SUCURSALA IAȘI

Laborator de încercări – organism notificat Comisia Europeană Bruxelles cu nr. 1841
Laborator de gradul I – Autorizaţia ISC nr. 3516 din 12.09.2019
Abilitare CTPC ca Organism Elaborator Agremente Tehnice 001SI, Certificat abilitare nr. 001/2020
Acreditat RENAR pentru încercări conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, Certificat nr. LI 320/2018
 

URBAN-INCERC Iași este sucursală a Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN – INCERC, înfiinţat prin Hotărârea de Guvern nr. 1398 din 18 noiembrie 2009.

INCD URBAN – INCERC Sucursala Iași, susține de mai mult de șase decenii, prin activitatea laboratoarelor sale de cercetare, domenii vitale societății și anume: siguranța clădirilor, instalațiilor și echipamentelor la acțiuni dinamice de mediu, seismice și climatice, performanța termoenergetică a construcţiilor şi instalaţiilor, confortul higrotermic, energie regenerabilă, certificarea climatică și seismică a echipamentelor, maşinilor, instalaţiilor şi produselor industriale de importanță vitală, reabilitarea și restaurarea complexă a clădirilor și a monumentelor istorice.

Laboratorul INCERC de Cercetare Aplicată și Încercări în Construcții – IHS are competența și acreditările pentru realizarea lucrărilor de cercetare, certificare, omologare, teste și încercări de tip, conforme cu standardele europene și internaționale din domeniile construcțiilor, instalațiilor, echipamentelor și mașinilor electrice, energetice, echipamentelor electronice, mijloacelor de transport etc.

Sedii laboratoare componente Sucursalei INCD URBAN-INCERC Iași:  

–  Staţia de Încercări Higrotermice şi Climatice A

Str. Gh. Asachi nr. 13, cod. 700481, Iaşi, Tel / Fax. 0232.250.769

–  Stația de Încercări Seismice 

Str. Gh. Asachi nr. 3-5, cod. 700481, Iaşi, Tel / Fax. 0232.250.769

– Staţia de Încercări Higrotermice şi Climatice B – Ob. 101   și

Laboratorul de  Încercări  Statice și Dinamice – Ob. 103

Str. Prof. Anton Șesan nr.37- 700048, Tel/Fax. 0232.250.769

SCURT ISTORIC

Anul 1956 – iunie: Înfiinţarea Filialei INCERC Iaşi (actualmenete INCD URBAN – INCERC Sucursala Iaşi), ca Filială a Institutului de Cercetări şi Studii pentru Construcţii (ICSC), eveniment datorat profesorului Anton Şesan, cu sprijinul organelor centrale de resort şi a unor mari personalităţi ştiintifice ieșene.

Anul 1966: Prin eforturile specialiştilor ieşeni din cadrul INCERC, s-a proiectat, realizat şi pus în funcţiune la INCERC Iași, prima platformă seismică din România, programabilă, de 140 tf.

Anul 1972: Sucursala Iași, și-a dezvoltat infrastructura de cercetare și completat domeniul de activitate prin punerea în funcțiune a primei și singurei staţii de cercetări higrotermice, experimentale, din România şi din ţările sud-est şi central europene, în domeniul fizicii construcţiilor şi încercărilor higrotermice (Staţia de Încercări Higrotermice A).

Specialiștii în acest domeniu, al higrotermicii construcțiilor, au perfecționat și inovat tehnici de cercetare, aparatură și metode de măsurare, aplicate direct în laborator prin obținera brevetelor de invenție.

Anul 1988: Extinderea și dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin punerea în funcțiune a noii baze de cercetare a Sucursalei Iași, în locația din str. Prof. Anton Șesan nr. 37, care a condus la extinderea activităţii de cercetare cu alte doua principale laboratoare, și anume:

> cea de a-II a Staţie de cercetare și încercări higrotermice şi climatice B-Obiectiv 101 , de foarte mare capacitate,
> Laboratorul de incercari statice si dinamice – Ob. 103, destinat cercetării experimentale și încercărilor mecanice pe materiale, subansamble și structuri de construcții, instalații și echipamente

Anii 2006-2014: Desfășurarea amplului proiect de cercetare de excelență CEEX, de modernizare a infrastructurii laboratoarelor și de extindere a domeniilor de activitate, care a condus ca în prezent, Laboratorul IHS Iași, să deţină, cea mai mare şi modernă staţie climatică și laboratoare de încercări de mediu climatic, din zona sud est-central europeană şi a treia din lume din punct de vedere al performanțelor, similară laboratoarelor CSTT’s-Climatic Engineering and Testing Division Canada, Climate test chamber – Research Institute of Sweden și ABB High Power Laboratory, Sweden.

De asemenea, Laboratorul IHS, este unicul laborator din Româania care are specialiștii, expertiza, experiența, infrastructura și dotarea tehnică pentru cercetări termotehnice și higrotermice experimentale, de performanță termoenergetică, pe elemente la scară naturală, dezvoltate din anul 1972 până în prezent.

INFRASTRUCTURA  DE CERCETARE A INCD URBAN- INCERC SUCURSALA  IAȘI

Baza de cercetare este constituită din cele 9 unităţi funcţionale ale  Laboratorului  INCERC de Cercetare şi Încercări  in Constructii – IHS, autorizat ca laborator de grad I, acreditat RENAR și component al notificării INCD URBAN- INCERC de către Comisia Europeană, referitoare la Regulamentul UE 305/2011- Produse pentru construcții, cu nr. NB 1841 .

Unitățile funcționale ale Laboratorului IHS sunt (imagini atasate):

F1 – Laboratorul de acțiuni climatice extreme, cuprinzând și camera climatică de mari dimensiuni, volum maxim 500 mc, destinată cercetării și încercărilor sub regimuri higrotermice și climatice de mediu exterior cu climat excesiv: – 50 °C … + 80 °C, gheaţă,chiciură,grindină,  radiaţie solară, vânt, precipitații

F2 – Laboratorul de încercări higrotermice, cuprinzând camera climatică cu dublă atmosferă

F3– Laboratorul de determinări fizico-chimice

F4–  Laboratorul de determinări termofizice și termoelectrice

F5–  Laboratorul de încercări de durabilitate, termofizice şi mecanice

F6– Laboratorul de încercări la acţiuni climatice complexe, ciclice – precipitaţii, presiunea aerului, acțiunea vântului, temperatură,umiditate, radiaţie solară, ceață salină

F7-   Laborator de încercări seismice cu platforma de incercari de capacitate 13,5 tf 

F8-  Laboratorul de incercari mecanice pentru materiale, cu două subunitati

F9-  Laboratorul de incercari statice si dinamice pentru elemente și structuri

Laboratorul IHS Iași, deţine actual, cea mai mare şi modernă staţie climatică de încercări de mediu climatic

Laboratorul IHS, este unicul laborator din România care are specialiștii, expertiza, experiența, infrastructura și dotarea tehnică pentru cercetări, la scară naturală, termotehnice, higrotermice, de performanță termoenergetică, la acțiuni climatice și seismice , dispunând de infrastructura complexă alcătuită din camere climatice, standuri și platformă seismică, dezvoltate, realizate și utilizate  de către specialiștii ieșeni ai Sucursalei Iași a institututlui național cunoscut de mai bine de 65  de ani, INCERC .

Domenii de experiență și competență 

 1. Fizica construcţiilorşiinstalaţiilor; transfer termic şi de masă; confort higrotermic
 2. Performanţa energetică a clădirilor, eficienţă energetică, reabilitare termoenergetică, energie regenerabilă
 3. Acţiuni climatice, de mediu, asupra construcţiilor, echipamentelor, maşinilor, instalaţiilorşi produselor industriale; calificarea şi omologarea climatică a echipamentelor de mare putere din domeniul securităţii energetice, telecomunicaţii, sisteme aeriene și navale;
 1. Cercetări în domeniul siguranţei și performanței clădirilor la acţiuni dinamice, climatice și seismice, cuantificarea răspunsului seismic la micro şi macroseisme, modificarea caracteristicilor dinamice fundamentale prin reabilitare structurală;
 2. Cercetări şi elaborare de soluţii tehnice de proiectare şiconcepţie privind expertizarea şi reabilitarea complexă, structurală și termoenergetică, a fondului construit
 3. Elaborarea conceptelor inovative de izolare antiseismică a clădirilor, prin aplicarea sistemelor de protecţie pasive, de izolare termică și dezvoltarea noilor soluții;
 4. Cooperare cu parteneri europeni la dezvoltarea și certificarea de produse noi, din domeniul energiei, securității alimentării cu energie la acțiuni climatice extreme și la acțiuni seismice
 5. Elaborarea de reglementări tehnice de interes național, în domeniile de competentă
 6. Încercări de tip pentru certificarea produselor
 7. Agremente tehnice:

                      Grupa specializată nr.1 – Elemente structurale şifundaţii
                      Grupa specializată nr.2 – Elemente de închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tâmplărie şi vitraje

                      Grupa specializată nr.3 – Protecţii la foc, termotehnică, acustică, protecții hidrofuge şi învelitori

                      Grupa specializată nr.4 – Finisaje, protecţii anticorozive şi speciale, tencuieli, placaje şi pardoseli

                      Grupa specializată nr.5 – Produse, procedee şi echipamente pentru instalații aferente construcțiilor de: încălziri, climatizări, ventilaţii, sanitare, gaze, electrice

                      Grupa specializată nr.7 – Drumuri, poduri, porturi rutiere, porturi şi aeroporturi

   

  PROIECTE NUCLEU

  • PN 09 14 Construcţiile – reper major al strategiilor naţională şi europeană de dezvoltare durabilă – CONSUS (2009-2015)
  • Proiect PN 16 10.03.03 –PN 16.10.03.03 – Materiale naturale din resursere generabile / reciclabile, pentru construcții Nearly Zero Energy și Nearly Zero Emission, în România anilor 2020 (2016-2016)
  • Proiect PN 16 10.01.03 Investigaţii teoretice şi experimentale în regim dinamic – seismic de acţionare, privind structurile de construcţii cu proprietăţi autoadaptabile la vibraţii (2016-2017)
  • PN 18 35 03 02 “Dezvoltarea sistemelor complexe de certificare energetică, climatică și seismică a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de valorificare a resurselor sustenabile de materiale și energie, regenerabile/reciclabile (2018-2019)
  LABORATORUL INCERC DE CERCETARE APLICATĂ ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII

  Lista profilurilor şi încercărilor

   

  Nr. Crt. Profilul Denumirea încercarii Standardul sau norma care stabileşte cum se face încercarea
  0 1 2 3

  1

   

  B. BA. BP.

  – Beton, beton armat, beton precomprimat

   

  a) beton intarit

  01 – rezistenţa la îngheţ – dezgheţ SR 3518: 2009
  02* – Determinarea densitatii SR EN 12390-7: 2019 + AC: 2021
  03* – Conductivitatea termică

  STAS 5912 – 89

  SR EN 12667: 2002

  04* – Rezistenţa la compresiune

  SR EN 206+ A2: 2021

  SR EN 12390-3:2019

  05* – Rezistenţa la întindere prin despicare

  SR EN 206+ A2: 2021

  SR EN 12390-6:2010

  06* – Rezistenţa la încovoiere si a incarcarii de rupere

  SR EN 206+ A2: 2021

  SR EN 12390-5: 2019

  07 – Densitatea betonului întărit

  SR EN 206+ A2: 2021

  SR EN 12390-7: 2019 + AC: 2021

  08- Determinarea modului de elasticitate static la compresiune a betonului

  SR EN 206+ A2: 2021

  SR EN 12390-13:2021

  2

  F – Finisaje

   

  a) uşi, ferestre si fatade cortina

   

   

   

  01 – Verificarea dimensiunilor tâmplăriilor din lemn

  SR EN 324-1: 1996

  SR EN 951: 2003

  02 – Verificarea materialului lemnos
  03 – Verificarea umidităţii lemnului SR EN 322: 1996
  04* – Permeabilitatea la aer a usilor, ferestrelor si fatadelor cortina

  SR EN 1026: 2016

  SR EN 12153: 2002

  05* – Etanseitate la apa a usilor, ferestrelor si fatadelor cortina

  SR EN 1027: 2016

  SR EN 12155: 2002

  06 – Determinarea transmitanţei termice – tâmplării cu vitraje izolante în regim staţionar

  SR EN ISO 12567-1: 2011 + AC: 2011

  SR EN ISO 12567-2: 2006

  STAS 12057-82

  Metodologie INCERC Iaşi nr. 521-1993,

  Actualiz. 2 – 2012

  07*-Rezistenta la incarcare din vant pentru uşi, ferestre si fatade cortina

  SR EN 12211: 2016

  SR EN 12179: 2002/AC: 2009

  08 – Rezistenţă la impactul cu un pendul: Proprietăţi de spargere în siguranţă şi rezistenţă la impacturi

  SR EN 1279-5:2018

  SR EN 12600: 2004

  09 – Comportarea foilor de uşă amplasate între două încăperi cu cond. climatice diferite

  SR EN 14351-1+A2: 2016

  SR EN 13420: 2011

  10 – Rezistenţa la deschidere şi închidere repetată

  SR EN 14351-1+A2: 2016

  SR EN 12400: 2003

  11* – Capacitate de rezistenţă a dispozitivelor de siguranţă pentru

  ferestre şi uşi

  SR EN  14609: 2004

  SR EN  948: 2002

  12 – Rezistenţă la şoc termic fatade cortina

  SR EN 13830: 2015,

  pct. 4.15

  13* – Rezistenţă la şocuri faţade cortină, ferestre şi uşi

  SR EN 14019: 2016

  SR EN 12600: 2004

  SR EN 13049: 2004

  2

  F – Finisaje

   

  b) lacuri şi vopsele

  14 – puterea de acoperire SR EN ISO 6504-3: 2020
  15* – grosime pelicula. Metoda gravimetrica SR EN ISO 2808: 2020
  16 – timp de curgere SR EN ISO 2431: 2019
  17 – incercare la indoire (pe dorn cilindric) SR EN ISO 1519: 2011
  18 – efectele caldurii SR EN ISO 3248: 2017
  19* – rezistenta la suport. Incercarea la caroiaj SR EN ISO 2409: 2020
  20 – durata de uscare la suprafaţă SR EN ISO 9117-3: 2010
  21 – fineţe de frecare SR EN ISO 1524: 2020
  22 – rezistenţa chimică SR EN ISO 2812-1: 2018
  23 – rezistenţa la lichide SR EN ISO 2812-2: 2007
  24 – Rezistenţa la umiditate (condensare repetată) SR ISO 11503: 1997

  F – Finisaje

   

  c) plăci şi dale ceramice

  25 – Determinarea rezistenţei la şoc termic – Metoda prin imersie SR EN 10545-9: 2013
  26 – determinarea dimensiunilor si calitatea suprafetei. Masurarea lungimii si latimii SR EN ISO 10545-2: 2019, pct. 2
  27 – determinarea dimensiunilor si calitatea suprafetei. Masurarea grosimii SR EN ISO 10545-2: 2019, pct. 3
  28 – determinarea dimensiunilor si calitatea suprafetei. Măsurarea liniarităţii muchiilor

  SR EN 10545-2: 2019,

  pct. 4

  29 – determinarea dimensiunilor si calitatea suprafetei. Măsurarea rectangularităţii

  SR EN 10545-2: 2019,

  pct. 5

  30 – determinarea dimensiunilor si calitatea suprafetei. Măsurarea planităţii suprafeţei (curbură şi voal)

  SR EN 10545-2: 2019,

  pct. 6

  31 – determinarea dimensiunilor si calitatea suprafetei. Calitatea suprafeţei

  SR EN 10545-2: 2019,

  pct. 7

  32 – Determinarea absorbţiei de apă

  (metoda fierberii)

  SR EN ISO 10545-3: 2018

  33 – Determinarea rezistenţei la încovoiere şi a forţei de rupere pentru

  plăci şi dale ceramice

  SR EN 10545-4: 2019
  34 – Determinarea dilatării termice liniare SR EN ISO 10545-8: 2014
  35 – Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ SR EN 10545-12: 2000
  36 – Determinarea rezistenţei chimice SR EN ISO 10545-13: 2017
   

  F – Finisaje

   

  d) vitraje izolante

  37 – Elemente de vitraje izolante. Rezistenţă mecanică: Rezistenţă la variaţii bruşte de temperatură şi la diferenţe de temperatură SR EN 1279-5: 2018
  38 – Rezistenţă mecanică: Rezistenţa vitrajului la încărcări date de vânt  şi zăpadă, încărcări permanente şi impuse SR EN 1279-5: 2018
   

  F – Finisaje

  e) placi fibrociment

  39 – încercări dimensionale SR EN 494+A1:2015
  40 – sarcină de rupere şi săgeată SR EN 494+A1:2015
  41 – densitate aparenta SR EN 494+A1:2015
  2

  F – Finisaje

   

  b) lacuri şi vopsele

  42 – Determinarea grosimii peliculei Metoda ultrasonica SR EN ISO 2808: 2020
  43 – Rezistenta la zgariere SR EN ISO 1518-1:2019
  44 – Determinarea rezistenţei la frecare umedă şi a aptitudinii de curăţare a acoperirilor SR EN ISO 11998:2007
  2

  F – Finisaje

   

   

  plăci şi dale ceramice

  45- Determinarea rezistentei la patare SR EN ISO 10545-14: 2016
  46- Rezistenta la uzura (abrazine)

  SR EN ISO 10545-7:2002

  SR EN ISO 10545-7:2002/AC:2003

  47-Rezistenta la alunecare SR EN 16165:2021
  48- Rezistenta glazurii la crapare (harisare) SR EN ISO 10545-11:2002
  49-Determinarea rezistenţei la şoc termic – Metoda prin imersie SR EN ISO 10545-9: 2013
  2

  F – Finisaje

   

  ipsos si tencuieli pe baza de ipsos

  50-Determinare raport apa/ipsos

  SR EN 13279-2:2014,

  pct 4.3

  51-Determinarea timpului de priza

  SR EN 13279-2:2014,

  pct 4.4

  52-Determinarea duritatii

  SR EN 13279-2:2014,

  pct 4.5.3

  53-Rezistenta la incovoiere

  SR EN 13279-2:2014,

  pct 4.5.4

  54-Rezistenta la compresiune

  SR EN 13279-2:2014,

  pct 4.5.5

  55-Aderenta la suport

  SR EN 13279-2:2014,

  pct 4.6

  F – Finisaje

   

  Materiale pentru sape si pardoseli

  56-Rezistenta la incovoiere si compresiune SR EN 13892-2:2003
  57-Determinarea proprietăţilor de transmisie a vaporilor de apă SR EN ISO 12572:2017

  3

   

  H, IT, IF -Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice

   

  a) materiale hidroizolatoare

  01 – Stabilitate dimensionala la cald SR 137: 1995
  02 – Determinarea comportării (stabilităţii) la cald SR 137: 1995
  03- Impermeabilitatea la apă SR 137: 1995
  04 – Forţa de rupere la tracţiune şi alungirea la rupere SR 137: 1995
  05 – Flexibilitate la rece SR 137: 1995
  06 – Comportarea la apă SR 137: 1995
  07* – Determinarea lungimii, latimii si liniaritatii SR EN 1848-1: 2003

  H, IT, IF -Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice

   

  b) chit de etanşare rosturi

  08 – Densitate aparentă STAS 8622-88
  09 – Rezistenţă la întindere şi alungire la rupere STAS 8622-88
  10 – Timp de întărire STAS 8622-88

  H, IT, IF -Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice

  c) panouri de ipsos

  11* – Determinarea dimensiunilor – elemente metalice ale cadrului pentru sisteme de panouri de ipsos SR EN 14195: 2015

  H, IT, IF -Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice

   

  d)- produse termoizolante

  12 – Lungime şi lăţime SR EN 822: 2013
  13 – Grosime SR EN 823: 2013
  14 – Densitate aparenta SR EN 1602: 2013
  15- Stabilitate dimensionala (in conditii specificate de temperatura si umiditate) SR EN 1604: 2013
  16* –Det. absorbţiei de apa  de lunga durata prin imersie SR EN ISO 16535:2019
  17* – Det. absorbţiei de apa de scurta durata prin imersie partiala SR EN ISO 29767:2019
  18 – Perpendicularitate SR EN 824: 2013
  19 – Planitate SR EN 825: 2013
  20*- Determinarea efortului de compresiune la o deformatie relativa de 10 %. Produse termoizolante destinate utilizarii la cladiri SR EN 826: 2013
  21* – Determinarea rezistentei termice cu ajutorul metodei plăcii calde gardate si al metodei termofluxmetrice. Produse cu rezistenta termica mare si medie SR EN 12667: 2002
    22-  Determinarea absorbţiei apei de lungă durată prin difuzie SR EN ISO 16536:2019
  23 – Determinarea comportarii sub incarcare punctuala SR EN 12430: 2013

  H, IT, IF -Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice

   

  e) plăci profilate de fibrociment

  24 – Determinarea impermeabilităţii la apă SR EN 494+A1:2015
  25 – Determinarea rezistenţei la  îngheţ-dezgheţ SR EN 494+A1:2015

  H, IT, IF -Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice

   

  f) elemente de închidere

  26 – caracteristici  de transfer termic în regim variabil

  SR EN 1934: 2004

  SR EN ISO 12567-1:2011+AC: 2011

  SR EN ISO 12567-2: 2006

  STAS 12057-82

  27 – Încercări de rezistenţă la impact cu corp dur si corp moale

  SR ISO 7892:1998

  EAD 040083-00-0404

  EAD 040914-00-0404

  SR EN 60068-2-31:2009

  28 – Aderenta la suport

  EAD 040083-00-0404

  EAD 040914-00-0404

  29 – Rezistenta vant din suctiune (test de oboseala)

  EAD 040083-00-0404

  EAD 040914-00-0404

  30 – Permeabilitatea la aer a părţilor şi elementelor de clădire SR EN 12114: 2004
  31 – Determinarea rezistenţei sistemelor de pereţi exteriori la ploaie cu presiunea pulsatorie a aerului

  SR EN 12865: 2002

  EAD 040914-00-0404

  H, IT, IF -Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice

   

  g) hidroizolaţii

  32 – Îmbătrânire– expunere la lumina SR EN ISO 16474-1: 2014
  33 – Îmbătrânire – expunere la variaţii de temperatura

  SR EN ISO 13257:2018

  SR EN 253: 2020

   

  H, IT, IF –

  Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice

  h) vitraje izolante

  34* – Determinarea indicelui de pătrundere a umidităţii pentru vitrajele izolante

  SR EN 1279-2: 2018,

  pct. 5 şi Anexa A

  35* Măsurarea temperaturii punctului de rouă. Elemente de vitraje izolante

  SR EN 1279-6: 2018,

  Anexa K

  36* – Caracteristicile

  fizice ale marginilor etansate

  SR EN 1279-2: 2018,

  pct. 5

  37* – Determinarea transmitantei termice U metoda placii calde gardate SR EN 674: 2011
  3

  H, IT, IF -Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice

   

  Produse termoizolante

  38-Determinarea proprietatilor de transmisie a vaporilor de apa pentru produse termoizolante SR EN 12086:2013
  39-Determinarea fluajului din compresiune SR EN 1606:2013
  40-Rezistenta la tractiune perpendicular pe fete SR EN 1607:2013
  41-Determinarea aderentei prin tractiune a adezivilor si a stratului de baza la materialul termoizolant SR EN 13494:2020
  42-Determinarea rezistentei la impact a sistemelor ETICS SR EN 13497:2019
  43-Determinarea rezistentei la penetrare a sistemelor ETICS SR EN 13498:2004
   

  H, IT, IF -Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice

   

  Componentele structurii metalice pentru sisteme de gips carton si plafoane suspendate

  44 –  Calculul proprietatilor sectiunii

  SR EN 14195:2015,

  pct 4.6 si Anexa B

  45 – Capacitatea portanta a elementelor de suspendare

  SR EN 14195:2015,

  pct 4.6 si Anexa B

  46 – Performanta sub incarcare-determinarea clasei de deformatie pentru profile

  SR EN 13964:2014,

  pct. 4.3.2.1

  47g. Andrei Duta – Incercarea la incovoiere a profilurilor substructurii metalice

  SR EN 13964:2014,

  pct.5.2

  48- Durabilitate: Determinarea calitatii si masei stratului de acoperire cu zinc a materialului de baza

  SR EN 13964 2014,

  pct.4.8

  SR EN 10346:2015

  4

  I, AE – Instalaţii şi aparataje electrice

   

  a)  echipamente electrice

   

   

   

  01* – Funcţionarea în condiţii severe de formare a gheţii

  a) Conditionare

  b) Testare (inainte, in timpul conditionarii si dupa conditionare)

  SR EN IEC 62271-102:2019

  SR EN 62271-1: 2018

  SR EN 62271-1:2018/A1:2022

  02* – Încercări de mediu Încercarea A la frig

  a) Conditionare

  b) Testare (inainte, in timpul conditionarii si dupa conditionare)

  SR EN 60068-2-1: 2007

  SR EN 61439-1:2012, pct. 11.9

  SR EN IEC 61439-1:2021

  SR EN IEC 61439-1:2021/AC:2022

  03* – Încercări de mediu Încercarea B: Căldură uscată

  a) Conditionare

  b) Testare (inainte, in timpul conditionarii si dupa conditionare)

  SR EN 60068-2-2:2008

  SR EN 61439-1:2012, pct. 11.9

  SR EN IEC 61439-1:2021

  SR EN IEC 61439-1:2021/AC:2022

  04* – Încercări de mediu Încercarea N – variaţii de temperatură

  a) Conditionare

  b) Testare (inainte, in timpul conditionarii si dupa conditionare)

  SR EN 60068-2-14: 2010

  SR EN 61439-1:2012, pct. 11.9

  SR EN IEC 61439-1:2021

  SR EN IEC 61439-1:2021/AC:2022

  05* – Functionarea la limite de temperatura

  a) Conditionare

  b) Testare (inainte, in timpul conditionarii si dupa conditionare)

  SR EN IEC 62271-102:2019

  SR EN 62271-1: 2018

  SR EN 62271-1:2018/A1:2022

  06* – Încercări de mediu Încercarea Dd Căldură ciclică umedă

  a) Conditionare

  b) Testare (inainte, in timpul conditionarii si dupa conditionare)

  SR EN 60068-2-30:2006

  SR EN 60068-3-4:2003

  SR EN 61439-1:2012, pct. 11.9

  SR EN IEC 61439-1:2021

  SR EN IEC 61439-1:2021/AC:2022

  07 – Încercarea Cx Încercarea la căldură umedă continuă

  a) Conditionare

  b) Testare (inainte, in timpul conditionarii si dupa conditionare)

  SR EN 60068-2-66: 1997

  SR EN  60068-3-4: 2003

  SR EN 61439-1:2012

  SR EN IEC 61439-1:2021

  SR EN IEC 61439-1:2021/AC:2022

  08* – Încercări de mediu Încercarea Sa: Radiaţie solară artificială la nivelul solului

  a) Conditionare

  b) Testare (inainte, in timpul conditionarii si dupa conditionare)

  SR EN IEC 60068-2-5:2019

  SR EN 61439-1:2012, pct. 11.9

  SR EN IEC 61439-1:2021

  SR EN IEC 61439-1:2021/AC:2022

      09 – Încercări de mediu. Încercarea Ka: ceaţă salină

  SR EN 60068-2-11: 2001

  SR EN IEC 60068-2-11:2021

  SR EN ISO 9227: 2017

  4

  I, AE – Instalaţii şi aparataje electrice

   

  b) aparataje electrice

  10 – Verificarea gradului de protecţie, cod IP

  SR EN 60529: 1995+A1: 2003

  SR EN 60529:1995/A1:2003

  SR EN 60529:1995/A2:2015

  SR EN 60529:1995/AC:2017

  SR EN 60529:1995/A2:2015/AC:2019

  11 – Verificarea la incarcare statica

  SR EN 62208:2012

  Pct. 9.4

  12 – Verificarea rezistenţei la ridicare

  SR EN 62208:2012

  Pct. 9.5

  13 – Verificarea gradului de protectie la impact mecanic

  SR EN 62262: 2004

  SR EN 62262:2004/ A1:2021

  5

  I.I – Instalaţii de

  Încălzire

   

  a) corpuri de incalzire

  01 – Grad de încălzire realizat în încăperi

  SR EN 442-2: 2015

  STAS 12057-82

  I.I – Instalaţii de

  Încălzire

   

  b) conducte preizolate reţele subterane apa calda / termoizolaţie PUR

  02 – Absorbţia de apă SR EN 253: 2020
  03 – Determinarea rezistenţei la compresiune SR EN 253: 2020
  04 – Determinarea densităţii miezului SR EN 253: 2020

  I.I – Instalaţii de

  Încălzire

   

  c) Captatoare solare

  05-Presiune interioară SR EN ISO 9806:2018
  06-Rezistență la temperaturi ridicate SR EN ISO 9806:2018
  07-Rezistență expunere SR EN ISO 9806:2018
  08-Șoc termic interior și exterior SR EN ISO 9806:2018
  09-Etanșeitate la apa de ploaie SR EN ISO 9806:2018
  10-Incărcare mecanică SR EN ISO 9806:2018
    11-Performanță termică SR EN ISO 9806:2018

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6

  IS – Instalaţii Sanitare

   

  a) aparate de robinetărie, ţevi şi fitinguri

  01 – Verificarea caracteristicilor armăturilor de închidere, de reţinere, de reglaj

  SR EN 1074-1: 2001

  SR 13301-2: 1997

  SR 13301-3: 1997

  SR 13301-4: 1997

  02- Rezistenţă şi etanşeitate corp, scaun robinete, Teste P10, P11, P12 SR EN 12266-1: 2012
  03 – Rezistenţă obturator, TEST P20 SR EN 12266-2: 2012
  04 – Verificarea caracteristicilor ţevilor şi fitingurilor din materiale plastice

  SR EN ISO 13254:2018

  SR EN ISO 13255:2018

  SR EN 12201-2+A1:2014 (PE)

  SR EN 12201-3+A1:2013 (PE)

  SR EN ISO 13259:2018

   

  IS – Instalaţii Sanitare

   

  b) guri de scurgere

   

  05 -Verificarea dimensiunilor guri de scurgere STAS 4834 – 86
  06 – Verificarea aspectului si a contactului grătar – rama si rama – pâlnie de evacuare STAS 4834 – 86
   

  IS – Instalaţii Sanitare

   

  c)Rezervoare din materiale plastice

  07-Determinarea capacității și masei rezervorului

  SR EN 13341+A1:2011

  Anexa B,

  cap. B.1 – B.4

  08-Determinarea grosimii pereților rezervorului
  09-Deformare volumetrică rezervor după 1000 h

  SR EN 13341+A1:2011

  Anexa B, cap. B.6

  10-Determinarea rezistentei la tracţiune

  Alungirea la curgere

  Alungirea la rupere

  SR EN 13341+A1:2011

  SR EN ISO 527-1:2020

  SR EN ISO 527-2:2012

  11-Determinarea densităţii materialelor plastice nealveolare. Metoda prin

  imersie.

  SR EN ISO 1183-1:2019
  12-Rezistenţă la presiune şi etanşeitate

  SR EN 13341+A1:2011

  Anexa B, cap. B.7, 8

  13-Determinare rezistenţă la şoc

  SR EN 13341+A1:2011

  Anexa B, cap. B.5

  IS – Instalaţii Sanitare

   

  d) Cămine

  din materiale plastice

  14-Determinarea masei căminului SR EN 13598-2:2020
  15-Determinarea grosimii pereților căminlui SR EN 13598-2:2020
  16–Rezistenţă la impact SR EN 13598-2:2020
  17-Determinarea rezistenţei la solicitări în zone carosabile şi pietonale SR EN 14802:2006
   

  d) Cămine

  din materiale plastice

  18-Rezistență la încărcare vertical corp cămin, capac SR EN 1253-2:2015, cap. 4
  19-Rezistență corp cămin la presiune pământ, apă subterană

  SR EN 13598-2:2020

  SR EN 14830:2007

  6

  IS – Instalaţii Sanitare

   

   

  Țevi, fitinguri și asamblări de materiale termoplastice

  20 – Determinarea rezistenței la presiune hidrostatică

  – la 20oC

  – la 80oC

  SR EN ISO 1167-1:2006

  SR EN ISO 1167-2:2006

  SR EN ISO 6259-3:2015

  21 – Determinarea alungirii la rupere

  SR EN ISO 6259-1:2015

  SR EN ISO 6259-3:2015

  IS – Instalaţii Sanitare

   

  Sisteme pentru captarea si evacuarea apelor pluviale

  22-Determinare grosime foaie oțel; toleranțe jgheaburi, burlane SR EN 612:2006
  23-Determinare rezistența la coroziune cârlige pentru jgheaburi de streașină SR EN 1462:2006, cap. 5
  24-Determinare capacitate portantă cârlige pentru jgheaburi de streașină SR EN 1462:2006, cap. 6.2
  7

  M.B.M – Materiale pentru betoane şi mortare

  a) agregate naturale

  01 – Rezistenţa la îngheţ – dezgheţ STAS 4606-80
  02 – Determinarea granulozităţii – Analiza granulometrică prin cernere

  SR EN 12620+A1:2008

  SR EN 933-1: 2012

  03 – Determinarea masei reale si a coeficientului de absorbtie a apei

  SR EN 12620+A1: 2008

  SR EN 1097-6: 2022

  M.B.M – Materiale pentru betoane şi mortare

  b) ciment

  04 – Determinarea rezistentelor mecanice

  SR EN 197-1: 2011

  SR EN 196-1:2016

  8

  M.T.Z – Mortare pentru tencuieli şi zidării

  a) mortar

   

  01– Densitate aparenta

  SR EN 1015-10: 2002

  SR EN 1015-10:

  2002/A1:2007

  02 – durabilitate SR EN 998-2:2016
  03 – conductivitate termică STAS 5912 – 89
  8

  MTZ – Mortare pentru tencuieli si zidarii

   

  Mortare de rosturi pentru plăci

  04-Determinarea rezistenţei la abraziune SR EN 12808-2: 2009

  05 – Determinarea rezistenţei la întindere din încovoiere şi compresiune

  -in stare uscata

  -dupa cicluri de inghet-dezghet

  SR EN 12808-3: 2009
  06-Determinarea contracţiei

  SR EN 12808-4: 2009,

  SR EN 12808-4:2009/AC:2011

  07 – Determinarea absorbţiei de apă SR EN 12808-5: 2009

  MTZ – Mortare pentru tencuieli si zidarii

   

  Tencuieli exterioare şi interioare pe bază de lianţi organici

  08 – Determinarea permeabilităţii la apă lichidă

  SR EN 1062-3:2008

  SR EN ISO 15148:2004 +A1:2016

  SR EN 1062-1:2004

  SR EN 15824:2017

  09 – Determinarea proprietăţilor de transmisie a vaporilor de apă

  SR EN ISO 7783:2019

  SR EN 15824:2017

  10 – Determinarea aderenţei prin tracţiune directă SR EN 1542:2002
  11 – Determinarea compatibilităţii termice. Cicluri termice fără imersare în săruri de dezgheţ

  SR EN 13687-3:2002

  SR EN 1504-2:2005

  8

  M.T.Z – Mortare pentru tencuieli şi zidării

   

  Mortare pentru zidarie

  Tencuieli

  12- Rezistenta la incovoiere SR EN 1015-11:2020
  13 – Rezistenta la compresiune
  14 – Rezistenta la inghet – dezghet
  15 – Determinarea aderentei SR EN 1015-12:2016
  16 – Absorbtia de apa. Incercari pentru mortare SR EN 1015-18:2003
  17 – Permeabilitate la vapori de apa

  SR EN 1015-19:2003

  SR EN 1015-19:2003/A1:2006

  18- Determinarea compatibilitatii SR EN 1015-21:2004

  19 – Rezistenta initiala

  la forfecare

  SR EN 1052-3:2003

  SR EN 1052-3:2003/A1:2007

  9.

  P – Prefabricate

   

  a) pavele din beton

  01 -Determinarea absorbţiei totale de apă

  SR EN 1338:2004

  (anexa E), SR EN 1338:2004/AC:2006

  SR EN 1338:2004/C91:2021

  02 -Determinarea rezistentei la inghet-dezghet

  SR EN 1338:2004

  (anexa D), SR EN 1338:2004/AC:2006

  03 – Determinare forma si dimensiuni

  SR EN 1338:2004

  SR EN, 1338:2004/ AC:2006, SR EN 1338:2004 (anexa C)

  SR EN 1338:2004/C91:2021

  04 – Determinarea rezistenţei la întindere prin despicare

  SR EN 1338:2004

  SR EN 1338:2004/ AC:2006, SR EN 1338:2004 (anexa F)

  SR EN 1338:2004/C91:2021

  P – Prefabricate

   

  b) dale din beton

  05 -Determinarea absorbţiei totale de apă

  SR EN 1339:2004

  (anexa E), SR EN 1339:2004/AC:2006

  06 -Determinarea rezistentei la inghet-dezghet

  SR EN 1339:2004

  (anexa D), SR EN 1339:2004/AC:2006

  07 – Determinare forma si dimensiuni

  SR EN 1339:2004

  SR EN 1339:2004/AC: 2006, SR EN 1339:2004 (anexa C)

  08 – Determinarea rezistenţei la încovoiere   şi a încărcării de rupere

  SR EN 1339:2004

  SR EN 1339:2004/AC: 2006, SR EN 1339:2004 (anexa F)

  P – Prefabricate

   

  c) borduri din beton

  09 -Determinarea absorbţiei totale de apă

  SR EN 1340:2004

  (anexa E), SR EN 1340:2004/AC:2006

  10 -Determinarea rezistentei la inghet-dezghet

  SR EN 1340:2004

  (anexa D), SR EN 1340:2004/AC:2006

    11 – Determinarea rezistenţei la încovoiere si a încărcării de rupere

  SR EN 1340:2004

  SR EN,  1340:2004/ AC:2006, SR EN 1340:2004 (anexa F)

   

  12 – Determinare forma si dimensiuni

  SR EN 1340:2004

  SR EN 1340:2004/ AC:2006, SR EN 1340:2004 (anexa C)

   

  P – Prefabricate

   

  Tuburi de canalizare din beton simplu/armat

  13 – Verificarea dimensiunilor
  SR EN 1916:2003
  EN 1916:2003+AC:2008
  14- Rezistenta la incovoiere

  SR EN 1916:2003

  SR EN 1916:2003+AC:2008

  15 – Absorbţia totală de apă

  SR EN 1916:2003

  SR EN 1916:2003+AC:2008

  SR EN 1433:2003

  SR EN 1433:2003+AC:2006

  SR EN 1433:2003+A1:2006

  16- Determinarea rezistentei la rupere a tuburilor si elementelor de beton

  SR EN 1916:2003

  SR EN 1916:2003+AC:2008

  17 – Determinarea etanşeităţii la apă. Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pieton si vehicule (rigole)

  SR EN 1916:2003

  SR EN 1916:2003+AC:2008

  SR EN 1917:2003

  SR EN 1917:2003+AC:2008

  SR EN 1433:2003

  SR EN 1433:2003+AC:2006

  SR EN 1433:2003+A1:2006

  9

  P – Prefabricate

   

  Panouri sandviş autoportante

   

  18 – Rezistenta la tracţiune transversală pe panou

  SR EN 14509:2013,

  Anexa A, pct. A.1.1.5.1

  19 – Rezistenta si modul de forfecare pe materialul de miez

  SR EN 14509:2013,

  Anexa A, pct. A.3

  20 – Capacitate portanta la încovoiere a unui panou simplu rezemat

  SR EN 14509:2013,

  Anexa A, pct. A.5

  21 – Capacitate portanta la încovoiere peste un reazem central

  SR EN 14509:2013,

  Anexa A, pct. A.7

  22 – Determinarea durabilităţii panourilor sandviş

  SR EN 14509:2013,

  Anexa B, pct. B.2 si B.3

  23 – Coeficient de transmisie termica

  SR EN 14509:2013,

  Anexa A, pct. A.10

  24 – Densitate material de miez

  SR EN 14509:2013,

  Anexa A, pct. A.8

  25 – Rezistenta la compresiune pentru material de miez

  SR EN 14509:2013,

  Anexa A, pct. A.2

  26 – Rezistenta la forfecare dupa incarcare de lunga durata

  SR EN 14509:2013,

  Anexa A, pct. A.3.6

  27- Coeficient de fluaj

  SR EN 14509:2013,

  Anexa A, pct. A.6

  28 – Tolerante dimensionale SR EN 14509:2013, Anexa D
  10.

  VNCEC  – Verificări nedistructive şi a comportării în exploatare a construcţiilor

   

  a) Încercări în situ a construcţiilor

  01 – Urmărirea comportării tâmplăriilor din lemn stratificat, profile metalice sau PVC prin metode termo –higrometrice

  P 130-99

  SR EN ISO 8990: 2002

  SR EN 1934: 2004

  SR EN ISO 12567-1: 2011+AC: 2011

  SR EN ISO 12567-2: 2006

  STAS 12057-82

  Metodologie Lab. IHS, INCERC Iaşi, nr. A.177.2 -1995, Actualiz. 2 – 2012

  02 – Verificarea in situ a transferului termic al elementelor de construcţii prin metode termo –higrometrice
  03- Determinări in situ privind acumularea de umiditate în elemente de construcţii

  P 130-99

  MP 031-2003

  VNCEC  – Verificări nedistructive şi a comportării în exploatare a construcţiilor

  b) Încercări semidistructive pentru beton, beton armat

  04 – Extragerea de carote din beton, argilă nearsă, piatră, cărămidă ceramică, BCA P 130-99

  VNCEC  – Verificări nedistructive şi a comportării în exploatare a construcţiilor

  c) grinzi, stalpi, plansee, pereti structurali

  05 – Siguranta in exploatare a constructiilor

  NP 068-2002

  SR EN 1998-1:2004

  SR EN 1998-1:2004/NA:2008

  SR EN 1998-1:2004/AC:2010

  SR EN 1998-1:2004/A1:2014

  d) construcţii din beton, BA, BP, zidarie, structuri metalice 06 – Incercari Ff:Vibratii – Metoda prin accelerograme SR EN 60068-2-57: 2014

   

  e) construcţii din beton, BA, BP

  07-Metoda de duritate superficiala a sclerometrului Schmidt –Incercari nedistructive, semidistructive pentru beton, beton armat

  C 26-85

  P 100-3/ 2008

  SR EN 12504-2:2021

    08-Metoda ultrasonica de impuls – Incercari nedistructive, semidistructive pentru beton, beton armat

  C 26-85

  P 100-3/ 2008

  SR EN 12504-4:2021

  09-Metoda nedistructiva combinata – Incercari nedistructive, semidistructive pentru beton, beton armat

  C 26-85

  P 100-3/ 2008

  11.

  ZP – Zidărie şi pereţi

   

  a) elemente pentru zidărie

  01 – Dimensiuni si tolerante SR EN 772-16: 2011
  01.01* – Determinare dimensiuni elem. pentru zidarie din argila arsa
  02* – Densitate SR EN 772-13: 2001
  03- Determinarea densitatii aparente nete in stare uscata a elem. pt. zidarie din ceramica plina
  04 – Absorbţia de apă prin fierbere pentru ruperea capilarităţii. Incercari pentru elemente de zidarie de argila arsa

  SR EN 772-7: 2000

   

  05*- Determinarea rezistentei la înghet/dezghet SR EN 772-18: 2011
  06 – Determinarea rezistentei la inghet dezghet a elementelor pentru zidarie de silico calcar

  07* – Determinarea rezistentei la compresiune. Incercare a elementelor pentru zidarie

  07.01 zidărie din argilă arsă

  SR EN 772-1+A1:2016
  07.02 – zidărie din elemente silico – calcaroase

  SR EN 771-2+A1:2015

  SR EN 1052-1:2001

  07.03- zidărie din beton cu agregate grele şi uşoare

  SR EN 771-3+A1:2015

  SR EN 1052-1:2001

  07.04- zidărie din piatră artificială

  SR EN 771-5+A1: 2015

  SR EN 1052-1:2001

  07.05 – ziidarie din BCA
  08- Forfecare din tensiuni diagonale. Incercari pe elemente de zidarie ASTM E519 – 02
  09-  Determinarea rezistentei la incovoiere. Incercari pe elemente de zidarie

  SR EN 1052-2: 2016

  SR EN 1052-2:2016/AC:2017

  ZP – Zidărie şi pereţi

   

  b) beton cu agregate

  10 – configuraţie

  (grosime perete, alveole, cavităţi, planitate)

   

  SR EN 771-3+A1:2015

  SR EN 772-16: 2011

  SR EN 772-2: 2000

  SR EN 772-2:

  2000/A1: 2006

  11 – Densitate aparenta. Incercari pe elemente de zidarie din beton cu agregate SR EN 772-13: 2001

  ZP – Zidărie şi pereţi

   

  c) beton celular autoclavizat

   

  12 – Determinarea continutului de umiditate SR EN 1353: 2000
  13 – conductivitate termică

  STAS 5912 – 89

  SR EN 12667: 2002

  14 – absorbţie de apă (datorită acţiunii capilare) SR EN 772-11: 2011
  15 – Determinarea rezistenţei la compresiune

  SR EN 771-4+A1:2015

  SR EN 679:2006

  16 – Determinarea rezistenţei la încovoiere a  betonului celular autoclavizat

  SR EN 771-4+A1:2015

  SR EN 1351:2003

  ZP – Zidărie şi pereţi

   

   

  d) elemente de închidere

  17 – caracteristici  de transfer termic ale elementelor de închidere în regim staţionar

  SR EN 1934: 2004

  SR EN ISO 13786:2018

  STAS 12057-82

  Metodologie INCERC Iaşi nr. 521-1993, Actualiz. 2 – 2012

  18 – stabilitatea termica C107 – 2005
  19 – deformatii şi deplasari ale elementelor de construcţii la acţiunea temperaturii SR EN 60068-2-14: 2010
  12

  AR – Armături de rezistenţă din oţel beton, sârme sau plase sudate

  a)bare, sarme laminate si sarme pentru armarea betonului

  01* – Încercarea de îndoire (bare de otel)

  SR EN ISO 15630-1:2019

  SR EN ISO 7438:2020

  02* – Rezistenţa la tracţiune (limita de curgere, alungirea)

  SR EN ISO 15630-1:2019

  SR EN ISO 6892-1:2020

  AR – Armături de rezistenţă din oţel beton, sârme sau plase sudate

  b)plase sudate

  03* – Rezistenţa la tracţiune (limita de curgere, alungirea)

  SR EN ISO 15630-2:2019

  SR EN ISO 6892-1:2020

  13

  EIC – Echipamente înglobate în construcţie

  a) Probe de otel

  01 – Probe de tracţiune statică (Sârme, profile laminate, Table, ţevi, şuruburi) SR EN ISO 6892-1:2020
  14

  IMPL- Incercari pe modele si prototipuri in laborator

  a) Elemente liniare din beton, beton armat şi beton precomprimat

  01 – Încercarea pe stand a elementelor prefabricate din beton, beton armat si precomprimat

   

  STAS 12313-85

  IMPL- Incercari pe modele si prototipuri in laborator

   

  b)elemente plane din beton, beton armat si beton precomprimat (pereti structurali, panouri mari, placi, plansee dale)

  02 – Încercarea pe stand a elementelor prefabricate din beton, beton armat si precomprimat

   

  STAS 12313-85
  c) Construcţii din beton, BA, BP (modele la scară redusă sau la scară naturală reprezentand porţiuni dintr-o structură reală) 06 – Incercari Fc: Vibratii (sinusoidale) SR EN 60068-2-6: 2008
  06.1- Incercari Ff:Vibratii – Metoda prin accelerograme

   

  SR EN 60068-2-57: 2014

   

  d) Construcţii din zidarie (modele la scară redusă sau la scară naturală reprezentand porţiuni  dintr-o structură reală)

   

  07 – Încercarea pe stand a elementelor prefabricate din beton, beton armat si precomprimat STAS 12313-85
  08 – Incercari Fc: Vibratii (sinusoidale) SR EN 60068-2-6: 2008
  08.1-Incercari Ff:Vibratii – Metoda prin accelerograme SR EN 60068-2-57: 2014
    e) constructii cu alcatuire mixta (beton, zidarie, metal, mase plastice) 09 – Încercarea pe stand a elementelor prefabricate din beton, beton armat si precomprimat STAS 12313-85
  10 – Incercari Fc: Vibratii (sinusoidale) SR EN 60068-2-6: 2008
  11 – Incercari Ff: Vibratii – Metoda prin accelerograme SR EN 60068-2-57: 2014
  15

  AVC- Acustica si vibratii in constructii

  a) Echipamente, instalaţii, componente aferente construcţiilor

  01 – Metode de incercari seismice ale echipamentelor

  SR EN 60068-3-3:1994

  SR EN IEC 60068-3-3:2020

  SR EN IEC 60068-3-3:2020/AC:2021

  SR EN 60068-2-6: 2008

  02 – Încercare la şoc

  Standard for Certification –

  NO. 2.4:2006

  16

  IDL – Încercări distructive lemn

  a) lemn brut pentru construcţii, lemn laminat încleiat

  01 – Determinarea densităţii în stare naturală pentru lemn

  SR EN 14081-1+A1:2019

  SR EN 14081-1+A1:2011/C91:2022

  SR EN 384:2017

  SR EN 384+A1:2019

  02-Determinarea rezistenţei la compresiune paralel cu fibrele, pentru lemn

  SR EN 14081-1+A1:2019

  SR EN 14081-1+A1:2011/C91:2022

  SR EN 408+A1:2012

  03 – Determinarea modulului de elasticitate la compresiune paralel cu fibrele, pentru lemn

  SR EN 14081-1+A1:2019

  SR EN 14081-1+A1:2011/C91:2022

  SR EN 408+A1:2012

  04 – Determinarea rezistenţei la întindere din încovoiere paralel cu fibrele, pentru lemn

  SR EN 14081-1+A1:2019

  SR EN 14081-1+A1:2011/C91:2022

  SR EN 408+A1:2012

  05 – Determinarea modulului de elasticitate global la încovoiere, paralel cu fibrele, pentru lemn

  SR EN 14081-1+A1:2019

  SR EN 14081-1+A1:2011/C91:2022

  SR EN 408+A1:2012

  16

  IDL – Încercări distructive lemn

   

  b) stalpi si grinzi lemn

  06 – Încercări distructive pentru verif. capac. portante şi de deformare a grinzilor şi stâlpilor SR EN 14229: 2011
  07 – Determinarea modulului de elasticitate SR EN 14229: 2011
  08 – Determinarae rezistentei la incovoiere SR EN 14229: 2011
  17

   

  IDN – Încercări distructive nemetale

  a) conducte din poliesteri armaţi cu fibră din sticlă

  01 – Ţevi de materiale plastice termorigide armate cu sticlă (PAS).

  Determinarea rigidităţii inelare specifice iniţiale

  SR EN ISO 23856:2021

  SR EN 1228:2001

  02 – Ţevi de materiale plastice termorigide armate cu sticlă (PAS).

  Metodă de încercare pentru stabilirea rezistenţei la deflexie inelară iniţială

  SR EN ISO 23856:2021

  SR EN 1228:2001

  03 – Ţevi de materiale plastice termorigide armate cu sticlă (PAS).

  Determinarea proprietăţilor iniţiale la tracţiune longitudinală

  SR EN ISO 23856:2021

  SR EN 1393:2003

  04 – Ţevi de materiale plastice termorigide armate cu sticlă (PAS).

  Determinarea rezistenţei la tracţiune circulară iniţială aparentă

  SR EN ISO 23856:2021

  SR EN 1394:2003

   

  17

  IDN – Încercări distructive nemetale

  b) materiale plastice

  05 – Determinarea rezistentei la rupere la tracţiune SR EN ISO 527-1:2020
  06 – Determinarea rezistentei la încovoiere

  SR EN ISO 14125:2014

  SR EN ISO 14125: 2000/AC:2003

  SR EN ISO 14125 :2000/A1:2011

  18

  IVC  – Instalatii de ventilatie si climatizare

   

  a) – conducte metalice aer

  01- Determinarea rezistenţei şi etanşeităţii conductelor metalice circulare,  rectangulare de aer

  SR EN 12237: 2004

  SR EN 1507: 2006

  02 – Determinarea rezistenţei şi stabilităţii mecanice a conductelor metalice de aer la lovituri, căderi de la înălţime sau apăsări SR 13446: 2000
  03 – Verificari dimensionale

  SR EN 1506: 2007

  SR EN 1505: 2002

  19

  MI – Materiale pentru invelitori

   

  a) – table si ţigle metalice

  `

  01 – Tolerante dimensionale

  SR EN 14782: 2006

  SR EN 508-1: 2021

  02 – Permeabilitate la apă

  SR EN 14782: 2006

  SR EN 508-1: 2021

  03 – Permeabilitate la vapori şi aer
  04 – Rezistenta la forte concentrate SR EN 14782: 2006

  *Incercari acreditate RENAR

   

  DIRECTOR

  INCD URBAN – INCERC Sucursala Iaşi

  1. ing. Adrian –Alexandru CIOBANU

  Sef Laborator IHS,

  1. fiz. Monica CHERECHES

  31.05.2022