SUCURSALA TIMIȘOARA

INCERC – Timişoara a fost creat în anul 1955, ca filială a institutului cu acelaşi profil ce fiinţa la Bucureşti din anul 1950, la iniţiativa Profesorului Emerit ing. Constantin Avram, membru corespondent al Academiei Române, fiind cea mai importantă instituţie de cercetare în construcţii din vestul ţării.

In cadrul Sucursalei Timişoara, sunt desfăşurate activităţi de cercetare în domenii, precum:

  • Structuri din beton armat, beton precomprimat, lemn şi zidărie;
  • Construcţii metalice şi sudură;
  • Materiale de construcţii, tehnologia mortarelor şi a betoanelor;
  • Geotehnică şi fundaţii.

 

Totodată Sucursala Timişoara este abilitată pentru elaborare de Agremente Tehnice pe 7 grupe specializate:

Grupa 1 :     Elemente structurale şi fundaţii

Grupa 2 :     Elemente de închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tâmplărie şi vitraje

Grupa 3 :     Protecţii la foc, termotehnică, acustică, protecţii, hidrofuge şi învelitori

Grupa 4 :     Finisaje, protecţii antiocorozive şi speciale, tencuieli, placaje şi pardoseli

Grupa 5 :     Produse, procedee şi echipamente pentru instalaţii aferente construcţiilor

Grupa 7 :     Drumuri, poduri rutiere, porturi şi aeroporturi

LABORATORUL INCERC DE CERCETARE APLICATĂ ŞI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCŢII
DOMENIU DE ACTIVITATE DENUMIRE ÎNCERCARE(PROCEDURA) STANDARD
04. A. R. – Armături de rezistenţă din OB, sârmă sau plase sudate

Caracteristici geometrice şi dimensiuni. Încercări pentru oţel betom, sârmă trasă şi plase sudate

 

 

SR 438-1:2012;

 

 

SR 438-2:2012;

 

SR 438-3:2012;

 

SR 438-4:2012;

Calitate sudare noduri – Încercări pentru plase sudate SR 483-3:2012
Sudarea oţelului beton IT C28-83;
ISO 17660-1/2007
Îndoirea la rece: mecanic şi pe dorn. Încercări pentru oţel beton, sârmă trasă şi plase sudate

SR 438-1:2012;

 

 

SR EN ISO 15630-1:2011

 

SR 438-2:2012;

 

SR 438-3:2012;

 

SR 438-4:2012;

Determinarea rezistenţei la tracţiune. Încercări pentru oţel beton, sârmă trasă şi plase sudate ST 009:2011;
SR 438-1:2012;
SR 438-2:2012;
SR 438-3:2012;
SR 438-4:2012;

SR EN ISO 15630-1/2011;

 

 

SR EN ISO 6892-1:2016

06 B. B.A. B.P. – Beton, beton armat şi beton precomprimat

Rezistenţe mecanice – Încercări pentru beton întărit

 

 

SR EN 12390-1:2013

SR EN 12390-2: 2009

 

 

SR EN 12390-3: 2009

 

SR EN 12390-3: 2009 /AC:2011

 

 

SR EN 12390-5: 2009

 

SR EN 12390-6: 2010
09 CL – Construcţii din lemn Determinarea dimensiunilor epruvetelor SR EN 408+A1: 2012
Determinarea rezistenţei şi modulului de elasticitate la încovoiere paralel cu fibrele SR EN 408+A1: 2012

Determinarea rezistenţei şi modulului de elasticitate la întindere în paralel cu fibrele

 

(lamela)

SR EN 408+A1: 2012
Determinarea rezistenţei şi modulului de elasticitate la compresiune paralel cu fibrele SR EN 408+A1: 2012
16 F – Finisaje Timp de scurgere – Încercări pe lacuri, vopsele, zugrăveli SR EN ISO 2431:2012
Determinarea puterii de acoperire – Încercări pe lacuri, vopsele, zugrăveli SR EN ISO 6504-3:2007
Determinarea flexibilităţii peliculei prin îndoire pe dorn conic. Încercări pe lacuri, vopsele, zugrăveli SR EN ISO 6860:2006
18 GTF – Geotehnică şi teren de fundare Cercetarea terenului de fundare – penetrarea dinamică cu con Penetrometrul Dinamic Usor SR EN ISO 22476-2:2006
Cercetarea pământului cu placa dinamică – determinarea modulului de deflexie dinamică STAS 9850-89
Granulozitate: metoda cernerii; metoda sedimentării STAS 1913/5-85

Compresibilitatea prin metoda edometrică

 

 

 

Determinarea compresibilitatii pamanturilor prin incercarea in edometru

– compresibilitate

– consolidare pana la 2000 kPa

– consolidare pana la 3200 kPa

 

STAS 8942/1-89
IMPL – Incercari pe modele si prototipuri in laborator Testari ale elementelor si modelelor de structuri pe standuri de proba  C205-81; C181-88
12 P – Prefabricate

Determinarea dimensiunilor şi aspectului produselor din beton

 

(dale, etc.)

SR EN 1338:2004/AC:2006;

 

SR EN 1433:2003+AC:2006

SR EN 1339:2004/AC:2006;

SR EN 1340:2004/AC:2006

Determinarea absorţiei la apă pentru produse din beton

 

(dale, etc.)

SR EN 1338:2004/AC:2006;

 

SR EN 1339:2004/AC:2006;

SR EN 1340:2004/AC:2006

Determinarea rezistenţelor la îngheţ-dezgheţ pentru produsele din beton

 

(dale, etc.)

SR EN 1338:2004/AC:2006;

 

SR EN 1339:2004/AC:2006;

SR EN 1340:2004/AC:2006

Determinarea rezistenţelor la uzură pentru produse din beton

 

(dale, etc.)

SR EN 1338:2004/AC:2006;
SR EN 1339:2004/AC:2006;
SR EN 1340:2004/AC:2006
Determinarea rezistenţelor mecanice (întinderea prin încovoiere şi despicare) pentru produse din beton SR EN 1338:2004/AC:2006;
SR EN 1339:2004/AC:2006;
SR EN 1340:2004/AC:2006

Cămine de vizitare. Verificarea dimensiunilor şi aspectului

 

 

SR EN 1917:2003

 

 

SR EN 1917:2003/AC:2008

Cămine de vizitare. Determinarea rezistenţei sub sarcină verticală a elementelor

SR EN 1917:2003

 

 

SR EN 1917:2003/AC:2008

Cămine de vizitare. Determinarea rezistenţei la strivire a elementelor drepte – încercarea în poziţie orizontală

SR EN 1917:2003

 

 

SR EN 1917:2003/AC:2008

Cămine de vizitare. Determinarea etanşeităţii la apă

SR EN 1917:2003

 

 

SR EN 1917:2003/AC:2008

Tuburi şi accesorii. Determinarea rezistenţei la rupere. SR EN 1916:2003
SR EN 1916:2003/AC:2008
Tuburi şi accesorii. Determinarea rezistenţei la încovoiere. SR EN 1916:2003
SR EN 1916:2003/AC:2008
12 P – Prefabricate Panouri sandviş autoportante. Încercarea la tracţiune transversală pe panou. SR EN 14509:2013 Anexa A.1
SR EN 1607:2013
Panouri sandviş autoportante. Încercarea la forfecare pe materialul de miez. SR EN 14509:2013 Anexa A.3
Panouri sandviş autoportante. Determinarea capacităţii portante la încovoiere şi a rigidităţii unui panou simplu rezemat SR EN 14509:2013 Anexa A.5
Panouri sandviş autoportante – determinarea durabilităţii panourilor sandviş (DUR1) SR EN 14509:2013 Anexa B
Panouri sandviş autoportante – toleranţe dimensionale SR EN 14509:2013 Anexa D.6
56 VNCEC – Verificări nedistructive şi a comportării în exploatre a construcţiilor Determinarea armăturilor înglobate în beton armat C 244/1993
(detecţie, strat de acoperiere, diametre)
Extragerea de carote din beton – Încercări nedistructive, semidistructive pentru beton , beton armat NP 137:2014; C 26/1985
Metoda nedistructivă combinată – Încercări nedistructive, semidistructive pentru beton, beton armat NP 137:2014; C 26/1985
Metoda de duritate superficială a sclerometrului Schmidt – Încercări nedistructive, semidistructive pentru beton, beton armat NP 137:2014; C 26/1985
Metoda ultrasonică de impuls – Încercări nedistructive, semidistructive pentru beton, beton armat NP 137:2014; C 26/1985
57 – Zidărie şi pereţi Absorbţia de apă – Încercări pentru corpuri de zidărie ceramic SR EN 772-11:2011
Densitatea aparentă – Încercări pentru corpuri din zidărie de ceramic SR EN 772-13:2001
Dimensiuni – Încercări pentru corpuri din zidărie de ceramic SR EN 772-16:2011

Rezistenţe mecanice – Încercări pentru corpuri din zidărie de ceramic

 

 

SR EN 772-1:2011
SR EN 772-6:2002
Rezistenţa la îngheţ-dezgheţ – Încercări pentru corpuri din zidărie de ceramice SR EN 772-18:2011
Determinarea prin cântărire hidrostatică a volumului net şi al procentului de goluri a elementelor pentru zidărie din argilă arsă SR EN 772-3:2000