full
color
#d9d9d9
http://incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Sucursala INCERC Bucuresti

INCD URBAN-INCERC

SUCURSALA INCERC BUCUREȘTI

SITE ÎN CONSTRUCȚIE 

 

Sucursala INCERC Bucureşti îşi are originea în vechiul INCERC, înfiinţat în anul 1950 care a ştiut să ţină la cel mai înalt nivel ştiinţific cercetările în domeniul construcţiilor din România.

 

Sucursala INCERC Bucureşti constituie unitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, care prin studiile şi cercetările efectuate de-a lungul timpului a îmbogăţit ştiinţa construcţiilor, arta de a construi, materialele, elementele şi structurile folosite în construcţii, a dezvoltat problemele inginereşti, procedeele tehnologice, metodele de organizare, industrializarea şi economia în industria construcţiilor, fapt recunoscut atât în ţară, cât şi la nivel internaţional.

 

 În cardul sucursalei INCERC Bucureşti activează 4 centre de performanta care la rândul lor au în administrare un număr de 13 laboratoare cu competenţe în cele patru domenii majore de cercetare şi încercare.

 

INCERC este un simbol al cercetării în construcţii din România. În anul 2015, institutul a împlinit 65 de ani de activitate.

 

 

De la înfiinţarea sa, institutul s-a dezvoltat continuu, fiind bine cunoscut în ţară şi străinătate pentru:

 


 • cea mai mare bază de date şi reţea seismică din Romania pentru mişcări seismice puternice: cutremurele din 1977, 1986 şi 1990;
 • elaborarea de agremente tehnice în construcţii;
 • încercări şi masurători de laborator şi in situ pe clădiri şi structuri;
 • prescripţii şi reglementări pentru proiectarea construcţiilor;
 • consultanţă şi expertize pentru construcţii.


 

Domeniile de activitate sunt definite prin cele 4 centre de performanţă:

 

 • Centrul de performanţă structurală durabilă;
 • Centrul de performanţă energetică a clădirilor;
 • Centrul de performanţă de mediu a construcţiilor;
 • Centrul de performanţă în economia construcţiilor.

 

Buletinul Construcţiilor, editat şi publicat sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cuprinde reglementări tehnice pentru proiectarea, avizarea, execuţia şi utilizarea construcţiilor. Buletinul Constructiilor a fost editat încă din anul 1953, sub denumirea de Buletinul C.S.A.C. sub coordonarea Comitetului de Stat pentru Arhitectură şi Construcţii al Consiliului de Miniştri.


  scroll
  Loading posts...
  none
  #003366
  on
  none
  loading
  #003366
  off