Workshop organizat de INCD URBAN-INCERC în parteneriat cu UTCN - 24 mai 2024

– In data de 24 mai 2024 a fost organizat un workshop de către  INCD URBAN-INCERC în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului cu tema: “GREY is the new GREEN – reciclarea sustenabilă a deșeurilor și subproduselor industrial prin realizarea de materiale innovative pentru construcții”

La acest workshop au participat atât cadre didactice și studenți ai Facultății IMM, UTCN, cât și cadre didactice din învățământul preuniversitar liceal și viitori studenți, elevi ai claselor a XII-a.

Workshop-ul a avut ca obiectiv prezentarea obiectivelor și gradului de implementare a patru proiecte în curs de desfășurarea în cadrul INCD URBAN-INCERC, respectiv, PN 23 35 05 01, PN 23 35 03 01, PN 23 35 02 01 și PN 23 35 04 01, toate având ca și element comun promovarea unui mediu construit sustenabil, cu accent puternic pe promovarea Economiei Circulare prin identificarea și integrarea unor deșeuri și subproduse agro-industriale ca materii prime pentru dezvoltarea unor materiale inovative destinate sectorului construcțiilor.

În acest context au fost prezentate trei lucrări, de către A. Hegyi, A. Lăzărescu și A. Csapai, care au avut drept scop, pe de o parte prezentarea și promovarea proiectelor sus-menționate, iar, pe de altă parte, promovarea generală a și deschiderea spre colaborare aplicativă a INCD URBAN-INCERC.

În cadrul evenimentului general, INCD URBAN-INCERC a fost prezent și prin îndeplinirea calității de membru în comisiile de evaluare a lucrărilor prezentate de către studenți / elevi pe care au avut-o A. Hegyi și A. Lăzărescu.

În urma evaluării lucrărilor prezentate, din partea INCD URBAN-INCERC au fost acordate trei premii pentru doi studenți și o echipă formată din doi elevi, astfel:

  • Coste Stelian Stefan, student anul IV, Facultatea IMM, UTCN, pentru lucrarea “Cercetări privind biodeteriorarea materialelor de construcții la factorii climatici și la acțiunea mucegaiurilor”, coordonator Prof. Dr. Ing. Horațiu Vermeșan.
  • Ștefan Sicoe Anca, studentă anul IV, Facultatea IMM, UTCN, pentru lucrarea “Utilizarea de uleiuri esențiale ca inhibitori ecologici de coroziune” , coordonator Prof. Dr. Ing. Horațiu Vermeșan.
  • Drăgușanu Alin Maurizio și Martin Stefan, elevi ai Colegiului Tehnic de Transporturi Transilvania, Cluj-Napoca, pentru lucrarea “Viitorul sustenabil al construcțiilor”, conduși de prof. Gloria Cosovici.

De asemenea, tuturor profesorilor din învățământul liceal au fost acordate diplome de participare la workshop și au mai fost acordate patru premii de recunoaștere a meritelor profesorilor din învățământul liceal care au pregătit participarea elevilor cu lucrări în competiția SimTech, astfel:

  • Gloria Cosovici de la Colegiul Tehnic de Transporturi Transilvania, Cluj-Napoca, pentru lucrarea “Viitorul sustenabil al construcțiilor”.
  • Pop Dorina de la Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”, Cluj-Napoca, pentru lucrarea “Valorificarea deșeurilor din sticlă”.
  • Surd Laura-Antonia de la Colegiul de Servicii în Turism Napoca, Cluj-Napoca, pentru lucrarea “Agricultura biologică şi biodiversitatea”.
  • Pleșa Chicinaș Raluca Corina de la Colegiul Tehnic “Ana Aslan”, Cluj-Napoca pentru lucrarea “Depoluarea apelor uzate prin procedee nedistructive”.
    ***

* Agenda-SIMTECH 2024-elevi (PDF)
* Agenda-SIMTECH 2024-studenti+master (PDF)