezistenţei la sfâşiere

SR EN 12316-1:2002

 

SR EN 12316-2: 2013

SR EN 12317-1,2:2002/2011

SR EN 12310-1,2:2003 /2001

SR 137-95

Determinarea rezistenţei îmbinărilor

SR 137-95

 

SR EN 1296:2003

SR EN 12316-1,2:2002/ 2013

SR EN 12317-1,2:2002/ 2011

Determinarea aderenței SR EN 13596:2006

H.IT.IF – Incercări pe ÎNVELITORI METALICE

Caracteristici geometrice

SR EN 508-1:2014

 

SR EN 508-2,3:2008

SR EN 10346:2009

Comportarea sub sarcina concentrată şi uniform distribuită

SR EN 508-1:2014

 

SR EN 508-2,3:2008

 

H.IT.IF – Incercari pe TERMOIZOLATII

Determinarea densităţii aparente SR EN 1602:2013
Determinarea rezistenţei la tracţiune paralel cu feţele SR EN 1608:2013
Determinarea fluajului din compresiune SR EN 1606:2013
Determinarea comportării la forfecare SR EN 12090:2013

H.IT.IF – Incercari pe SISTEME/ PRODUSE TERMOIZOLANTE – ETICS

Rezistente mecanice ale ETICS (impact) SR EN 13497:2004
Rezistenta la smulgere a ETICS fixate cu mijloace mecanice SR EN 13495:2003
Rezistenta la tractiune a plasei din fibre de sticla SR EN 13496:2014
Permeabilitatea la apa a suprafetei sistemului SR EN 1062-3:2008
Rezistente mecanice ale ETICS (penetrare) SR EN 13498:2004

 

H.IT.IF – Termoizolaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIDROIZOLATII, IZOLATII TERMICE SI IZOLATII FONICE – Termoizolaţii

Produse termoizolante. Determinarea lungimii si latimii SR EN 822:2013
Produse termoizolante. Determinarea grosimii SR EN 823: 2013
Produse termoizolante. Determinarea perpendicularitatii SR EN 824: 2013
Produse termoizolante. Determinarea planitatii SR EN 825: 2013
Produse termoizolante. Determinarea comportării la compresiune SR EN 826: 2013
Produse termoizolante. Determinarea stabilitatii dimensionale in cond. normale si constante de laborator (23oC si 50%URA)

SR EN 1603: 2013

 

 

Produse termoizolante. Determinarea stabilitatii dimensionale în condiţii specificate de temperatura şi umiditate SR EN 1604: 2013
Determinarea deformatiei in conditii specificate de incarcare la compresiune si de temperatura

SR EN 1605: 2013

 

 

Produse termoizolante. Determinarea rezistenţei la tracţiune perpendicular pe feţe SR EN 1607: 2013
Produse termoizolante. Determinarea absorbţiei apei de scurta durata prin imersie partiala SR EN 1609: 2013
Produse termoizolante. Determinarea absorbţiei apei de lunga durata prin imersie SR EN 12087: 2013
Produse termoizolante. Determinarea comportarii la încovoiere SR EN 12089: 2013
Produse termoizolante. Determinarea rezistenţei la efectul de îngheţ-dezgheţ SR EN 12091: 2013
Produse termoizolante. Determinarea grosimii produselor termoizolante pentru pardoseli flotante SR EN 12431: 2013

HIDROIZOLATII, IZOLATII TERMICE SI IZOLATII FONICE – Geam termoizolant şi de securitate

Determinarea punctului de rouă SR EN 1279-2:2004
Determinarea condensului organic GAT 221-1996
Determinarea dimensiunilor SR EN 1279-1:2004+AC:2006
Determinarea caracteristicilor cioburilor sparte. Incercarea la impact

SR EN 12600:2004

 

 

Comportarea la lovire SR EN 356:2003
Caracteristici fizice ale marginilor etansate – aderenta SR EN 1279-4:2003
CONSTRUCŢII DE OŢEL – Încercări pe DISPOZITIVE DE ACOPERIRE SI INCHIDERE PENTRU CAMINE DE VIZITARE SI GURI DE SCURGERE IN ZONE CAROSABILE SI PIETONALE Aspect. Forma si dimensiuni

SR EN 124:1996 inlocuit cu SR EN 124-1, 2, 3, 4, 5:2015

 

SR EN 1433:2003+AC: 2006+A1:2006

Forta de inspectie/

 

Incercarea de rezistență

SR EN 124:1996 (inlocuit cu SR EN 124-1, 2, 3, 4, 5:2015)

 

SR EN 1433:2003+AC:2006

CONSTRUCŢII DE OŢEL – Încercări pe TABLĂ Determinarea masei pe unitatea de suprafaţă a stratului de acoperire cu zinc SR EN ISO 1460:2002
Rezistenta la tractiune (benzi, profile, table,  alte materiale metalice)

SR EN ISO 6892-1:2016

 

SR EN ISO 15630-1:2011

CONSTRUCŢII DE OŢEL – Încercări pe PROFILE METALICE pentru placi de gips – carton Caracteristici geometrice

SR EN 14353:2017

 

SR EN 14195:2015

AR

 

ÎNCERCĂRI PE TABLĂ/ARMĂTURI DE REZISTENŢĂ DIN OŢEL BETON, SÂRMĂ SAU PLASE SUDATE – Încercări pe OŢEL BETON /TABLĂ

Aspectul suprafaţa-produse de oţel pentru armare beton
SR 438-1:2012
Dimensiuni şi caracteristici geometrice SR 438-1:2012
Indoire la rece (oţel beton, benzi, profile, table, alte materiale metalice)

SR EN ISO 7438:2005

 

SR EN ISO 15630-1:2011

Rezistenta la tractiune (oţel beton, benzi, profile, table, sărmă trasă, alte materiale metalice)

SR EN ISO 6892-1:2016

 

SR EN ISO 15630-1:2011

SR EN ISO 17660-1:2007

ÎNCERCĂRI PE TABLĂ/ARMĂTURI DE REZISTENŢĂ DIN OŢEL BETON, SÂRMĂ SAU PLASE SUDATE –

 

Incercari pe plase sudate

Aspect
SR 438-3:2012
Dimensiuni
SR 438-3:2012
Tracţiune

SR EN ISO 6892-1:2016

 

SR EN ISO 15630-2:2011

Rezistenţa îmbinărilor sudate SR EN ISO 15630-2:2011
Îndoire / Indoire alternantă

SR EN ISO 15630-2:2011

 

SR ISO 7801:1993

MNB

 

MATERIALE PENTRU NOROI BENTONITIC – Încercări pe BENTONITĂ

Masa volumica SR EN 1538+A1:2015
Vascozitate SR EN 1538+A1:2015
pH SR EN 1538+A1:2015
Conţinut de nisip SR EN 1538+A1:2015

 

 

 

 

 

 

 

ZIDARIE SI PERETI – Corpuri de zidărie ceramice, beton

Verificarea dimensiunilor

SR EN 772-16:2011

 

SR EN 15435:2008

Determinarea densităţii aparente şi absolute

SR EN 772-13:2001

 

SR EN 15435:2008

Determinarea absorbţiei de apă prin fierbere SR EN 772-7:2000
Determinarea rezistenţei la transfer termic

SR EN 12667:2002

 

 

SR EN 12939:2002

STAS 5912-89

SR EN 1745:2012 (calcul)

Determinarea rezistenţei la compresiune SR EN 772-1:2011
Determinarea rezistenţei la tracţiune prin încovoiere

SR EN 772-6:2002

 

SR EN 15435:2008

Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ SR EN 772-18:2011
Determinarea planităţii elementelor pentru zidărie din beton, piatră SR EN 772-20:2003+A1:2006
Determinarea volumului şi procentului de goluri şi a volumului net absolut prin umplere cu nisip a elementelor pentru zidărie din silico-calcar SR EN 772-9:2000+A1:2006
Determinarea procentuală a ariei golurilor din blocurile de beton (amprenta pe hârtie) SR EN 772-2:2000+A1:2006
Determinarea prin cântărire hidrostatică a volumului net şi a procentului de goluri SR EN 772-3:2000
ZIDARIE SI PERETI – Corpuri de zidărie ceramice, beton Determinarea conţinutului de umiditate a elementelor pentru zidărie de silico-calcar şi BCA SR EN 772-10:2001
Determinarea absorbţiei de apă a elementelor pentru zidărie din beton cu agregate, piatră artificială şi naturală, argilă arsa şi silico calcar

SR EN 772-11:2011

 

SR EN 772-21:2011

Determinarea variaţiei dimensionale datorită umidităţii a elementelor pentru zidărie de beton şi piatră artificială SR EN 772-14:2002
Determinarea permeabilităţii la vaporii de apă a elementelor pentru zidărie de BCA SR EN 772-15:2003
Determinarea rezistentei la compresiune a zidăriei SR EN 1052-1:2005
Determinarea rezistentei la încovoiere a zidăriei SR EN 1052-2:2016
Determinarea rezistentei la forfecare a zidăriei SR EN 1052-3:2003/A1:2007

ZIDARIE SI PERETI  – Incercari pe Beton celular autoclavizat

Determinarea densităţii aparente în stare uscată

SR EN 678:1996
Determinarea umidităţii SR EN 1353:2000
Determinarea rezistenţei la compresiune

SR EN 772-1:2011

 

SR EN 679:2006

SR EN 1052-1:2001

Determinarea rezistenţei la întindere prin încovoiere

SR EN 772-6:2002

 

SR EN 1052-2:2001

Determinarea contracţiei la uscare

SR EN 680:2006

 

SR EN 15435:2008

Determinarea rezistentei la inghet-dezghet SR EN 772-18:2011

ZIDARIE SI PERETI – Buiandrugi

Determinarea masei pe unitate de suprafata SR EN 845-2:2013
Determinarea rezistenţei la încovoiere şi rezistenţei la forfecare a buiandrugilor

SR EN 845-2:2013

 

SR EN 846-9:2016

MD

 

MATERIALE PENTRU DRUMURI – Incercari pe EMULSII BITUMINOASE

Determinarea densităţii

STAS 35-81

 

anulat

Determinarea vâscozităţii SR 8877-2:2007
MATERIALE PENTRU DRUMURI – Incercari pe MIXTURI ASFALTICE Determinarea conţinutului de liant solubil SR EN 12697-1:2012
Determinarea granulozitătii SR EN 12697-2:2007
Determinarea masei volumice aparente SR EN 12697-6:2012
Incercarea MARSHALL

SR EN 12697-30:2012

 

SR EN 12697-34:2012

PCI Lemn. Determinarea eficacitatii ignifugarii SR 652:2009

CL

 

 

 

Încercări pe CONSTRUCŢII DE LEMN

Rezistenţa la incovoiere şi modulul de elasticitate a elementelor liniare
SR EN 408+A1:2012

Rezistenţa mecanică a epruvetelor de lemn

 

-tracţiune

-compresiunee

SR EN 408+A1:2012
Construcții de lemn Calitatea încleierii la panouri de lemn masiv SR EN 13354:2009

PCH Profil chimic

 

 

Analiza chimică a apei pentru prepararea betonului

SR EN 1008:2003

 

SR 8934-7:1999

SR 8934-1:1999.

SR ISO 2479:1995

FINISAJE

 

DETERMINĂRI PRIN CALCUL/TABULARE

UŞI ŞI FERESTRE

Ferestre și uși. Determinarea transmitanţei termice SR EN ISO 10077-1:2018
Ferestre și uși. Determinarea izolării acustice

SR EN 14351-1+A2:2016

 

SR EN 12758:2011