ACTIVITĂŢI ÎN LABORATOARE DE ÎNCERCĂRI ALE INCD URBANINCERC

DOMENIU DE ACTIVITATE DENUMIRE ÎNCERCARE(PROCEDURA) STANDARD

 

 

 

AR – armătură de rezistență din OB, sârmă sau plase sudate Determinarea dimensiunilor barelor de armatură

SR 438-1:2012

 

SR 438-2:2012

SR EN ISO 6892-1:2016

Încercarea la tracțiune pentru materiale metalice. Metoda de încercare la temperatura ambiantă.

SR EN ISO 15630-1:2011

 

SR EN ISO 15630-2:2011

SR EN ISO 15630-3:2011

SR EN ISO 6892-1:2016

Bare, sârme laminate și sârme pentru armarea betonului. Încercarea la îndoire. Metoda de încercare

SR EN ISO 15630-1:2011

 

SR EN ISO 7438:2016

BBABP – beton, beton armat, beton precomprimat Determinarea conținutului de ioni agresivi(cloruri) din betonul întărit SR EN 14629:2007
Încercări pe betonul întărit. Determinare – Adâncimea de pătrundere a apei sub presiune

SR EN 12390-8:2009;

 

NE 012/2:2010 – Anexa X

Eșantionare pe beton proaspăt, confecționare și păstrare epruvete pentru încercări de rezistență pe beton întărit

SR EN 12350-1:2009

 

SR EN 12390-2:2009

Încercare pe betonul întărit. Densitatea betonului întărit SR EN 12390-7:2009
Încercări pe beton proaspăt. Determinarea densității SR EN 12350-6:2009
Încercări pe betonul proaspăt. Încercarea  de tasare SR EN 12350-2:2009
BBABP – beton, beton armat, beton precomprimat Încercări pe betonul întărit. Determinarea rezistenței la compresiune a epruvetelor

SR EN 12390-3:2009

 

SR EN 12390-3:2009/ AC:2011

Încercare pe betonul întărit. Determinarea rezistenței la întindere prin despicare a epruvetelor SR EN 12390-6:2010
Încercare pe betonul întărit. Determinarea rezistenței la întindere prin încovoiere a epruvetelor SR EN 12390-5:2009
Extragerea și încercarea carotelor pentru determinarea caracteristicilor betonului

SR EN 12504-1:2009

 

SR EN 12390-3:2009

GE 040-2001;

NP 137:2014

SR EN 13791:2007,

SR EN 13791:2007/ C91:2007

D – drumuri Conținut de bitum – Mixturi asfaltice

SR EN 12697-1:2012

 

SR EN 12697-3:2013

SR EN 12697-4:2015

SR EN 12697-14:2002

SR EN 12697-28:2002

Determinarea granulozității. Încercări pentru mixturi asfaltice și îmbrăcăminți bituminoase executate la cald.

SR EN 12697-2:2016

 

SR EN 933-1:2012

Determinarea grosimilor îmbrăcăminţii asfaltice SR EN 12697-36:2004
Determinarea masei volumice aparente a epruvetelor bituminoase- Mixturi asfaltice

SR EN 12697-6:2012

 

SR EN 12697-29:2003

D – drumuri Determinarea stabilității, fluajului și valorile coeficientului Marshall- Mixturi asfaltice

SR EN 12697-34:2012

 

SR EN 12697-35:2016

SR EN 12697-30:2012

SR EN 12697-6:2012

SR EN 12697-29:2003

Încercarea pentru determinarea dimensiunilor epruvetelor bituminoase cilindrice, rectangulare și nerectangulare- Mixturi asfaltice SR EN 12697-29:2003
Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor modificat STAS 1913/13-83
Determinarea indicelui californian de capacitate portantă (CBR)

IM 003-96

 

SR EN 13286-47:2012

EIC – echipamente înglobate în construcții

Determinarea capacității de rezistență și a deformațiilor elementelor de prindere și de fixare.

 

– Încercări de smulgere de suprafață

– Încercări de smulgere din profunzime

ST 042:2002

 

ST 043:2001

EP – Elemente de pavaj Încercare pe pavele și borduri din beton. Determinarea absorbției totale de apă

SR EN 1338:2004;

 

SR EN 1338:2004/ AC:2006

SR EN 1340:2004;

SR EN 1340:2004/ AC:2006

Încercare pe pavele și borduri din beton. Măsurarea rezistenței la uzură

SR EN 1338:2004;

 

SR EN 1338:2004/ AC:2006

SR EN 1340:2004;

SR EN 1340:2004/ AC:2006

Încercare pe borduri din beton. Măsurarea  rezistenței la încovoiere.

SR EN 1340:2004;

 

SR EN 1340:2004/ AC:2006

F – Finisaje Determinarea fineții de dispersie – Vopsele și lacuri SR EN ISO 1524:2013
Încercarea la îndoire (pe dorn cilindric) – Vopsele și lacuri SR EN ISO 1519:2011
Determinarea rezistenței la frecare umedă și a aptitudinii de curățare a acoperirilor – Vopsele și Lacuri SR EN ISO 11998:2007
Determinarea puterii de acoperire –Vopsele și Lacuri SR EN ISO 6504-3:2007

Determinarea luciului la 20 grade,

 

60 grade și 85 grade – Vopsele și Lacuri

SR EN ISO 2813:2015
Expunerea acoperirilor la lumină artificială. Expunere la radiații UV fluorescente și la apă – Vopsele și Lacuri SR EN ISO 16474-3:2014
Determinarea și clasificarea coeficientului de transmisie a vaporilor de apă (permeabilitate) – Vopsele și Lacuri SR EN ISO 7783:2012
Evaluarea degradărilor suprafețelor acoperite (grad de bășicare, grad de fisurare, grad de exfoliere) – Vopsele și Lacuri

SR EN ISO 4628-2:2016 SR EN ISO 4628-4:2016

 

SR EN ISO 4628-5:2016

Determinarea rezistenței la abraziune. Partea 1: Metoda cu disc rotativ acoperit cu hârtie abrazivă – Vopsele și Lacuri SR EN ISO 7784-1:2016
Determinarea rezistenței la abraziune. Partea 2: Metoda cu disc rotativ abraziv de cauciuc – Vopsele și Lacuri SR EN ISO 7784-2:2016
Determinarea timpului deschis (open-time) – Adezivi pentru plăci ceramice SR EN 12004-2:2017 
F – Finisaje Determinarea alunecării – Adezivi pentru plăci ceramice SR EN 12004-2:2017 

Determinarea aderenței prin

 

tracțiune – Adezivi pentru plăci ceramice

SR EN 12004-2:2017 
Determinarea rezistenței la forfecare a asamblărilor – Adezivi polimerici SR EN 1465:2009
Determinarea puterii adezive tangențiale la 60” încărcare – Benzi adezive SR EN 1943:2003
Determinarea densității aparente – Piatră naturală SR EN 1936:2007
Determinarea coeficientului de absorbție a apei prin capilaritate – Piatră naturală SR EN 1925:2001
Determinarea energiei la rupere prin șoc – Piatră naturală SR EN 14158:2004

Determinarea rezistenței la

 

flexiune sub sarcină concentrată – Piatră naturală

SR EN 12372:2007
Determinarea rezistenței la abraziune (metoda B-abraziune Böhme) – Piatră naturală SR EN 14157:2018
Determinarea densității aparente și absorbției de apă – Piatră aglomerată SR EN 14617-1:2013
Determinarea rezistenţei la încovoiere – Piatră aglomerată SR EN 14617-2:2016
Determinarea rezistenţei la șoc termic – Piatră aglomerată SR EN 14617-6:2012
Măsurarea stabilității la temperatură și umiditate ridicate – Benzi adezive SR EN 12024: 2001
Determinarea rezistenţei la încovoiere şi a forţei de rupere – Plăci şi dale ceramice SR EN ISO 10545-4:2014
Determinarea rezistenței chimice – Plăci și dale ceramice SR EN ISO 10545-13:2017
Determinarea rezistenţei la pătare Plăci şi dale ceramice SR EN ISO 10545-14:2016
Determinarea rezistenței la abraziune a suprafeței – Plăci și dale ceramice glazurate SR EN ISO 10545-7:2002
Determinarea rezistenței la șoc termic – Plăci și dale ceramice SR EN ISO 10545-9:2013
Determinarea dimensiunilor – Plăci și dale ceramice

SR EN ISO 10545-2:1999

 

SR EN ISO 10545-2:2019

Determinarea absorbției de apă – Plăci și dale ceramice SR EN ISO 10545-3:2018
Determinarea masei pe unitatea de suprafață – Plăci dale și gazon sintetic SR EN ISO 23997:2019
Determinarea stabilității dimensionale și a deformării după expunere la căldură – Plăci dale și gazon sintetic SR EN ISO 23999:2012
Determinarea grosimii totale – Plăci dale și gazon sintetic SR EN ISO 24346:2012
Determinarea rezistentei la jupuire – Plăci dale și gazon sintetic SR EN ISO 24345:2012
Determinarea flexibilității – Plăci dale și gazon sintetic SR EN ISO 24344:2012
Determinarea forței de forfecare – Plăci, dale, gazon sintetic SR EN 432:1998
F – Finisaje Determinarea rezistentei la agenți chimici – Pardoseli de lemn SR EN 13442:2013
Determinarea proprietăților mecanice – Pardoseli de lemn

SR EN 1533:2011

 

SR EN 1534:2011

Determinarea poansonării și poansonării remanente – Îmbrăcăminți stratificate rezistente la șoc pentru pardoseală SR EN ISO 24343-1:2012
Determinarea rezistenței la uzură – Partea 2: Încercarea Frick-Taber – Îmbrăcăminte rezistentă la șoc pentru pardoseală

SR EN 660-2:2001

 

SR EN 660-2/A1:2004

Determinarea rezistenței la abraziune – Partea 1: Aparat de încercare la abraziune tip Taber – Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau mase plastice. SR EN ISO 5470-1:2002
Determinarea aderenței prin smulgere – Produse și sisteme  pe bază de lianți organici pentru protecția și repararea structurilor din beton

SR EN 1542:2002

 

SR EN 13687-3:2002

Determinarea rezistențelor mecanice – Mortare de rosturi pentru plăci SR EN 12808-3:2009
Determinarea rezistenței la uzură – Materiale pentru șape

SR EN 13892-4:2003

 

SR EN 13892-3:2015

Determinarea aderenței – materiale pentru șape SR EN 13892-8:2003
Determinarea rezistențelor mecanice – Materiale pentru șape SR EN 13892-2:2003

F – Finisaje

Determinarea durității peliculei. Încercarea de amortizare a pendulului Persoz – Vopsele și lacuri SR EN ISO 1522:2007
Determinarea rezistenței la ceață salină neutră – Vopsele și lacuri SR EN ISO 9227:2017
Determinarea rezistenței la lichide – Vopsele și lacuri

SR EN ISO 2812-1,4: 2018

 

SR EN ISO 2812-2, 3: 2012

Încercarea la caroiaj – Vopsele și lacuri SR EN ISO 2409:2013
Determinarea grosimii peliculei – Vopsele și lacuri SR EN ISO 2808:2007
Încercarea la tracțiune – Vopsele și lacuri SR EN ISO 4624:2016
Determinarea conținutului de substanțe nevolatile – Vopsele și lacuri SR EN ISO 3251:2008
Încercarea la căderea unei mase – Vopsele și lacuri SR EN ISO 6272-1:2012
Determinarea densității – Vopsele și lacuri SR EN ISO 2811-1:2016
Determinarea flexibilității peliculei. Încercarea de îndoire (mandrină conică) – Vopsele și lacuri SR EN ISO 6860:2006
Determinarea și clasificarea permeabilității la apă lichidă – Vopsele și lacuri

SR EN 1062-3:2008

 

SR EN 1062-1:2004

Determinarea rezistenței la temperatură – Vopsele și lacuri

SR EN ISO 3248:2017

 

SR EN 60068-2-1:2007

Determinarea rezistenței la umiditate prin condensare – Vopsele și lacuri

SR EN ISO 6270-1:2018

 

SR EN ISO 6270-2:2018

Determinarea rezistenței la variații de temperatură – Vopsele și lacuri SR EN 60068-2-14:2010
Determinarea timpului de curgere prin utilizarea cupelor de curgere – – Vopsele și lacuri SR EN ISO 2431:2012

G – Geosintetice

Încercarea la tracțiune prin metoda benzilor late – Geosintetice SR EN ISO 10319:2015
GTF – geotehnică și teren de fundare Încercarea la tracțiune a îmbinărilor /cusăturilor prin metoda benzilor late – Geosintetice SR EN ISO 10321:2009
Încercarea de perforare statică (CBR) – Geosintetice SR EN ISO 12236:2007
Determinarea umidității – Teren de fundare STAS 1913/1-82
Determinarea granulozității prin metoda cernerii și metoda sedimentarii – Teren de fundare STAS 1913/5-85
Determinarea limitelor de plasticitate prin metoda cilindrilor de pământ și metoda cu cupă – Teren de fundare STAS 1913/4-86

Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor

 

– încercarea Proctor normal

– încercarea Proctor modificat

STAS 1913/13-83

Determinarea compresibilității pământurilor prin încercarea în edometru

 

– compresibilitate

– consolidare pana la 2000 kPa

– consolidare pana la 3200 kPa

– presiune de umflare/tasare  prin umezire

STAS 8942/1-89

Determinarea densității pământurilor cu metoda cu stanță

 

– Teren de fundare

STAS 1913/3-76
GTF – geotehnica si teren de fundare

Determinarea rezistenței pământurilor prin încercarea de forfecare directă

 

– încercare UU  (nedrenată-neconsolidată)

– încercare CU (consolidata-nedrenată)

– încercare CD (consolidata-drenata)

STAS 8942/2-82

Încercarea pământurilor la compresiune monoaxială

 

– Teren de fundare

STAS 8942/6-76
Determinarea permeabilității în laborator – Teren de fundare STAS 1913/6-76
HITIF – Hidroizolații, izolații termice, izolații fonice Determinarea grosimii peliculei – hidroizolații peliculogene SR EN ISO 2808:2007
Determinarea conținutului de substanțe nevolatile – hidroizolații peliculogene SR EN ISO 3251:2008
Încercarea la tracțiune – hidroizolații peliculogene SR EN ISO 4624:2016
Încercarea la căderea unei mase – hidroizolații peliculogene SR EN ISO 6272-1:2012
Determinarea densității – hidroizolații peliculogene SR EN ISO 2811-1:2016
Determinarea flexibilității peliculei. Încercarea de îndoire (mandrină conică) – hidroizolații peliculogene SR EN ISO 6860:2006
Determinarea și clasificarea permeabilității la apă lichidă – hidroizolații peliculogene

SR EN 1062-3:2008

 

SR EN 1062-1:2004

Determinarea rezistenței la temperatură – hidroizolații peliculogene

SR EN ISO 3248:2001

 

SR EN 60068-2-1:2007

Determinarea rezistenței la umiditate – hidroizolații peliculogene

SR EN ISO 6270-1:2018

 

SR EN ISO 6270-2:2018

HITIF – Hidroizolații, izolații termice, izolații fonice Determinarea rezistenței la variații de temperatură – hidroizolații peliculogene SR EN 60068-2-14:2010
Determinarea timpului de curgere prin utilizarea cupelor de curgere – hidroizolații peliculogene SR EN ISO 2431:2012
Încercarea de aderență – Chituri de etanșare pentru elemente de vitraje izolante SR EN 1279-4:2018
Determinarea etanșeității la apă – Foi flexibile hidroizolante SR EN 1928:2003
Determinarea variațiilor de masă și volum – Chituri de etanșare pentru construcții SR EN ISO 10563:2017
Determinarea proprietăților de tracțiune (alungirea la rupere) – Chituri de etanșare pentru construcții SR EN ISO 8339:2006
Determinarea proprietăților de tracțiune la menținerea deformării – Chituri de etanșare pentru construcții SR EN ISO 8340:2006
Determinarea proprietăților de deformare ale chiturilor sub tracțiune menținută după imersie – Chituri de etanșare pentru construcții SR EN ISO 10590:2006
Determinarea proprietăților de adeziune/coeziunea chiturilor după imersie în apă – Chituri de etanșare pentru construcții SR EN ISO 10591:2006
Absorbția de apă – Produse termoizolante

SR EN 1609:2013

 

SR EN 12087:2013

Determinarea comportării la încovoiere – Produse termoizolante SR EN 12089:2013
Determinarea aderenței prin tracțiune a adezivilor și a stratului de bază la materialul termoizolant – Produse termoizolante

SR EN 13494:2003

 

SR EN 13499:2004

Determinarea rezistenței la penetrare – Produse termoizolante SR EN 13498:2004
Determinarea rezistenței la impact – Produse termoizolante SR EN 13497:2004
Determinarea deformației în condiții specificate pt. sarcină la compresiune şi temperatură – Produse termoizolante SR EN 1605:2013
Determinarea rezistenței la tracțiune perpendicular pe fețe – Produse termoizolante SR EN 1607:2013
Determinarea rezistentei la impact-Foi flexibile hidroizolante SR EN 12691:2006
Determinarea proprietăților de întindere/ la tracțiune – Foi flexibile hidroizolante

SR EN 12311-1:2002

 

SR EN 12311-2:2013

Determinarea rezistenței la jupuire a îmbinărilor – Foi flexibile de material plastic şi de cauciuc pentru hidroizolaţii SR EN 12316-2:2013
Determinarea rezistenței la forfecare a îmbinărilor – Foi flexibile de material plastic şi de cauciuc pentru hidroizolaţii SR EN 12317-2:2011
Determinarea lungimii, lățimii, liniarității și perpendicularității – Foi flexibile de material plastic şi de cauciuc pentru hidroizolaţii SR EN 1848-2:2003

HITIF – Hidroizolații, izolații termice, izolații fonice

 

 

Determinarea grosimii și masei specifice – Foi flexibile hidroizolante

SR EN 1849-1:2003

 

SR EN 1849-2:2010

Determinarea stabilității dimensionale – Foi flexibile hidroizolante

SR EN 1107-1:2002

 

SR EN 1107-2:2001

Determinarea defectelor de aspect – Foi flexibile de material plastic şi de cauciuc pentru hidroizolaţii SR EN 1850-2:2003
Determinarea proprietăților de transmisie a vaporilor de apa – Foi flexibile hidroizolante SR EN 1931:2003
Determinarea absorbției de apă, impermeabilității la apă și verificarea caracteristicilor geometrice pentru foi bitumate ondulate SR EN 534+A1:2010
Determinarea aderenței granulelor – Foi hidroizolante bituminoase

SR EN 12039:2016

 

SR EN 12039:2016/

AC:2017

Determinarea proprietăților fizice (masa totală a bitumului, masa suportului şi masa materialului mineral, comportarea la apă) ale materialelor hidroizolante bitumate SR 137:1995
Determinarea comportării la îmbătrânire artificială prin expunere de lungă durată la acțiunea combinată a radiațiilor UV, temperaturii ridicate și a apei – Foi flexibile hidroizolante SR EN 1297 :2006
Determinarea proprietăților fizice (contracție, curgere în rosturi verticale, densitate aparentă) – Chituri de etanșare pentru construcții STAS 8622-88
Determinarea stabilității la căldură și a flexibilității la 0 grade Celsius – Masticuri bituminoase STAS 9199-73
Determinarea flexibilității la temperaturi scăzute – Foi hidroizolante bituminoase SR EN 1109 :2013
Determinarea pliabilităţii la temperaturi scăzute – Foi flexibile de material plastic şi de cauciuc pentru hidroizolaţii SR EN 495-5:2013
Determinarea rezistenței la bășicare – Șindrile bituminoase SR EN 544:2011
Determinarea rezistenței la fluaj la temperatură ridicată – Foi hidroizolante bituminoase SR EN 1110:2011
Determinarea rezistenței la pătrunderea apei – Foi flexibile hidroizolante SR EN 13111:2010
Determinarea rezistenței la sarcină statică – Foi flexibile hidroizolante SR EN 12730:2015
Determinarea rezistenței la sfâșiere – Foi flexibile hidroizolante

SR EN 12310-2:2001

 

SR 137:1995

Determinarea penetrației pe bitum pentru hidroizolații SR EN 1426:2015
Determinarea punctului de înmuiere. Metoda inel și bilă – Bitum pentru hidroizolații SR EN 1427:2015
Determinarea aderenței pentru foi flexibile pentru hidroizolații SR EN 13596:2006
Determinarea stabilității formei la schimbări ciclice de temperatură – Foi hidroizolante bituminoase SR EN 1108:2001
HITIF – Hidroizolații, izolații termice, izolații fonice Determinarea  lungimii și lățimii – Produse termoizolante SR EN 822:2013
Determinarea grosimii – Produse termoizolante SR EN 823:2013
Determinarea perpendicularității – Produse termoizolante SR EN 824:2013
Determinarea planității – Produse termoizolante SR EN 825:2013
Determinarea densității aparente – Produse termoizolante

SR EN 1602:2013

 

SR EN 12085:2013

Determinarea stabilității dimensionale în condiții specificate de temperatură și umiditate – Produse termoizolante

SR EN 1604:2013

 

SR EN 12085:2013

Determinarea proprietăților de transmisie a vaporilor de apă – Produse termoizolante

SR EN 12086:2013

 

SR EN 12085:2013

Determinarea comportării la compresiune – Produse termoizolante

SR EN 826:2013

 

SR EN 12085:2013

Determinarea punctului de rouă – Elemente de vitraje izolante SR EN 1279-2:2018
Determinarea indicelui de pătrundere a umidității – Elemente de vitraje izolante SR EN 1279-2:2018
Încercarea la condens a vitrajelor izolante SR EN 1279-6:2018
Determinarea rezistenței la lovire a conductelor preizolate SR EN 253+A2 :2016
Determinarea  conținutului de umiditate prin uscare la temperatură ridicată – Materiale de construcție SR EN ISO 12570:2001-A1:2013/A2:2018
Determinarea rezistenței la efectul îngheț-dezgheț – Produse termoizolante SR EN 12091 :2013

Determinarea rezistenței termice

 

cu metoda plăcii calde gardate;

determinarea transmitanței termice

prin calcul – Produse termoizolante

SR EN 12667:2002

 

SR EN 12939:2002

SR EN 12085:2013

SR EN 1602:2013

SR EN 12664:2002

SR EN ISO 10077-1:2018

SR EN ISO 10077-2:2018

Determinarea  prin calcul

 

a rezistenței termice

pentru elemente de zidărie

SR EN ISO 6946:2017

 

SR EN 1745:2012

Determinarea valorilor termice declarate și de proiectare – Materiale şi produse pentru construcţii

SR EN ISO 10456:2008/

 

AC:2010

SR EN 1745:2012

Determinarea transmitanței termice U pentru elemente de vitraje izolante – metodă de calcul

SR EN 673:2011

 

SR EN 1279-5:2018

Determinarea caracteristicilor luminoase și solare ale vitrajelor

SR EN 410:2011

 

SR EN ISO 6946:2017

Determinarea comportării sub încercare punctuală – Produse termoizolante SR EN 12430:2013
Determinarea coeficientului de absorbție acustică în câmp difuz – Materiale de construcții

SR EN ISO 354:2004

 

SR EN ISO 11654:2002

Determinarea în laborator a izolării acustice la zgomot aerian – Elemente de construcții

SR EN ISO 10140-1:2017

 

SR EN ISO 10140-2:2011

SR EN ISO 10140-4:2011

SR EN ISO 10140-5:2011

SR EN ISO 717-1:2013

HITIF – Hidroizolații, izolații termice, izolații fonice Determinarea in situ a izolării acustice la zgomot aerian – Clădiri și elemente de construcții

SR EN ISO 16283-1:2014 /A1:2018

 

SR EN ISO 717-1:2013

Determinarea în laborator a izolării acustice la zgomot de impact – – Clădiri și elemente de construcții

SR EN ISO 10140-1:2017

 

SR EN ISO 10140-3:2011

SR EN ISO 10140-3:2011 /A1:2015

SR EN ISO 10140-4:2011

SR EN ISO 10140-5:2011

SR EN ISO 717-2:2013

Determinarea in situ a izolării acustice la zgomot de impact – – Clădiri și elemente de construcții

SR EN ISO 16283-2:2018

 

SR EN ISO 717-2:2013

Determinarea prin calcul a izolării acustice la zgomot aerian a ferestrelor SR EN 14351-1+A2:2016
Stabilirea valorilor izolării acustice la zgomot aerian a sticlei pentru construcții SR EN 12758:2011
Determinarea nivelului de zgomot in situ

STAS 6161/3-82

 

SR ISO 1996-2:2008 + C91:2009

IGN – Instalații de gaze combustibile naturale Încercarea de etanșeitate și rezistență la presiune a robinetelor pentru gaze SR EN 331:2016
II – Instalații de încălzire Determinarea puterii termice a corpurilor de încălzire

SR EN 442-2:2015;

 

SR EN 14037-2:2017

Verificarea rezistenței/etanșeității la presiune a corpurilor de încălzire

SR EN 442-1:2015

 

SR EN 14037-1:2016

Determinarea temperaturii medii a suprafeței panourilor radiante de plafon

SR EN 14037-2:2017

 

SR EN 14037-3:2016

Determinarea căderii de presiune la corpurile de încălzire SR EN 442-2:2015;
Încercări pentru determinarea performanțelor schimbătoarelor de căldură

SR EN 1148:2003

 

SR EN 1148:2003/ A1:2006

SR EN 305:2011

SR EN 306:2000

Determinarea caracteristicilor robinetelor termostatice de radiator

SR EN 215:2004

 

SR EN 215:2004/A1:2006

II – Instalații de încălzire

Verificarea rezistenței și/sau etanșeității la presiune cu apă a unor echipamente pentru instalațiile de încălzire SR EN 1489:2018
IS – Instalații sanitare Încercarea de rezistență la presiune a robinetelor industriale

SR EN 12266-1:2012

 

SR EN 12266-2:2012

Încercarea etanșeității robinetelor industriale SR EN 12266-1:2012
Încercarea de rezistență la presiune a robinetelor de apă

SR EN 13828:2004

 

SR EN 1213:2002

SR EN 1074-1:2001

Încercarea de etanșeitate a robinetelor de apă

SR EN 13828:2004

 

SR EN 1213:2002

SR EN 1074-1:2001

Încercarea carcasei aparatelor de robinetărie din materiale termoplastice

SR EN 917:2002

 

ISO 9393-2:2005

SR EN ISO 16135:2006

Încercarea de etanșeitate a obturatorului aparatelor de robinetărie din materiale termoplastice

SR EN 917:2002

 

ISO 9393-2:2005

SR EN ISO 16135:2006

Încercarea rezistenței la oboseală a robinetelor

SR EN 331:2016

 

SR EN 1074-2:2001 + A1:2004

SR EN 1074-3:2001

SR EN 13828:2004

SR EN ISO 16135:2006

SR EN ISO 21787:2006

SR EN 28659:2003

IS – Instalații sanitare Încercarea de rezistență la curgere a aparatelor de robinetărie utilizând apa ca fluid de încercare SR EN 1267:2012

Etanșeitatea robinetelor de amestec cu termostat

 

 

SR EN 1111:2018
Etanșeitatea robinetelor de amestec mecanice SR EN 817:2008
Încercarea de etanșeitate, de rezistență la presiune hidraulică şi de funcționare a hidranților

SR EN 14339:2006

 

SR EN 14384:2006

SR EN 1074-1:2001

Încercarea de rezistență la presiune statică și a etanșeității filtrelor mecanice SR EN 13443-1 +A1:2008
Încercarea rezistenței la presiune a elementelor și componentelor filtrante SR EN 13443-1 +A1:2008
Determinarea căderii de presiune pentru filtre mecanice SR EN 13443-1 +A1:2008
Încercarea rezistenței și etanșeității la presiune a țevilor și fitingurilor metalice

STAS 530/1-87

 

SR EN 1254-1:2001

SR EN 1254-2:2001

SR EN 1254-3:2001

STAS 7656-90

STAS 8804/1:1992

SR EN 10380:2013

SR EN 10241:2002

SR EN 545:2011

Încercarea etanșeității racordurilor cu compresie pentru țevi de cupru și aliaje de cupru SR EN 1254-2:2001
IS – Instalații sanitare Încercarea etanșeității racordurilor cu lipire tare sau moale prin capilaritate, pentru țevi de cupru și aliaje de cupru SR EN 1254-1:2001
Determinarea rezistenței la presiune interioară a țevilor din materiale plastice

SR EN ISO 1167-1:2006

 

SR EN ISO 1167-2:2006

Încercarea de etanșeitate la presiune interioară a îmbinărilor cu solicitare axială între țevi de presiune de diametru mic și fitinguri

SR EN ISO 3458:2015

 

SR EN 12201-5:2012

SR EN 1167-1:2006

Încercarea de etanșeitate sub presiune interioară a îmbinărilor mecanice între fitinguri şi țevi de poliolefină, supuse curbării

SR EN ISO 3458:2015

 

SR EN ISO 3503:2015

Determinarea caracteristicilor furtunurilor din cauciuc şi mase plastice şi a asamblărilor lor

SR EN ISO 1402:2010

 

SR EN ISO 7751:2017

 

Determinarea caracteristicilor obiectelor sanitare

SR 6686:2002

 

SR EN 1253-2:2015

SR EN 274-1:2002

SR EN 274-2:2002

Verificarea rezistenței şi etanșeității rezervoarelor SR EN ISO 13280 :2002/C91:2017
Încercarea etanșeității la aer a îmbinărilor din sistemele de canalizare de materiale termoplastice SR EN 1054:1998
Încercarea etanșeității la apă a îmbinărilor din sistemele de canalizare de materiale termoplastice SR EN 1053:1998
Verificări constructive şi dimensionale pentru dispozitive și echipamente sanitare SR EN 124:2015
IVC – Instalații de ventilații şi climatizare Verificarea rezistenței şi etanșeității canalelor de ventilație

SR EN 12237:2004

 

SR EN 1507:2006

Încercări aerodinamice pentru guri de aer SR EN 12238:2002
Determinarea permeabilității la aer a unei clădiri SR EN ISO 9972:2015
MBM – Materiale pentru betoane si mortare Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Determinarea granulozității – analiza granulometrica prin cernere

SR EN 933-1:2012

 

 

Încercări pentru determinarea caracteristicilor fizice si mecanice ale agregatelor. Determinarea rezistentei la sfărâmare –Los Angeles SR EN 1097-2:2010
Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Determinarea formei granulelor – coeficient de forma SR EN 933-4:2008
Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Determinarea formei granulelor – coeficient de aplatizare

SR EN 933-3:2012

 

 

Aditivi pentru beton, mortar si pasta – Determinarea timpului de priza SR EN 480-2:2007
MNB – materiale pentru noroi bentonitic Determinarea densității suspensiei de bentonit STAS 9305-81
Determinarea timpului de scurgere a suspensiei de bentonita STAS 9305-81
Determinarea pH-ului suspensiei de bentonita STAS 9305-81
MNB – materiale pentru noroi bentonitic Determinarea conținutului de nisip al suspensiei de bentonita

STAS 9305-81

 

 

Determinarea grosimii turtei suspensiei de bentonita STAS 9305-81
Determinarea filtratului suspensiei de bentonita STAS 9305-81
MP – materiale de protecție contra agenților corozivi Determinarea durității peliculei. Încercarea de amortizare a pendulului Persoz – Vopsele și lacuri SR EN ISO 1522:2007
Determinarea rezistenței la ceață salină neutră, Vopsele și acoperiri metalice SR EN ISO 9227:2017
Determinarea rezistenței la lichide – Vopsele și lacuri

SR EN ISO 2812-1,4: 2018

 

SR EN ISO 2812-2, 3: 2007, 2012

Încercarea la caroiaj – Vopsele și lacuri SR EN ISO 2409:2013
Determinarea grosimii peliculei – Vopsele și lacuri, acoperiri metalice nemagnetice

SR EN ISO 2808:2007

 

SR EN ISO 2178:2016

Încercarea la tracțiune – Vopsele și lacuri SR EN ISO 4624:2016
Determinarea conținutului de substanțe nevolatile – Vopsele și lacuri SR EN ISO 3251:2008
Încercarea la căderea unei mase – Vopsele și lacuri SR EN ISO 6272-1:2012
Determinarea densității – Vopsele și lacuri SR EN ISO 2811-1:2016
MP – materiale de protecție contra agenților corozivi Determinarea flexibilității peliculei. Încercarea de îndoire (mandrină conică) – Vopsele și lacuri SR EN ISO 6860:2006
Determinarea și clasificarea permeabilității la apă lichidă – Vopsele și lacuri

SR EN 1062-3:2008

 

SR EN 1062-1:2004

MP – materiale de protecție contra agenților corozivi Determinarea rezistenței la temperatură – Vopsele și lacuri

SR EN ISO 3248:2001

 

SR EN 60068-2-1:2007

Determinarea rezistenței la umiditate – Vopsele și lacuri

SR EN ISO 6270-1:2018

 

SR EN ISO 6270-2:2018

Determinarea rezistenței la variații de temperatură – Vopsele și lacuri SR EN 60068-2-14:2010
Determinarea timpului de curgere prin utilizarea cupelor de curgere – Vopsele și lacuri SR EN ISO 2431:2012
Determinarea masei pe unitatea de suprafață a acoperirilor termice de zinc pe metale feroase. Metoda gravimetrică

SR EN ISO 1460:2002

 

SR EN 10346:2015

MTZ – Mortare pentru tencuieli şi zidării Determinarea rezistenţei la încovoiere şi compresiune a mortarului întărit – Mortare pentru zidărie, tencuire și gletuire SR EN 1015-11:2002/A1:2007
Determinare rezistenţă la aderenţă a mortarelor de tencuială întărite şi plastice pe suporturi – Mortare pentru tencuire și gletuire SR EN 1015-12:2016
Determinarea coeficientului de absorbţie a apei datorată acţiunii capilare a mortarului întărit – Mortare pentru zidărie, tencuire și gletuire SR EN 1015-18:2003
Determinarea densităţii aparente a mortarului întărit – Mortare pentru zidărie, tencuire și gletuire SR EN 1015-10:2002/A1:2007
Determinarea aderenţei – Produse pe bază de lianţi minerali

SR EN 13892-8:2003,

 

SR EN 1542:2002,

SR EN 1015-12:2001

PF- Produse finite Determinarea masei pe unitate de suprafață – Plasă din fibră de sticlă SR EN 12127:2003
Determinarea rezistenței la tracțiune – Plasă din fibră de sticlă SR EN 13496:2014
Determinarea dimensiunilor –Ţevi din materiale plastice SR EN ISO 3126:2005
Determinarea contracției longitudinale la cald –Țevi din materiale plastice SR EN ISO 2505:2005
Determinarea caracteristicilor de tracțiune – Ţevi din materiale plastice SR EN 6259-1:2015
Determinarea rezistenţei la şoc- Ţevi şi cămine de vizitare din materiale plastice SR EN 744:2003
Determinarea temperaturii de înmuiere Vicat (VST)- Materiale plastice (țevi, cămine de vizitare, plăci) SR EN ISO 306:2014

Determinarea rezistenţei la

 

Încovoiere – lemn lamelat încleiat

SR EN 408:+A1:2012 (poz.13)
Înălțime, Lățime, Grosime, Rectangularitate – Foi de uși SR EN 951 :2003
Planeitate generală, Planeitate locală – Foi de uşi SR EN 952 :2002
Determinarea rezistenţei la sarcină verticală-Uşi batante sau pivotante SR EN 947 :2002
Determinarea rezistenţei la încovoiere statică- Uşi batante sau pivotante SR EN 948:2002
Determinarea rezistenţei la şoc cu un corp dur- Uşi batante sau pivotante SR EN 950 :2002
PF- Produse finite Determinarea rezistenţei la şocuri cu corpuri moi şi grele – Uşi batante sau pivotante SR EN 949:2002
Determinarea rezistenţei la umiditate prin încercări ciclice-Plăci pe bază de lemn SR EN 321:2003
Determinarea umflării în grosime după imersie în apă – Plăci pe bază de lemn SR EN 317:1996
Determinarea modulului de elasticitate la încovoiere şi a rezistenţei la încovoiere – Plăci pe bază de lemn SR EN 310:1996
Determinarea proprietăţilor de  şoc Charpy – Accesorii din materiale plastice SR EN ISO 179-1:2010
Încercarea la smulgere din suport – Dibluri din materiale plastice ETAG 004 :2013
Ferestre și uși. Permeabilitate la aer. SR EN 1026:2016
Ferestre și uși. Etanșeitate la apă. SR EN 1027:2016
Ferestre și uși. Rezistența la încărcare din vânt. SR EN 12211:2016
Determinarea dimensiunilor – Elemente de tâmplărie şi faţade cortină

SR EN 1026:2016

 

SR EN 1027:2016

SR EN 12211:2016

ST 035-2000

Încercări specifice pe uși și ferestre. Determinarea rezistenţei foilor de uşi la şocuri (corpuri dure şi corpuri moi şi grele)

SR EN 949:2002

 

SR EN 950:2002

Determinarea proprietăţilor de încovoiere-Materiale plastice SR EN ISO 178:2011
Determinarea proprietăţilor de  şoc Charpy – Materiale plastice SR EN ISO 179-1:2010
Determinarea rezistenței la şoc – profile şi plăci din PVC, PC SR EN 477:2018
Determinarea dimensiunilor individuale – Ţiglă de argilă arsă SR EN 1024:2012
Determinarea masei și a rezistenței la îngheț dezgheț – Țigle și accesorii de beton SR EN 491:2012
Prefabricate Încercări de rezistenta la șocuri pe elemente verticale de construcție – Pereți prefabricați de compartimentare SR ISO 7892:1998
PPC – Produse polimerice pentru  construcții Determinarea rezistenţei  asamblărilor sudate – profile şi plăci din PVC, PC SR EN 514:2018
Determinarea reversiei la cald – profile şi plăci din PVC, PC SR EN 479:2018
Determinarea dimensiunilor pereţilor şi a masei profilelor principale – profile şi plăci din PVC, PC SR EN 12608-1:2016
PPC – Produse polimerice pentru  construcții Caracterizarea aspectului dupǎ expunere la 150ºC – profile şi plăci din PVC, PC SR EN 478:2018
Determinarea densităţii materialelor plastice nealveolare prin metoda imersiei – profile şi plăci din PVC, PC SR EN ISO 1183-1:2013
Determinarea absorbţiei de apă – Materiale plastice (inclusiv pentru covor şi dale PVC) SR EN ISO 62:2008
Determinarea rezistenţei la şoc cu un corp dur – Plăci din PVC SR EN 950:2002
Determinarea rezistenţei la sfâșiere – Materiale plastice

STAS 6127-87;

 

SR EN 12310-2:2001;

SR EN ISO 6383-1:2016

VNCEC – verificări nedistructive şi a comportării în exploatare a construcțiilor Determinarea rezistenţei betonului prin metoda nedistructivă combinată

SR EN 12504-2:2013

 

SR EN 12504-4:2004

NP 137-2014

Detectarea pozitiei armăturilor în betonul armat GE 040-2001
Urmărirea comportării dinamice a structurilor P100-1:2013, Kinemetrics Strong Motion Analyst 302415/Rev. G-06/2004, GEODAS – GeoSIG Data Aquisition system
Determinarea nivelului de vibrații în amplasament/structura de construcții

Kinemetrics Strong Motion Analyst 302415/Rev. G-06/2004, GEODAS – GeoSIG Data Aquisition system

 

P130/1999,

C125/4-2013

SR 12025-2/1994

ZP-zidărie și pereți Elemente pentru zidărie Determinarea dimensiunilor elementelor pentru zidărie SR EN 772-16:2011
Elemente pentru zidărie Determinarea densității aparente  si absolute in stare uscata a elementelor pentru zidărie SR EN 772-13:2001
Elemente pentru zidărie Densitatea absorbției de apa datorita acțiunii capilare a elementelor pentru zidărie de beton cu agregate, piatra artificiala si naturala si viteza inițiala de absorbție a apei a elementelor pentru zidărie de argila SR EN 772-11:2011
Elemente pentru zidărie Determinarea rezistentei la compresiune a elementelor pentru zidărie SR EN 772-1+A1: 2016
Elemente pentru zidărie. Determinarea rezistenței la compresiune a zidăriei SR EN 1052-1:2001
Elemente pentru zidărie Determinarea rezistenței initiale la forfecare.

SR EN 1052-3:2003

 

SR EN 1052-3:2003/A1:2007

Elemente pentru zidarie Determinarea rezistenţei la încovoiere a zidăriei SR EN 1052-2:2016
PCI – Protecția contra incendiilor Determinarea rezistenţei la foc pentru uşi, obloane şi ferestre

SR EN 1634-1+A1:2018

 

SR EN 1363-1:2012

SR EN 1363-2:2001

Determinarea rezistenţei la foc pentru elemente de construcţii neportante -pereţi

SR EN 1364-1:2015

 

SR EN 1363-1:2012

SR EN 1363-2:2001

Determinarea rezistenței la foc a elementelor de construcții neportante – plafoane

SR EN 1364-2:2018

 

SR EN 1363-1:2012

 

Determinarea rezistenţei la foc a elementelor de construcții la scară redusă

SR EN 1363-1:2012

 

SR EN 1363-2:2001

 

Determinarea rezistenței la foc a instalațiilor de serviciu

SR EN 1363-1:2012

 

SR EN 1363-2:2001

SR EN 1366-2:2015

SR EN 1366-3:2009

Determinarea rezistenței la foc a elementelor de construcții portante – planșee şi acoperișuri

SR EN 1365-2:2015

 

SR EN 1363-1:2012

PCI – Protecția contra incendiilor

Încercări de reacție la foc

 

ale produselor.

Încercarea de incombustibilitate

 

SR EN ISO 1182:2010

 

SR EN 13238:2010

 

Încercări de reacţie la foc

 

ale produselor.

 

Determinarea căldurii de ardere superioare

(valoare calorifică)

 

SR EN ISO 1716:2018

 

SR EN 13238:2010

Încercări de reacţie la foc

 

ale produselor pentru construcţii . Încercare cu un singur obiect arzând

(SBI)

SR EN 13823+A1:2014

 

SR EN 13238:2010

 

Încercări de reacție la foc

 

aprinzabilitatea produselor care vin în contact direct cu flacăra. Partea 2: încercarea cu sursă cu o singură flacără.

SR EN ISO 11925-2:2011

 

SR EN 13238:2010

IDM – Încercări distructive metal Încercarea la tracțiune – Materiale metalice SR EN ISO 6892-1:2016
Prelevare şi pregătirea probelor şi epruvetelor pentru încercări mecanice –  Oţel şi produse din oţel. SR EN ISO 377:2017
Încercarea la îndoire – – Materiale metalice SR EN ISO 7438:2016

 

 

DOMENIU DE ACTIVITATE DENUMIRE ÎNCERCARE(PROCEDURA) STANDARD
MBM – Ciment Ciment. Determinarea rezistentelor mecanice SR EN 196-1:2016
Ciment. Determinarea timpului de priza SR EN 196-3:2017
Ciment. Determinarea stabilitatii SR EN 196-3:2017
Finetea de macinare – metoda cernerii
SR EN 196-6:2010
Determinarea consistenţei standard
SR EN 196-3:2009+A1
MBM – Agregate naturale de râu pentru mortare şi betoane Determinarea conţinutului de argilă STAS 4606-80
Determinarea conţinutului de mică liberă STAS 4606-80
Determinarea conţinutului de cărbune STAS 4606-80
Determinarea conţinutului de humus STAS 4606-80
Determinarea părţii levigabile STAS 4606-80
Determinarea variaţiei de volum a agregatelor cu dmax 7,1 mm, în funcţie de umiditate (înfoierea) STAS 4606-80
Determinarea conţinutului de sulfaţi STAS 4606-80
Determinarea conţinutului de săruri solubile STAS 4606-80
Determinarea rezistenţei la îngheţ – dezgheţ a agregatelor

STAS 4606-80

 

(SR EN 1367-1:2007)

Determinarea prezenţei corpurilor străine STAS 4606-80
MBM – Agregate naturale de râu pentru mortare şi betoane Determinarea rezistenţei la compresiune a rocii de provenienţă SR EN 1926-2007
Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ a rocii de provenienţă SR EN 12371:2010
Agregate. Determinarea continutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii in agregate SR EN 933-7:2001
Agregate. Determinarea proprietatilor chimice ale agregatelor. Determinarea clorurilor solubile in apa cu metoda Volhard SR EN 1744-1+A1:2013
Agregate. Determinarea granulozitatii. Analiza granulometrica prin cernere

SR EN 933-1:2012

 

 

Agregate. Determinarea formei granulelor. Coeficient de aplatizare.

SR EN 933-3:2012

 

 

Agregate. Determinarea formei particulelor. Coeficient de forma SR EN 933-4:2008
Agregate. Evaluarea partilor fine. Determinarea echivalentului de nisip SR EN 933-8+A1:2015
Agregate. Evaluarea partilor fine – Incercare cu albastru de metilen SR EN 933-9+A1:2013
Agregate. Metode pentru determinarea rezistentei la sfaramare SR EN 1097-2:2010
Agregate. Metode pentru determinarea masei volumice in vrac si a porozitatii intergranulare SR EN 1097-3:2002

 

MBM

Agregate naturale pentru mortare şi betoane

Agregate. Determinarea masei reale si a coeficientului de absorbtie a apei

SR EN 1097-6:2013

 

 

Agregate. Determinarea caracteristicilor termice si de alterabilitate a agregatelor. Încercarea cu sulfat de magneziu SR EN 1367-2:2010
Agregate. Determinarea rezistentei la uzura (micro-Deval) SR EN 1097-1:2011

ANCFD – Agregate naturale pentru CF şi drumuri

Agregate. Determinarea procentului de suprafete concasate si sfaramate din agregate grosiere

SR EN 933-5:2001/A1:2005

 

 

 

 

FINISAJE – Adezivi

Adezivi pentru placi ceramice. Determinarea timpului deschis (open-time) SR EN 12004-2:2017
Adezivi  pentru placi ceramice. Determinarea alunecării SR EN 12004-2:2017
Adezivi  pentru placi ceramice. Determinarea aderentei prin tractiune pentru adezivi pe baza de lianti minerali SR EN 12004-2:2017
Adezivi  pentru placi ceramice. Determinarea deformarii la intindere prin incovoiere pentru adezivi pe baza de lianti minerali si chituri SR EN 12002:2009

 

 

 

MBM – Încercări pe VAR

Rezistenţa la compresiune

SR EN 459-2:2011

 

SR EN 196-1:2016

Fineţea – metoda cernerii uscate

SR EN 459-2:2011

 

SR EN 196-6:2010

Timp de priză

SR EN 459-2:2011

 

SR EN 196-3:2017

Valoarea de împrăştiere şi penetrarea

SR EN 459-2:2011

 

SR EN 196-3:2017

Apa libera SR EN ISO 459-2:2011
B BA BP – Încercări pe BETON PROASPĂT Determinarea  temperaturii NE 012-2010
Conţinut de aer SR EN 12350-7:2009
Beton proaspat. Incercarea de tasare SR EN 12350-2: 2009
Beton proaspat. Densitate SR EN 12350-6: 2009
Încercare pe beton proaspăt. Încercare Vebe SR EN 12350-3:2009
B.BA.BP- Încercări pe BETON ÎNTĂRIT
Determinarea aderenţei beton – armatura
STAS 5511-89

B.BA.BP- – Încercări pe BETON ÎNTĂRIT

 

BETON, BETON ARMAT ŞI BETON PRECOMPRIMAT – Încercări pe BETON ÎNTĂRIT

Modul de elasticitate static la compresiune

STAS 5585-71

 

SR EN 12390-13:2014

Determinarea adâncimii de carbonatare

SR CR 12793:2002

 

 

Determinarea absorbţiei de apă

SR EN 13369:2013

 

 

Beton intarit. Rezistenta la compresiune a epruvetelor SR EN 12390-3: 2009+AC:2011
Beton intarit. Rezistenta la  incovoiere a epruvetelor SR EN 12390-5: 2009
Beton intarit. Rezistenta la intindere prin despicare a epruvetelor SR EN 12390-6: 2010
Beton intarit. Adancimea de patrundere a apei sub presiune SR EN 12390-8: 2009
Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ prin masurarea rezistentei la compresiune SR 3518: 2009
Determinarea contracţiei axiale a betonului intarit SR 2833:2009
Beton intarit. Densitatea betonului intarit SR EN 12390-7:2009
Determinarea rezistenţei la ingheţ-dezgheţ-exfolierea SR CEN/TS 12390-9:2009
Determinarea capacității de absorbție a energiei a elementelor de placă armate cu fibre SR EN 14488-5:2006
Rezistenţa la tracţiune prin încovoiere (limită de proporţionalitate (LOP), rezistenţă reziduală) SR EN 14651+A1:2008
PREFABRICATE – Încercări pe ELEMENTE, SUBANSAMBLURI DE B.A. şi B.P Încercarea elementelor liniare din beton armat şi beton precomprimat din punct de vedere al comportării la solicitări statice C 181-88

PREFABRICATE – Încercări pe ELEMENTE, SUBANSAMBLURI DE B.A. şi B.P

Încercarea elem. plane din beton armat şi beton prec. din p. de v. al comportării la solicitări statice

C 181-88

 

SR EN 13213:2003

SR EN 12825:2002

Incercarea pe stand a elementelor prefabricate din beton, beton armat si precomprimat la poduri de cale ferata si sosea
STAS 12313-85
Incercarea asupra structurilor cu actiuni de proba la poduri de cale ferata de sosea si paralela STAS 12504-86
Determinarea rezistenţei la şocuri pe elemente verticale de construcţie SR ISO 7892:1998
PREFABRICATE – Încercări pe TUBURI DE CANALIZARE DIN BETON SIMPLU/ARMAT
Verificarea dimensiunilor
SR EN 1916:2003+AC:2008
Rezistenta la incovoiere SR EN 1916:2003+AC:2008
Absorbţia totală de apă

SR EN 1916:2003+AC:2008

 

SR EN 1433:2003+AC:2006

Rezistenta la rupere SR EN 1916:2003+AC:2008
Determinarea etanşeităţii la apă

SR EN 1916:2003+AC:2008

 

SR EN 1917:2003+AC:2008

SR EN 1433:2003+AC:2006

PREFABRICATE -Încercări pe CAMINE DE VIZITARE Dimensiuni si aspect SR EN 1917:2003+AC:2008
Rezistenta la strivire a elementelor drepte SR EN 1917:2003+AC:2008
Rezistenta sub sarcina verticala a elementelor de reductie si a celor de acoperire SR EN 1917:2003+AC:2008
Absorbtia de apa SR EN 1917:2003+AC:2008
Rezistenta la treptele de fixare SR EN 1917:2003+AC:2008
PREFABRICATE -Ţigle din mortar de ciment- Determinarea caracteristicilor dimensionale SR EN 491:2012
Determinarea rezistenţei la încovoiere SR EN 491:2012
Determinarea impermeabilităţii SR EN 491:2012
Determinarea capacităţii portante a ciocului SR EN 491:2012
PREFABRICATE -Ţigle ceramice Determinarea caracteristicilor dimensionale SR EN 1024:2012
Determinarea rezistenţei la încovoiere SR EN 538:2000
Determinarea impermeabilităţii SR EN 539-1:2006
Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ

SR EN 490:2012

 

SR EN 539-2:2013

PREFABRICATE – Dale, borduri, pavele

Verificarea dimensiunilor şi aspectului

SR EN 1338:2004+AC:2006

 

SR EN 1339:2004+AC:2006

SR EN 1340:2004+AC:2006

SR EN 1433:2003+AC:2006+A1:2006

Determinarea rezistenţei la încovoiere

SR EN 1339:2004+AC:2006

 

SR EN 1340:2004+AC:2006

SR EN 1433:2003+AC:2006

+A1:2006

Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ

SR EN 1338:2004+AC:2006

 

SR EN 1339:2004+AC:2006

SR EN 1340:2004+AC:2006

SR EN 1433:2003+AC:2006

+A1:2006

Determinarea absorbţiei totale de apă

SR EN 1338:2004+AC:2006

 

SR EN 1339:2004+AC:2006

SR EN 1340:2004+AC:2006

Determinarea rezistenţei la întindere prin despicare SR EN 1338:2004+AC:2006
Determinarea rezistenţei la uzură Bohme

SR EN 1338:2004+AC:2006

 

SR EN 1339:2004+AC:2006

SR EN 1340:2004+AC:2006

SR EN 14157:2006

SR EN 13892-3:2015

Determinarea rezistenţei la alunecare a materialului

SR EN 1338:2004+AC:2006

 

SR EN 1339:2004+AC:2006

SR EN 1340:2004+AC:2006

SR EN 14231:2003

PREFABRICATE – Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni şi vehicule (rigole).

Determinarea absorbţiei de apă

SR EN 1433:2003

 

SR EN 1433:2003/AC:2006

SR EN 1433:2003/A1:2006

Determinarea etanșeității la apă

SR EN 1433:2003

 

SR EN 1433:2003/AC:2006

SR EN 1433:2003/A1:2006

Încercarea de rezistență

SR EN 1433:2003

 

SR EN 1433:2003/AC:2006

SR EN 1433:2003/A1:2006

 

PREFABRICATE – Elemente prefabricate pentru împrejmuiri

Aspect și dimensiuni SR EN 12839:2012
Grosimea stratului de acoperire cu beton a armăturii SR EN 12839:2012
Determinarea capacității portante la stâlpi SR EN 12839:2012
Determinarea capacității portante a grinzilor SR EN 12839:2012
Determinarea capacității portante la panouri SR EN 12839:2012
VERIFICĂRI NEDISTRUCTIVE ŞI A COMPORTĂRII ÎN EXPLOATARE A CONSTRUCŢIILOR – Încercări NEDISTRUCTIVE, SEMIDISTRUC-TIVE PENTRU BETON, BETON ARMAT
Metoda de duritate superficială a sclerometrului Schmidt
C 26/85
Metoda ultrasonică de impuls C 26/85
Metoda nedistructivă combinată C 26/85
Detectarea armăturilor înglobate în beton armat (direcţie, strat de acoperire, diametre) C 26/85
Determinarea rezistenţei betonului cu ajutorul carotelor

C 26/85

 

SR EN 12504-1:2009

SR EN 13791:2007

NP 137-2014

Incercari de integritate a pilotilor – metoda sonica C 200-81
VNCEC- Încercări IN SITU A CONSTRUCŢIILOR
Urmărirea tasării construcţiilor prin încercări topografice
STAS 2745/90

STAS 10493/76

Încercarea în situ a construcţiilor prin încercări statice

C 205:1981

 

 

Deplasări şi deformaţii ale elementelor de structuri

C 205:1981

 

 

 

 

MTZ

 

 

MORTARE PENTRU TENCUIELI, ZIDARIE SI ADEZIVE – Încercări pe MORTARE DE ZIDĂRIE ŞI TENCUIALĂ

Determinarea consistenţei SR EN 1015-3:2001+A2:2007
Determinarea densităţii aparente a mortarului prospăt SR EN 1015-6:2001+A1:2007
Determinarea rezistenţelor mecanice

SR EN 1015-11:2002+A1:2007

 

SR EN 13892-2:2003

SR EN 12190:2002

Determinarea densităţii aparente a mortarului întărit SR EN 1015-10:2002+A1:2007

Determinarea aderenţei la suport

 

 

Determinarea aderentei adezivului masă de şpaclu la materialul termoizolant

SR EN 1015-12:2016

 

SR EN 772-11:2011

SR EN 13892-8:2003

SR EN 1542:2002

SR EN 13596:2006

SR EN 13950:2014

SR EN 14496:2006

SR EN 13494:2003

MTZ

 

 

 

 

MORTARE PENTRU TENCUIELI, ZIDARIE SI ADEZIVE – Încercări pe MORTARE DE ZIDĂRIE ŞI TENCUIALĂ

Rezistenta la mediu alcalin

NE 001/96

Sensibilitatea la basicare

NE 001/96

Impermeabilitatea la apa. Coeficient de permeabilitate la apa lichida

NE 001/96

 

SR EN 1062-3:2008

Rezistenta la cicluri de imbatranire accelerata

NE 001/96

 

SR EN 1542:2002

SR EN 1062-11:2003/AC:2007

SR EN ISO 4628-2:2016

SR EN ISO 4628-3:2016

SR EN ISO 4628-4:2016

SR EN 13687-3:2002

SR EN ISO 3248:2001

SR EN 1504-2:2005

Determinarea permeabilităţii la vaporii de apă

SR EN ISO 7783:2012

 

SR EN 1015-19:2003+A1:2006

SR EN ISO 12572:2017

SR EN 12086:2013

Susceptibilitatea la murdarire si rezist. la mijloacele de curatare

NE 001/96
Determinarea coeficientului de absorbţie a apei SR EN 1015-18:2003
Determinarea distribuţiei granulometrice SR EN 1015-1:2001+A1:2007
Determinarea duratei de lucrabilitate şi a timpului de corecţie SR EN 1015-9:2002+A1:2007
MORTARE PENTRU TENCUIELI, ZIDARIE SI ADEZIVE – Încercări pe MORTARE DE ZIDĂRIE ŞI TENCUIALĂ Determinarea compatibilităţii mortarelor de exterior pentru tencuială monostrat cu suportul

SR EN 1015-21:2004

 

SR EN 13687-3:2002

Determinarea continutului de saruri solubile din mortarele proaspete

SR EN 1015-17:2001+A1:2006

Determinarea compatibilităţii termice. cicluri termice fără imersare în săruri de dezgheţ

SR EN 13687-3:2002

 

SR EN 1504-2:2005

SR EN 1542:2002

SR EN 15824:2017

MORTARE PENTRU TENCUIELI, ZIDARIE SI ADEZIVE – Încercări pe IPSOS Prepararea pastei de consistenţă normala SR 10275-1:1997
Determinarea timpului de priza STAS 10275/3-82
Determinarea rezistenţelor mecanice STAS 10275/4-91
MORTARE PENTRU TENCUIELI, ZIDARIE SI ADEZIVE – TENCUIELI SI LIANTI PE BAZA DE IPSOS Granulometrie

SR EN 13279-2:2014

 

SR EN 13963:2014

Raport apă/ipsos SR EN 13279-2:2014
Timp de priză

SR EN 13279-2:2014

 

SR EN 13963:2014

Caracteristici mecanice SR EN 13279-2:2014
Aderenţa

SR EN 13279-2:2014

 

SR EN 13963:2014

SR EN 14496:2017

SR EN 12860:2003

Determinarea lipsei fisurilor SR EN 13963:2014
Determinarea sarcinii de rupere la încovoiere SR EN 13963:2014

ANCFD

 

Agregate naturale pentru cai ferate si drumuri

Rezistenţa la sfărâmare prin compresiune pe agregate SR EN 1097-2:2010
Indicele de rezistenţă la sfărâmare prin compresiune SR EN 13450:2003+AC:2004

FINISAJE

 

 

– Încercări pe UŞI ŞI FERESTRE

Verificarea dimensiunilor
SR EN 951:2003
Verificarea planeităţii foilor de uşă SR EN 952:2002
Verificarea rectangularităţii foilor de uşă SR EN 951:2003
Deformarea foii de uşă în planul său (rez. la sarcină verticală) SR EN 947:2002
Modificări de rigiditate a foii de uşă prin torsiuni repetate SR EN 130:1997
Încercări mecanice ferestre SR EN 107:1999
Determinarea rezistenţei foilor de uşi la şocuri (corpuri dure şi corpuri moi şi grele)

SR EN 949:2002

 

SR EN 950:2002

FINISAJE –

 

 

 

Incercări pe

UŞI ŞI FERESTRE

Ferestre si usi. Permeabilitate la aer SR EN 1026:2016
Ferestre si usi. Etanseitate la apa SR EN 1027:2016
Ferestre si usi. Rezistenta la incarcare din vant SR EN 12211:2016
Usi batante sau pivotante. Determinarea rezistenţei la încovoiere statică SR EN 948:2002
Ferestre. Determinarea rezistenţei la răsucire statică SR EN 14609:2004

FINISAJE

 

 

 

– Încercări pe LACURI, VOPSELE, ZUGRĂVELI

Determinarea puterii de acoperire
SR ISO 6504-3:2007
Determinarea timpului de scurgere SR EN ISO 2431:2012
Determinarea flexibilităţii peliculei prin îndoire pe dorn cilindric SR EN ISO 1519:2011
Determinarea aderenţei la suport a peliculei

SR EN ISO 2409:2013

 

NE 001-96

Determinarea uscării peliculei SR EN ISO 9117-6:2012
Determinarea masei volumice SR EN ISO 2811-1:2016
Determinarea culorii (nuanţei) peliculei SR EN ISO 3668:2002
Determinarea grosimii peliculei SR ISO 2808:2007
Determinarea rezistenţei peliculei la lichide SR EN ISO 2812-1,2:2007
Determinarea conţinutului substanţelor nevolatile SR EN ISO 3251:2008
Rezistenţa la frecare umedă şi lavabilitatea acoperirilor SR EN ISO 11998:2007
FINISAJE – Încercări pe PLĂCI ŞI DALE CERAMICE
Determinarea absorbţiei de apă
SR EN ISO 10545-3:1999
Determinarea rezistenţei la şoc termic SR EN ISO 10545-9:2013
Caracteristici dimensionale şi aspectul suprafeţei

SR EN ISO 10545-2:1999

 

SR EN 15286:2013

SR EN 14617-16:2006

Determinarea rezistenţei la încovoiere SR EN ISO 10545-4:2014
Determinarea comportării la îngheţ-dezgheţ SR EN ISO 10545-12:2000
Rezistenta la patare a placilor si dalelor SR EN ISO 10545-14:2002
Rezistenţa chimică a plăcilor şi dalelor SR EN ISO 10545-13:2001

 

 

 

FINISAJE – Încercări pe PLĂCI DE IPSOS

Dimensiuni şi aspect
SR EN 12859:2011

SR EN 520+A1:2010

SR EN 15283-2+A1:2010

SR EN 12859:2011

SR EN 13815:2008

SR EN 13950:2014

Rezistenţa la rupere prin incovoiere
Planeitatea placilor
Umiditate
Masa pe unitatea de suprafata
Determinarea densităţii aparente
Capacitatea de absorbtie a apei
Determinarea rezistenței la forfecare

SR EN 15283-2: 2010

 

SR EN 520+A1:2010

Determinarea durității suprafeței plăcii

SR EN 15283-2: 2010

 

SR EN 520+A1:2010

Determinarea rectangularității capetelor

SR EN 15283-2: 2010

 

SR EN 520+A1:2010

Pardoseli supraînălțate. Încercarea elementelor plane din punct de vedere a comportării la solicitări statice SR EN 12825:2002
Pardoseli supraînălțate. Încercarea elementelor plane din punct de vedere a comportării la solicitări dinamice SR EN 12825:2002
FINISAJE – Încercări pe PVC RIGID ŞI PROFILE DIN PVC RIGID
Verificarea aspectului
SR EN 12608:2016
Verificarea dimensiunilor SR EN 12608:2016
Verificarea liniarităţii SR EN 12608:2016
Determinarea masei liniare SR EN 12608:2016
Determinarea densităţii SR EN ISO 1183-1:2013
Verificarea comportarii la acţiunea aerului cald

SR EN 478:2018

 

SR EN 479:2018

Comportarea la tracţiune

SR EN ISO 527-1:2012

 

SR EN ISO 527-3:2000/ AC :2006

Determinarea rezistenţei la agenţi chimici SR EN ISO 175:2011
Încercarea colţului sudat la tracţiune SR EN 514:2018
Încercarea colţului sudat la compresiune SR EN 514:2018
Rezistenta la soc prin metoda masei in cadere
SR EN 477:2018
FINISAJE – Încercări pe MATERIALE PLASTICE
Aspect
SR EN ISO 7823-1:2003
Dimensiuni SR EN ISO 7823-1:2003
Grosimea foliilor şi plăcilor SR ISO 4593:1998
Greutatea specifica a plăcilor SR EN ISO 1183-1:2013
Comportarea la încovoiere SR EN ISO 178:2011+A1:2013

FINISAJE – Încercări pe PLĂCI PE BAZĂ DE LEMN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plăci pe bază de lemn. Determinarea dimensiunilor plăcilor
SR EN 324-1:1996
Plăci pe bază de lemn. Determinarea perpendicularităţii şi rectilinităţii marginilor
SR EN 324-2:1996
Plăci pe bază de lemn. Determinarea dimensiunilor epruvetelor
SR EN 325:2012
Plăci pe bază de lemn. Determinarea umidităţii
SR EN 322:1996
Plăci pe bază de lemn. Determinarea masei volumice
SR EN 323:1996
Plăci de aşchii şi plăci de fibre de lemn. Determinarea umflării în grosime după imersie în apă
SR EN 317:1996
Plăci de aşchii şi plăci de fibre de lemn. Determinarea rezistenţei la tracţiune perpendiculară pe feţele panoului

SR EN 319:1997

 

SR EN 13354:2010

Plăci de fibre de lemn. Plăci de aşchii de lemn şi plăci decorative din hârtie stratificată. Plăci emailate şi plăci melaminate. Determinarea comportării la foc prin metoda cu flacără de alcool
SR 13273-2:1994
Plăci de fibre de lemn. Determinarea absorbţiei de suprafaţă. Metoda de încercare pentru plăci de fibre obţinute prin procedeu uscat
SR EN 382-1:1997
Plăci de fibre de lemn. Încercarea ciclică în mediu umed SR EN 321:2003
Plăci de fibre de lemn. Determinarea rezistenţei la smulgerea şuruburilor pe axa lor
SR EN 320:2011
Plăci de fibre de lemn. Determinarea rezistenţei la îmbătrânire
SR EN 14323:2004
Placi pe baza de lemn/de lemn. Determinarea rezistentei la incovoiere
SR EN 310:1996
SR EN 789:2004

SR EN 408+A1:2012

Calitatea încleierii placajului

SR EN 314-1:2005

 

SR EN 13354:2010

FINISAJE – Încercari pe ADEZIVI PLACI CERAMICE Aderenta la forfecare SR EN 1324:2008
FINISAJE – Încercări pe PLĂCI ŞI DALE DIN PIATRĂ NATURALĂ Rezistenta la flexiune

SR EN 12372:2007

 

SR EN 14617-2:2016

Absorbtie si cedarea de apa

SR EN 13755:2008

 

SR EN 1925:2001

SR EN 14617-1:2013

Densitate aparenta, reala si porozitate deschisa

SR EN 1936:2007

 

SR EN 14617-1:2013

Rezistenta la inghet

SR EN 12371:2010

 

SR EN 14617-5:2012

Rezistenta la compresiune

SR EN 1926:2007

 

SR EN 14617-15:2006

Rezistenta la şoc termic

SR EN 14066:2013

 

SR EN 14617-6:2012

SR EN 14617-12:2012

FINISAJE – Încercări pe MOCHETE Determinarea grosimii totale SR ISO 1765:1996
Determinarea comportării la poansonare –compres. statică STAS 8750/15-88
Verificări privind stabilitatea SR ISO 2551:98

FINISAJE – Plăci de lemn

Determinarea proprietăţilor de incovoiere SR EN 1533:2011
Încercări pe ELEMENTE METALICE la PLAFOANE SUSPENDATE Capacitatea portantă sub încărcare a elementelor substructurii. Rezistențe mecanice (profile și elemente metalice de suspendare și îmbinare)

SR EN 13964:2014

 

SR EN 14195:2015

H.IT.IF – Incercari pe FOI BITUMINOASE ONDULATE

Caracteristici geometrice, Determinarea masei totale
SR EN 534+A1:2010
Comportarea sub sarcina
SR EN 534+A1:2010
Caracteristici fizice
SR EN 534+A1:2010

HIDROIZOLATII, IZOLATII TERMICE SI IZOLATII FONICE –

 

 

 

Încercări pe CHIT DE ETANŞARE ROSTURI

Densitatea aparentă
STAS 8622/88
Omogenitatea STAS 8622/88
Conţinut de substanţe solubile STAS 8622/88
Curgerea în rosturi verticale STAS 8622/88
Autonivelarea în rosturi orizontale STAS 8622/88
Curgerea în rosturi orizontale cu golul în jos STAS 8622/88
Rezistenţa la întindere şi alungirea la rupere STAS 8622/88
Rezistenţa la alcalinitatea suportului STAS 8622/88
Rezistenţa la tracţiune, alungire la rupere şi a deformaţia remanentă a peliculei de chit STAS 8622/88

HIDROIZOLATII, IZOLATII TERMICE SI IZOLATII FONICE –

 

 

 

Incercari pe MEMBRANE HIDROIZOLANTE BITUMINOASE SI DIN PVC

 

Determinarea masei totale

SR 137-95

 

SR EN 1296:2003

SR EN 1849-1:2003

SR EN 1849-2:2010

Determinarea comportarii la cald

SR 137-95

 

SR EN 1296:2003

Determinarea impermeabilităţii

SR 137-95

 

SR EN 1298:2003

Determinarea rezistenţei la tractiune si alungirii la rupere

SR 137-95

 

SR EN 12311-1:2002

SR EN 12311-2:2013

Flexibilitatea la rece SR 137-95
Comportarea la apa SR 137-95
Stabilitatea dimensionala la cald

SR 137-95

 

SR EN 1107-1:2002

SR EN 1107-2:2001

Rezistenta la perforare statica SR 137-95
Verificarea calitatii impregnarii cartonului SR 137-95
Verificarea aspectului si dimensiunilor

SR EN 1931:2003+AC:2003

 

SR 137-95

SR EN 1850-1:2002

SR EN 1850-2:2003

SR EN 1848-1 și 2:2003

SR EN 1849-1:2003

SR EN 1849-2:2010

Determinarea permeabilităţii la vapori de apă

SR EN 12310-1,2:2003 /2001

 

SR 137-95

H.IT.IF – Incercari pe Membrane hidroizolante bituminoase si din PVC

Determinarea rezistenţei la sfâşiere

SR EN 12316-1:2002

 

SR EN 12316-2: 2013

SR EN 12317-1,2:2002/2011

SR EN 12310-1,2:2003 /2001

SR 137-95

Determinarea rezistenţei îmbinărilor

SR 137-95

 

SR EN 1296:2003

SR EN 12316-1,2:2002/ 2013

SR EN 12317-1,2:2002/ 2011

Determinarea aderenței SR EN 13596:2006

H.IT.IF – Incercări pe ÎNVELITORI METALICE

Caracteristici geometrice

SR EN 508-1:2014

 

SR EN 508-2,3:2008

SR EN 10346:2009

Comportarea sub sarcina concentrată şi uniform distribuită

SR EN 508-1:2014

 

SR EN 508-2,3:2008

 

H.IT.IF – Incercari pe TERMOIZOLATII

Determinarea densităţii aparente SR EN 1602:2013
Determinarea rezistenţei la tracţiune paralel cu feţele SR EN 1608:2013
Determinarea fluajului din compresiune SR EN 1606:2013
Determinarea comportării la forfecare SR EN 12090:2013

H.IT.IF – Incercari pe SISTEME/ PRODUSE TERMOIZOLANTE – ETICS

Rezistente mecanice ale ETICS (impact) SR EN 13497:2004
Rezistenta la smulgere a ETICS fixate cu mijloace mecanice SR EN 13495:2003
Rezistenta la tractiune a plasei din fibre de sticla SR EN 13496:2014
Permeabilitatea la apa a suprafetei sistemului SR EN 1062-3:2008
Rezistente mecanice ale ETICS (penetrare) SR EN 13498:2004

 

H.IT.IF – Termoizolaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIDROIZOLATII, IZOLATII TERMICE SI IZOLATII FONICE – Termoizolaţii

Produse termoizolante. Determinarea lungimii si latimii SR EN 822:2013
Produse termoizolante. Determinarea grosimii SR EN 823: 2013
Produse termoizolante. Determinarea perpendicularitatii SR EN 824: 2013
Produse termoizolante. Determinarea planitatii SR EN 825: 2013
Produse termoizolante. Determinarea comportării la compresiune SR EN 826: 2013
Produse termoizolante. Determinarea stabilitatii dimensionale in cond. normale si constante de laborator (23oC si 50%URA)

SR EN 1603: 2013

 

 

Produse termoizolante. Determinarea stabilitatii dimensionale în condiţii specificate de temperatura şi umiditate SR EN 1604: 2013
Determinarea deformatiei in conditii specificate de incarcare la compresiune si de temperatura

SR EN 1605: 2013

 

 

Produse termoizolante. Determinarea rezistenţei la tracţiune perpendicular pe feţe SR EN 1607: 2013
Produse termoizolante. Determinarea absorbţiei apei de scurta durata prin imersie partiala SR EN 1609: 2013
Produse termoizolante. Determinarea absorbţiei apei de lunga durata prin imersie SR EN 12087: 2013
Produse termoizolante. Determinarea comportarii la încovoiere SR EN 12089: 2013
Produse termoizolante. Determinarea rezistenţei la efectul de îngheţ-dezgheţ SR EN 12091: 2013
Produse termoizolante. Determinarea grosimii produselor termoizolante pentru pardoseli flotante SR EN 12431: 2013

HIDROIZOLATII, IZOLATII TERMICE SI IZOLATII FONICE – Geam termoizolant şi de securitate

Determinarea punctului de rouă SR EN 1279-2:2004
Determinarea condensului organic GAT 221-1996
Determinarea dimensiunilor SR EN 1279-1:2004+AC:2006
Determinarea caracteristicilor cioburilor sparte. Incercarea la impact

SR EN 12600:2004

 

 

Comportarea la lovire SR EN 356:2003
Caracteristici fizice ale marginilor etansate – aderenta SR EN 1279-4:2003
CONSTRUCŢII DE OŢEL – Încercări pe DISPOZITIVE DE ACOPERIRE SI INCHIDERE PENTRU CAMINE DE VIZITARE SI GURI DE SCURGERE IN ZONE CAROSABILE SI PIETONALE Aspect. Forma si dimensiuni

SR EN 124:1996 inlocuit cu SR EN 124-1, 2, 3, 4, 5:2015

 

SR EN 1433:2003+AC: 2006+A1:2006

Forta de inspectie/

 

Incercarea de rezistență

SR EN 124:1996 (inlocuit cu SR EN 124-1, 2, 3, 4, 5:2015)

 

SR EN 1433:2003+AC:2006

CONSTRUCŢII DE OŢEL – Încercări pe TABLĂ Determinarea masei pe unitatea de suprafaţă a stratului de acoperire cu zinc SR EN ISO 1460:2002
Rezistenta la tractiune (benzi, profile, table,  alte materiale metalice)

SR EN ISO 6892-1:2016

 

SR EN ISO 15630-1:2011

CONSTRUCŢII DE OŢEL – Încercări pe PROFILE METALICE pentru placi de gips – carton Caracteristici geometrice

SR EN 14353:2017

 

SR EN 14195:2015

AR

 

ÎNCERCĂRI PE TABLĂ/ARMĂTURI DE REZISTENŢĂ DIN OŢEL BETON, SÂRMĂ SAU PLASE SUDATE – Încercări pe OŢEL BETON /TABLĂ

Aspectul suprafaţa-produse de oţel pentru armare beton
SR 438-1:2012
Dimensiuni şi caracteristici geometrice SR 438-1:2012
Indoire la rece (oţel beton, benzi, profile, table, alte materiale metalice)

SR EN ISO 7438:2005

 

SR EN ISO 15630-1:2011

Rezistenta la tractiune (oţel beton, benzi, profile, table, sărmă trasă, alte materiale metalice)

SR EN ISO 6892-1:2016

 

SR EN ISO 15630-1:2011

SR EN ISO 17660-1:2007

ÎNCERCĂRI PE TABLĂ/ARMĂTURI DE REZISTENŢĂ DIN OŢEL BETON, SÂRMĂ SAU PLASE SUDATE –

 

Incercari pe plase sudate

Aspect
SR 438-3:2012
Dimensiuni
SR 438-3:2012
Tracţiune

SR EN ISO 6892-1:2016

 

SR EN ISO 15630-2:2011

Rezistenţa îmbinărilor sudate SR EN ISO 15630-2:2011
Îndoire / Indoire alternantă

SR EN ISO 15630-2:2011

 

SR ISO 7801:1993

MNB

 

MATERIALE PENTRU NOROI BENTONITIC – Încercări pe BENTONITĂ

Masa volumica SR EN 1538+A1:2015
Vascozitate SR EN 1538+A1:2015
pH SR EN 1538+A1:2015
Conţinut de nisip SR EN 1538+A1:2015

 

 

 

 

 

 

 

ZIDARIE SI PERETI – Corpuri de zidărie ceramice, beton

Verificarea dimensiunilor

SR EN 772-16:2011

 

SR EN 15435:2008

Determinarea densităţii aparente şi absolute

SR EN 772-13:2001

 

SR EN 15435:2008

Determinarea absorbţiei de apă prin fierbere SR EN 772-7:2000
Determinarea rezistenţei la transfer termic

SR EN 12667:2002

 

 

SR EN 12939:2002

STAS 5912-89

SR EN 1745:2012 (calcul)

Determinarea rezistenţei la compresiune SR EN 772-1:2011
Determinarea rezistenţei la tracţiune prin încovoiere

SR EN 772-6:2002

 

SR EN 15435:2008

Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ SR EN 772-18:2011
Determinarea planităţii elementelor pentru zidărie din beton, piatră SR EN 772-20:2003+A1:2006
Determinarea volumului şi procentului de goluri şi a volumului net absolut prin umplere cu nisip a elementelor pentru zidărie din silico-calcar SR EN 772-9:2000+A1:2006
Determinarea procentuală a ariei golurilor din blocurile de beton (amprenta pe hârtie) SR EN 772-2:2000+A1:2006
Determinarea prin cântărire hidrostatică a volumului net şi a procentului de goluri SR EN 772-3:2000
ZIDARIE SI PERETI – Corpuri de zidărie ceramice, beton Determinarea conţinutului de umiditate a elementelor pentru zidărie de silico-calcar şi BCA SR EN 772-10:2001
Determinarea absorbţiei de apă a elementelor pentru zidărie din beton cu agregate, piatră artificială şi naturală, argilă arsa şi silico calcar

SR EN 772-11:2011

 

SR EN 772-21:2011

Determinarea variaţiei dimensionale datorită umidităţii a elementelor pentru zidărie de beton şi piatră artificială SR EN 772-14:2002
Determinarea permeabilităţii la vaporii de apă a elementelor pentru zidărie de BCA SR EN 772-15:2003
Determinarea rezistentei la compresiune a zidăriei SR EN 1052-1:2005
Determinarea rezistentei la încovoiere a zidăriei SR EN 1052-2:2016
Determinarea rezistentei la forfecare a zidăriei SR EN 1052-3:2003/A1:2007

ZIDARIE SI PERETI  – Incercari pe Beton celular autoclavizat

Determinarea densităţii aparente în stare uscată

SR EN 678:1996
Determinarea umidităţii SR EN 1353:2000
Determinarea rezistenţei la compresiune

SR EN 772-1:2011

 

SR EN 679:2006

SR EN 1052-1:2001

Determinarea rezistenţei la întindere prin încovoiere

SR EN 772-6:2002

 

SR EN 1052-2:2001

Determinarea contracţiei la uscare

SR EN 680:2006

 

SR EN 15435:2008

Determinarea rezistentei la inghet-dezghet SR EN 772-18:2011

ZIDARIE SI PERETI – Buiandrugi

Determinarea masei pe unitate de suprafata SR EN 845-2:2013
Determinarea rezistenţei la încovoiere şi rezistenţei la forfecare a buiandrugilor

SR EN 845-2:2013

 

SR EN 846-9:2016

MD

 

MATERIALE PENTRU DRUMURI – Incercari pe EMULSII BITUMINOASE

Determinarea densităţii

STAS 35-81

 

anulat

Determinarea vâscozităţii SR 8877-2:2007
MATERIALE PENTRU DRUMURI – Incercari pe MIXTURI ASFALTICE Determinarea conţinutului de liant solubil SR EN 12697-1:2012
Determinarea granulozitătii SR EN 12697-2:2007
Determinarea masei volumice aparente SR EN 12697-6:2012
Incercarea MARSHALL

SR EN 12697-30:2012

 

SR EN 12697-34:2012

PCI Lemn. Determinarea eficacitatii ignifugarii SR 652:2009

CL

 

 

 

Încercări pe CONSTRUCŢII DE LEMN

Rezistenţa la incovoiere şi modulul de elasticitate a elementelor liniare
SR EN 408+A1:2012

Rezistenţa mecanică a epruvetelor de lemn

 

-tracţiune

-compresiunee

SR EN 408+A1:2012
Construcții de lemn Calitatea încleierii la panouri de lemn masiv SR EN 13354:2009

PCH Profil chimic

 

 

Analiza chimică a apei pentru prepararea betonului

SR EN 1008:2003

 

SR 8934-7:1999

SR 8934-1:1999.

SR ISO 2479:1995

FINISAJE

 

DETERMINĂRI PRIN CALCUL/TABULARE

UŞI ŞI FERESTRE

Ferestre și uși. Determinarea transmitanţei termice SR EN ISO 10077-1:2018
Ferestre și uși. Determinarea izolării acustice

SR EN 14351-1+A2:2016

 

SR EN 12758:2011

DOMENIU DE ACTIVITATE DENUMIRE ÎNCERCARE(PROCEDURA) STANDARD

B. BA. BP. – Beton, beton armat, beton precomprimat

 

a) beton intarit

01 – rezistenţa la

 

îngheţ – dezgheţ

SR 3518: 2009
02 – Determinarea densitatii SR EN 12390-7: 2009
03 – Conductivitatea termică

STAS 5912 – 89

 

SR EN 12667: 2002

04 – Rezistenţa la compresiune

SR EN 12390-3:2009

 

SR EN 12390-3:2009/AC:2011

05 – Rezistenţa la întindere prin despicare SR EN 12390-6:2010
06 – Rezistenţa la încovoiere si a incarcarii de rupere SR EN 12390-5:2009
07 – Densitatea betonului întărit

SR EN 206-1+A1:2017

 

SR EN 12390-7:2009

08- Determinarea modului de elasticitate static la compresiune a betonului

 

Încercare pe beton întărit. Partea 13: Determinarea modulului secant de elasticitate în compresiune

SR EN 206-1+A1:2017

 

SR EN 12390-13:2014

F – Finisaje

 

 

a) uşi, ferestre si fatade cortina

 

 

 

01 – Verificarea dimensiunilor tâmplăriilor din lemn

SR EN 324-1: 1996

 

SR EN 951: 2003

02 – Verificarea materialului lemnos
03 – Verificarea umidităţii lemnului SR EN 322: 1996
04 – Permeabilitatea la aer a usilor, ferestrelor si fatadelor cortina

SR EN 1026: 2016

 

SR EN 12153: 2002

05 – Etanseitate la apa a usilor, ferestrelor si fatadelor cortina

SR EN 1027: 2016

 

SR EN 12155: 2002

06 – Determinarea transmitanţei termice – tâmplării cu vitraje izolante în regim staţionar

SR EN ISO 12567-1: 2011 + AC: 2011

 

SR EN ISO 12567-2: 2006

STAS 12057-82

Metodologie INCERC Iaşi nr. 521-1993,

Actualiz. 2 – 2012

06.1 – transmitanta termica prin calcul pentru ferestre si usi SR EN ISO 10077-1:2018
06.2 – calcul izolarii acustice Anexa B SR EN 14351-1+A1:2010
07-Rezistenta la incarcare din vant pentru uşi, ferestre si fatade cortina

SR EN 12211: 2016

 

SR EN 12179: 2002/

AC: 2009

07.01 – Rezistenţă sub greutate proprie

SR EN 1991-1-1:2004 (calcul)

 

SR EN 1991-1-1:2004/AC:2009

SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006

07.02 – Rezistenţă la solicitări orizontale de exploatare
08 – Rezistenţă la impactul cu un pendul: Proprietăţi de spargere în siguranţă şi rezistenţă la impacturi

SR EN 1279-5+A2: 2010, pct. 4.3.1 şi  4.3.2.8

 

SR EN 12600: 2004

09 – Comportarea foilor de uşă amplasate între două încăperi cu cond. climatice diferite

SR EN 14351-1+A2: 2016

 

SR EN 13420: 2011

10 – Rezistenţa la deschidere şi închidere repetată

SR EN 14351-1+A2: 2016

 

SR EN 12400: 2003

11 – Capacitate de rezistenţă a dispozitivelor de siguranţă pentru

 

ferestre şi uşi

SR EN  14609: 2004

 

SR EN  948: 2002

12 – Rezistenţă la şoc termic fatade cortina

SR EN 13830: 2015,

 

pct. 4.15

13 – Rezistenţă la şocuri faţade cortină, ferestre şi uşi

SR EN 14019: 2016

 

SR EN 12600: 2004

SR EN 13049: 2004

F – Finisaje

 

 

b) lacuri şi vopsele

14 – puterea de acoperire

SR ISO 6504-3: 2007

 

 

15 – grosime pelicula. Metoda gravimetrica

 

 

SR EN ISO 2808: 2007
16 – timp de curgere

SR EN ISO 2431: 2012

 

 

17 – incercare la indoire (pe dorn cilindric) SR EN ISO 1519: 2011
18 – efectele caldurii SR EN ISO 3248: 2017
19 – rezistenta la suport. Incercarea la caroiaj SR EN ISO 2409: 2013
20 – durata de uscare la suprafaţă SR EN ISO 9117-3: 2010
21 – fineţe de frecare SR EN ISO 1524: 2013
22 – rezistenţa chimică SR EN ISO 2812-1: 2007
23 – rezistenţa la lichide SR EN ISO 2812-2: 2007
24 – Rezistenţa la umiditate (condensare repetată) SR ISO 11503: 1997

F – Finisaje

 

 

c) plăci şi dale ceramice

25 – Determinarea rezistenţei la şoc termic – Metoda prin imersie SR EN 10545-9: 2013
26 – determinarea dimensiunilor si calitatea suprafetei. Masurarea lungimii si latimii SR EN ISO 10545-2: 1999, pct. 2
27 – determinarea dimensiunilor si calitatea suprafetei. Masurarea grosimii SR EN ISO 10545-2: 1999, pct. 3
28 – determinarea dimensiunilor si calitatea suprafetei. Măsurarea liniarităţii muchiilor

SR EN 10545-2: 1999,

 

pct. 4

29 – determinarea dimensiunilor si calitatea suprafetei. Măsurarea rectangularităţii

SR EN 10545-2: 1999,

 

pct. 5

30 – determinarea dimensiunilor si calitatea suprafetei. Măsurarea planităţii suprafeţei (curbură şi voal)

SR EN 10545-2: 1999,

 

pct. 6

31 – determinarea dimensiunilor si calitatea suprafetei. Calitatea suprafeţei

SR EN 10545-2: 1999,

 

pct. 7

32 – Determinarea absorbţiei de apă

 

(metoda fierberii)

SR EN ISO 10545-3: 1999

33 – Determinarea rezistenţei la încovoiere şi a forţei de rupere pentru

 

plăci şi dale ceramice

SR EN 10545-4: 2014
34 – Determinarea dilatării termice liniare SR EN ISO 10545-8: 2014
35 – Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ SR EN 10545-12: 2000
36 – Determinarea rezistenţei chimice SR EN ISO 10545-13: 2017

F – Finisaje

 

 

d) vitraje izolante

37 – Elemente de vitraje izolante. Rezistenţă mecanică: Rezistenţă la variaţii bruşte de temperatură şi la diferenţe de temperatură SR EN 1279-5+A2: 2010, pct. 4.3.1 şi  4.3.2.9
38 – Rezistenţă mecanică: Rezistenţa vitrajului la încărcări date de vânt  şi zăpadă, încărcări permanente şi impuse SR EN 1279-5+A2: 2010, pct. 4.3.1 şi  4.3.2.10

F – Finisaje

 

e) placi fibrociment

39 – încercări dimensionale SR EN 494+A1:2015
40 – sarcină de rupere şi săgeată SR EN 494+A1:2015
41 – densitate aparenta SR EN 494+A1:2015

F – Finisaje

 

 

b) lacuri şi vopsele

42 – Determinarea grosimii peliculei Metoda ultrasonica SR EN ISO 2808: 2007
43 – Rezistenta la zgariere SR EN ISO 1518-1:2011
44 – Determinarea rezistenţei la frecare umedă şi a aptitudinii de curăţare a acoperirilor SR EN ISO 11998:2007

F – Finisaje

 

 

 

plăci şi dale ceramice

45- Determinarea rezistentei la patare SR EN ISO 10545-14: 2016
46- Rezistenta la uzura (abrazine)

SR EN ISO 10545-7:2002

 

SR EN ISO 10545-7:2002/AC:2003

47-Rezistenta la alunecare CEN TS/16165:2012
48- Rezistenta glazurii la crapare (harisare) SR EN ISO 10545-11:2002
49-Determinarea rezistenţei la şoc termic – Metoda prin imersie SR EN ISO 10545-9: 2013

F – Finisaje

 

 

ipsos si tencuieli pe baza de ipsos

50-Determinare raport apa/ipsos

SR EN 13279-2:2014,

 

pct 4.3

51-Determinarea timpului de priza

SR EN 13279-2:2014,

 

pct 4.4

52-Determinarea duritatii

SR EN 13279-2:2014,

 

pct 4.5.3

53-Rezistenta la incovoiere

SR EN 13279-2:2014,

 

pct 4.5.4

54-Rezistenta la compresiune

SR EN 13279-2:2014,

 

pct 4.5.5

55-Aderenta la suport

SR EN 13279-2:2014,

 

pct 4.6

F – Finisaje

 

 

Materiale pentru sape si pardoseli

56-Rezistenta la incovoiere si compresiune SR EN 13892-2:2003
57-Determinarea proprietăţilor de transmisie a vaporilor de apă SR EN ISO 12572:2017

H, IT, IF -Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice

 

 

a) materiale hidroizolatoare

01 – Stabilitate dimensionala la cald SR 137: 1995
02 – Determinarea comportării (stabilităţii) la cald SR 137: 1995
03- Impermeabilitatea la apă SR 137: 1995
04 – Forţa de rupere la tracţiune şi alungirea la rupere SR 137: 1995
05 – Flexibilitate la rece SR 137: 1995
06 – Comportarea la apă SR 137: 1995
07 – Determinarea lungimii, latimii si liniaritatii SR EN 1848-1: 2003

H, IT, IF -Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice

 

 

b) chit de etanşare rosturi

08 – Densitate aparentă STAS 8622-88
09 – Rezistenţă la întindere şi alungire la rupere STAS 8622-88
10 – Timp de întărire STAS 8622-88

H, IT, IF -Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice

 

c) panouri de ipsos

11 – Determinarea dimensiunilor – elemente metalice ale cadrului pentru sisteme de panouri de ipsos SR EN 14195: 2015

H, IT, IF -Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice

 

 

d)- produse termoizolante

12 – Lungime şi lăţime SR EN 822: 2013
13 – Grosime SR EN 823: 2013
14 – Densitate aparenta SR EN 1602: 2013
15- Stabilitate dimensionala (in conditii specificate de temperatura si umiditate) SR EN 1604: 2013
16 –Det. absorbţiei de apa  de lunga durata prin imersie SR EN 12087: 2013
17 – Det. absorbţiei de apa de scurta durata prin imersie partiala SR EN 1609: 2013
18 – Perpendicularitate SR EN 824: 2013
19 – Planitate SR EN 825: 2013

20- Determinarea comportarii la

 

compresiune

SR EN 826: 2013
21 – Determinarea rezistentei termice cu ajutorul metodei plăcii calde gardate si al metodei termofluxmetrice. Produse cu rezistenta termica mare si medie SR EN 12667: 2002
22-  Determinarea absorbţiei apei de lungă durată prin difuzie

SR EN 12088: 2013

 

 

23 – Determinarea comportarii sub incarcare punctuala SR EN 12430: 2013

H, IT, IF -Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice

 

 

e) plăci profilate de fibrociment

24 – Determinarea impermeabilităţii la apă SR EN 494+A1:2015
25 – Determinarea rezistenţei la  îngheţ-dezgheţ SR EN 494+A1:2015

H, IT, IF -Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice

 

 

f) elemente de închidere

26 – caracteristici  de transfer termic în regim variabil

SR EN 1934: 2004

 

SR EN ISO 12567-1:2011+AC: 2011

SR EN ISO 12567-2: 2006

STAS 12057-82

27 – Încercări de rezistenţă la impact cu corp dur si corp moale

SR ISO 7892:1998

 

ETAG 004 – 2013

ETAG 17 – 2005

SR EN 60068-2-31:2009

28 – Aderenta la suport

ETAG 004 – 2013

 

ETAG 17 – 2005

29 – Rezistenta vant din suctiune (test de oboseala)

ETAG 004 – 2013

 

ETAG 17 – 2005

30 – Permeabilitatea la aer a părţilor şi elementelor de clădire SR EN 12114: 2004
31 – Determinarea rezistenţei sistemelor de pereţi exteriori la ploaie cu presiunea pulsatorie a aerului

SR EN 12865: 2002

 

ETAG 17 – 2005

H, IT, IF -Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice

 

 

g) hidroizolaţii

32 – Îmbătrânire– expunere la lumina SR EN ISO 16474-1: 2014
33 – Îmbătrânire – expunere la variaţii de temperatura

SR EN 1055: 2002

 

SR EN 253+A2: 2016

 

H, IT, IF -Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice

 

h) vitraje izolante

34 – Determinarea indicelui de pătrundere a umidităţii si măsurarea temperaturii punctului de rouă

35 – Caracteristicile

 

fizice ale marginilor

etansate

36 – Determinarea transmitantei termice U metoda placii calde gardate
37 – Determinarea proprietatilor de radiatie (transmisia si reflexia luminii, radiatie solara) calcul
38 – Determinarea transmitantei U – calcul

H, IT, IF -Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice

 

 

Produse termoizolante

39-Determinarea proprietatilor de transmisie a vaporilor de apa SR EN 12086:2013
40-Determinarea fluajului din compresiune SR EN 1606:2013
41-Rezistenta la tractiune perpendicular pe fete SR EN 1607:2013
42-Determinarea aderentei prin tractiune a adezivilor si a stratului de baza la materialul termoizolant SR EN 13494:2003
43-Determinarea rezistentei la impact a sistemelor ETICS SR EN 13497:2004
44-Determinarea rezistentei la penetrare a sistemelor ETICS SR EN 13498:2004

H, IT, IF -Hidroizolaţii, izolaţii termice, izolaţii fonice

 

 

Componentele structurii metalice pentru sisteme de gips carton si plafoane suspendate

45 –  Calculul proprietatilor sectiunii

SR EN 14195:2015,

 

pct 4.6 si Anexa B

46 – Capacitatea portanta a elementelor de suspendare

SR EN 14195:2015,

 

pct 4.6 si Anexa B

47 – Performanta sub incarcare-determinarea clasei de deformatie pentru profile

SR EN 13964:2014,

 

pct. 4.3.2.1

48g. Andrei Duta – Incercarea la incovoiere a profilurilor substructurii metalice

 

 

 

 

SR EN 13964:2014,

 

pct.5.2

 

 

 

 

49- Durabilitate: Determinarea calitatii si masei stratului de acoperire cu zinc a materialului de baza

 

 

SR EN 13964 2014,

 

pct.4.8

SR EN 10346:2015

I, AE – Instalaţii şi aparataje electrice

 

 

a)  echipamente electrice

 

 

 

01 – Funcţionarea în condiţii severe de formare a gheţii

 

a) Conditionare

b) Testare (inainte, in timpul conditionarii si dupa conditionare)

SR EN 62271-102:2003, pct. 6.103

 

SR EN 62271-102:2003/A1:2012

SR EN 62271-102:2003/A2:2013

SR EN 62271-102:2003/AC:2014

SR EN 62271-102:2003/

AC[2005]:2014

SR EN 62271-1: 2018

02 – Încercări de mediu Încercarea A la frig

 

a) Conditionare

b) Testare (inainte, in timpul conditionarii si dupa conditionare)

SR EN 60068-2-1: 2007

 

SR EN 61439-1:2012, pct. 11.9

03 – Încercări de mediu Încercarea B: Căldură uscată

 

a) Conditionare

b) Testare (inainte, in timpul conditionarii si dupa conditionare)

SR EN 60068-2-2:2008

 

SR EN 61439-1:2012, pct. 11.9

04 – Încercări de mediu Încercarea N – variaţii de temperatură

 

a) Conditionare

b) Testare (inainte, in timpul conditionarii si dupa conditionare)

SR EN 60068-2-14: 2010

 

SR EN 61439-1:2012, pct. 11.9

 

05 – Functionarea la limite de temperatura

 

a) Conditionare

b) Testare (inainte, in timpul conditionarii si dupa conditionare)

SR EN 62271-102: 2003, pct. 6.104

 

SR EN 62271-102: 2003/ A1:2012

SR EN 62271-102: 2003/ A2:2013

SR EN 62271-102:2003/AC:2014

SR EN 62271-102:2003/

AC[2005]:2014

SR EN 62271-1: 2018

06 – Încercări de mediu Încercarea Dd Căldură ciclică umedă

 

a) Conditionare

b) Testare (inainte, in timpul conditionarii si dupa conditionare)

SR EN 60068-2-30:2006

 

SR EN 60068-3-4:2003

SR EN 61439-1:2012, pct. 11.9

 

07 – Încercarea Cx Încercarea la căldură umedă continuă

 

a) Conditionare

b) Testare (inainte, in timpul conditionarii si dupa conditionare)

SR EN 60068-2-66: 1997

 

SR EN  60068-3-4: 2003

SR EN 61439-1:2012

08 – Încercări de mediu Încercarea Sa: Radiaţie solară artificială la nivelul solului

 

a) Conditionare

b) Testare (inainte, in timpul conditionarii si dupa conditionare)

SR EN 60068-2-5:2011

 

SR EN 61439-1:2012, pct. 11.9

 

09 – Încercări de mediu. Încercarea Ka: ceaţă salină

SR EN 60068-2-11: 2001

 

SR EN ISO 9227: 2017

I, AE – Instalaţii şi aparataje electrice

 

 

b) aparataje electrice

10 – Verificarea gradului de protecţie, cod IP

SR EN 60529: 1995+

 

A1: 2003

SR EN 60529:1995/

A1:2003

SR EN 60529:1995/

A2:2015

SR EN 60529:1995/

AC:2017

11 – Verificarea la incarcare statica

SR EN 62208:2012

 

Pct. 9.4

12 – Verificarea rezistenţei la ridicare

SR EN 62208:2012

 

Pct. 9.5

13 – Verificarea gradului de protectie la impact mecanic SR EN 62262: 2004

I.I – Instalaţii de Încălzire

 

a) corpuri de incalzire

01 – Grad de încălzire realizat în încăperi

SR EN 442-2: 2015

 

STAS 12057-82

I.I – Instalaţii de Încălzire

 

b) conducte preizolate reţele subterane apa calda / termoizolaţie PUR

02 – Absorbţia de apă

SR EN 253+A2: 2016

 

 

03 – Determinarea rezistenţei la compresiune

SR EN 253+A2: 2016

 

 

04 – Determinarea densităţii miezului

SR EN 253+A2: 2016

 

 

I.I – Instalaţii de Încălzire

 

 

c) Captatoare solare

05-Presiune interioară SR EN ISO 9806:2014
06-Rezistență la temperaturi ridicate SR EN ISO 9806:2014
07-Rezistență expunere SR EN ISO 9806:2014
08-Șoc termic interior și exterior SR EN ISO 9806:2014
09-Etanșeitate la apa de ploaie SR EN ISO 9806:2014
10-Incărcare mecanică SR EN ISO 9806:2014
11-Performanță termică SR EN ISO 9806:2014

IS – Instalaţii Sanitare

 

 

a) aparate de robinetărie, ţevi şi fitinguri

01 – Verificarea caracteristicilor armăturilor de închidere, de reţinere, de reglaj

SR EN 1074-1: 2001

 

SR 13301-2: 1997

SR 13301-3: 1997

SR 13301-4: 1997

02- Rezistenţă şi etanşeitate corp, scaun robinete, Teste P10, P11, P12 SR EN 12266-1: 2012
03 – Rezistenţă obturator, TEST P20 SR EN 12266-2: 2012
04 – Verificarea caracteristicilor ţevilor şi fitingurilor din materiale plastice

SR EN 1053: 1998

 

SR EN 1054: 1998

SR EN 12201-2+A1:

2014 (PE)

SR EN 12201-3+A1:

2013 (PE)

SR EN 1277: 2004

IS – Instalaţii Sanitare

 

 

b) guri de scurgere

 

05 -Verificarea dimensiunilor guri de scurgere STAS 4834 – 86
06 – Verificarea aspectului si a contactului grătar – rama si rama – pâlnie de evacuare STAS 4834 – 86

IS – Instalaţii Sanitare

 

 

c) Rezervoare din materiale plastice

07-Determinarea capacității și masei rezervorului

SR EN 13341+A1:2011

 

Anexa B,

cap. B.1 – B.4

08-Determinarea grosimii pereților rezervorului
09-Deformare volumetrică rezervor după 1000 h

SR EN 13341+A1:2011

 

Anexa B, cap. B.6

10-Determinarea rezistentei la tracţiune

 

Alungirea la curgere

Alungirea la rupere

SR EN 13341+A1:2011

 

SR EN ISO 527-1:2012

SR EN ISO 527-2:2012

11-Determinarea densităţii materialelor plastice nealveolare. Metoda prin

 

imersie.

SR EN ISO 1183-1:2013

12-Rezistenţă la presiune

 

şi etanşeitate

SR EN 13341+A1:2011

 

Anexa B, cap. B.7, 8

13-Determinare rezistenţă

 

la şoc

SR EN 13341+A1:2011

 

Anexa B, cap. B.5

IS – Instalaţii Sanitare

 

 

d) Cămine

din materiale plastice

14-Determinarea masei căminului SR EN 13598-2:2016
15-Determinarea grosimii pereților căminlui SR EN 13598-2:2016
16–Rezistenţă la impact

SR EN 13598-2:2016,

 

Anexa D

17- Determinarea rezistenţei la solicitări în zone

 

carosabile şi pietonale

SR EN 14802:2006

d) Cămine

 

din materiale plastice

18-Rezistență la încărcare vertical corp cămin, capac SR EN 1253-2:2015, cap. 4
19-Rezistență corp cămin la presiune pământ, apă subterană

SR EN 13598-2:2016

 

SR EN 14830:2007

IS – Instalaţii Sanitare

 

 

 

Țevi, fitinguri și asamblări de materiale termoplastice

20 – Determinarea rezistenței la presiune hidrostatică

 

– la 20oC

– la 80oC

SR EN ISO 1167-1:2006

 

SR EN ISO 1167-2:2006

SR EN ISO 6259-3:2015

21 – Determinarea alungirii la rupere

SR EN ISO 6259-1:2015

 

SR EN ISO 6259-3:2015

IS – Instalaţii Sanitare

 

 

Sisteme pentru captarea si evacuarea apelor pluviale

22-Determinare grosime foaie oțel; toleranțe jgheaburi, burlane SR EN 612:2006
23-Determinare rezistența la coroziune cârlige pentru jgheaburi de streașină SR EN 1462:2006, cap. 5
24-Determinare capacitate portantă cârlige pentru jgheaburi de streașină SR EN 1462:2006, cap. 6.2

M.B.M – Materiale pentru betoane şi mortare

 

a) agregate naturale

01 – Rezistenţa la îngheţ – dezgheţ STAS 4606-80
02 – Determinarea granulozităţii – Analiza granulometrică prin cernere

SR EN 12620+A1:2008

 

SR EN 933-1: 2012

03 – Determinarea masei reale si a coeficientului de absorbtie a apei

SR EN 12620+A1: 2008

 

SR EN 1097-6: 2013

M.B.M – Materiale pentru betoane şi mortare

 

b) ciment

04 – Determinarea rezistentelor mecanice

 

SR EN 197-1: 2011

SR EN 196-1:2016

M.T.Z – Mortare pentru tencuieli şi zidării

 

a) mortar

 

 

01– Densitate aparenta

SR EN 1015-10: 2002

 

SR EN 1015-10:

2002/A1:2007

02 – durabilitate SR EN 998-2: 2011
03 – conductivitate termică STAS 5912 – 89

MTZ – Mortare pentru tencuieli si zidarii

 

 

Mortare de rosturi pentru plăci

04-Determinarea rezistenţei la abraziune SR EN 12808-2: 2009

05 – Determinarea rezistenţei la întindere din încovoiere şi compresiune

 

-in stare uscata

-dupa cicluri de inghet-dezghet

SR EN 12808-3: 2009
06-Determinarea contracţiei

SR EN 12808-4: 2009,

 

SR EN 12808-4:2009/AC:2011

07 – Determinarea absorbţiei de apă SR EN 12808-5: 2009

MTZ – Mortare pentru tencuieli si zidarii

 

 

Tencuieli exterioare şi interioare pe bază de lianţi organici

08 – Determinarea permeabilităţii la apă lichidă

SR EN 1062-3:2008

 

SR EN ISO 15148:2004 +A1:2016

SR EN 1062-1:2004

SR EN 15824:2017

09 – Determinarea proprietăţilor de transmisie a vaporilor de apă

SR EN ISO 7783:2012

 

SR EN 15824:2017

10 – Determinarea aderenţei prin tracţiune directă SR EN 1542:2002
11 – Determinarea compatibilităţii termice. Cicluri termice fără imersare în săruri de dezgheţ

SR EN 13687-3:2002

 

SR EN 1504-2:2005

M.T.Z – Mortare pentru tencuieli şi zidării

 

 

Mortare pentru zidarie

Tencuieli

12- Rezistenta la incovoiere

SR EN 1015-11:2002

 

SR EN 1015-11:2002/A1:2007

13 – Rezistenta la compresiune
14 – Rezistenta la inghet – dezghet
15 – Determinarea aderentei SR EN 1015-12:2016
16 – Absorbtie de apa datorita capilaritatii SR EN 1015-18:2003
17 – Permeabilitate la vapori de apa

SR EN 1015-19:2003

 

SR EN 1015-19:2003/A1:2006

18- Determinarea compatibilitatii SR EN 1015-21:2004

19 – Rezistenta initiala

 

la forfecare

SR EN 1052-3:2003

 

SR EN 1052-3:2003/A1:2007

P – Prefabricate

 

 

a) pavele din beton

01 -Determinarea absorbţiei totale de apă

SR EN 1338:2004

 

(anexa E), SR EN 1338:2004/AC:2006

02 -Determinarea rezistentei la inghet-dezghet

SR EN 1338:2004

 

(anexa D), SR EN 1338:2004/AC:2006

03 – Determinare forma si dimensiuni

SR EN 1338:2004

 

SR EN, 1338:2004/ AC:2006, SR EN 1338:2004 (anexa C)

04 – Determinarea rezistenţei la întindere prin despicare

SR EN 1338:2004

 

SR EN 1338:2004/ AC:2006, SR EN 1338:2004 (anexa F)

P – Prefabricate

 

 

b) dale din beton

05 -Determinarea absorbţiei totale de apă

SR EN 1339:2004

 

(anexa E), SR EN 1339:2004/AC:2006

06 -Determinarea rezistentei la inghet-dezghet

SR EN 1339:2004

 

(anexa D), SR EN 1339:2004/AC:2006

07 – Determinare forma si dimensiuni

SR EN 1339:2004

 

SR EN 1339:2004/AC: 2006, SR EN 1339:2004 (anexa C)

08 – Determinarea rezistenţei la încovoiere   şi a încărcării de rupere

SR EN 1339:2004

 

SR EN 1339:2004/AC: 2006, SR EN 1339:2004 (anexa F)

P – Prefabricate

 

 

c) borduri din beton

09 -Determinarea absorbţiei totale de apă

SR EN 1340:2004

 

(anexa E), SR EN 1340:2004/AC:2006

10 -Determinarea rezistentei la inghet-dezghet

SR EN 1340:2004

 

(anexa D), SR EN 1340:2004/AC:2006

11 – Determinarea rezistenţei la încovoiere si a încărcării de rupere

SR EN 1340:2004

 

SR EN,  1340:2004/ AC:2006, SR EN 1340:2004 (anexa F)

 

12 – Determinare forma si dimensiuni

SR EN 1340:2004

 

SR EN 1340:2004/ AC:2006, SR EN 1340:2004 (anexa C)

P – Prefabricate

 

 

Tuburi de canalizare din beton simplu/armat

13 – Verificarea dimensiunilor
SR EN 1916:2003
EN 1916:2003+AC:2008
14- Rezistenta la incovoiere

SR EN 1916:2003

 

SR EN 1916:2003+AC:2008

15 – Absorbţia totală de apă

SR EN 1916:2003

 

SR EN 1916:2003+AC:2008

SR EN 1433:2003

SR EN 1433:2003+AC:2006

SR EN 1433:2003+A1:2006

16- Rezistenta la rupere

SR EN 1916:2003

 

SR EN 1916:2003+AC:2008

17 – Determinarea etanşeităţii la apă

SR EN 1916:2003

 

SR EN 1916:2003+AC:2008

SR EN 1917:2003

SR EN 1917:2003+AC:2008

SR EN 1433:2003

SR EN 1433:2003+AC:2006

SR EN 1433:2003+A1:2006

P – Prefabricate

 

 

Panouri sandviş autoportante

 

18 – Rezistenta la tracţiune transversală pe panou

SR EN 14509:2013,

 

Anexa A, pct. A.1.1.5.1

19 – Rezistenta si modul de forfecare pe materialul de miez

SR EN 14509:2013,

 

Anexa A, pct. A.3

20 – Capacitate portanta la încovoiere a unui panou simplu rezemat

SR EN 14509:2013,

 

Anexa A, pct. A.5

21 – Capacitate portanta la încovoiere peste un reazem central

SR EN 14509:2013,

 

Anexa A, pct. A.7

22 – Determinarea durabilităţii panourilor sandviş

 

 

SR EN 14509:2013,

Anexa B, pct. B.2 si B.3

 

23 – Coeficient de transmisie termica

SR EN 14509:2013,

 

Anexa A, pct. A.10

 

24 – Densitate material de miez

SR EN 14509:2013,

 

Anexa A, pct. A.8

25 – Rezistenta la compresiune pentru material de miez

SR EN 14509:2013,

 

Anexa A, pct. A.2

26 – Rezistenta la forfecare dupa incarcare de lunga durata

SR EN 14509:2013,

 

Anexa A, pct. A.3.6

 

27- Coeficient de fluaj

SR EN 14509:2013,

 

Anexa A, pct. A.6

28 – Tolerante dimensionale

 

 

SR EN 14509:2013,

 

Anexa D

VNCEC  – Verificări nedistructive şi a comportării în exploatare a construcţiilor

 

 

a) Încercări în situ a construcţiilor

01 – Urmărirea comportării tâmplăriilor din lemn stratificat, profile metalice sau PVC prin metode termo –higrometrice

P 130-99

 

SR EN ISO 8990: 2002

SR EN 1934: 2004

SR EN ISO 12567-1: 2011+AC: 2011

SR EN ISO 12567-2: 2006

STAS 12057-82

Metodologie Lab. IHS, INCERC Iaşi, nr. A.177.2 -1995, Actualiz. 2 – 2012

02 – Verificarea in situ a transferului termic al elementelor de construcţii prin metode termo –higrometrice
03- Determinări in situ privind acumularea de umiditate în elemente de construcţii

P 130-99

 

MP 031-2003

 

VNCEC  – Verificări nedistructive şi a comportării în exploatare a construcţiilor

 

b) Încercări semidistructive pentru beton, beton armat

04 – Extragerea de carote din beton, argilă nearsă, piatră, cărămidă ceramică, BCA P 130-99

VNCEC  – Verificări nedistructive şi a comportării în exploatare a construcţiilor

 

c) grinzi, stalpi, plansee, pereti structurali

05 – Siguranta in exploatare a constructiilor

NP 068-2002

 

SR EN 1998-1:2004

SR EN 1998-1:2004/NA:2008

SR EN 1998-1:2004/AC:2010

d) construcţii din beton, BA, BP, zidarie, structuri metalice 06 – Incercari Ff:Vibratii – Metoda prin accelerograme SR EN 60068-2-57: 2014

 

e) construcţii din beton, BA, BP

07-Metoda de duritate superficiala a sclerometrului Schmidt. Evaluarea rezistentei betonului

C 26-85

 

P 100-3/ 2008

SR EN 12504-2:2013

08-Metoda ultrasonica de impuls. Evaluarea rezistentei betonului

C 26-85

 

P 100-3/ 2008

SR EN 12504-4:2004

09-Metoda nedistructiva combinata. Evaluarea rezistentei betonului

C 26-85

 

P 100-3/ 2008

ZP – Zidărie şi pereţi

 

 

a) elemente pentru zidărie de argilă arsă

01 – Determinarea dimensiunilor

SR EN 772-16: 2011

 

 

02 – Densitate SR EN 772-13: 2001
03- Determinarea densitatii aparente nete in stare uscata a elem. pt. zidarie din ceramica plina
04 – Absorbţia de apă prin fierbere pentru ruperea capilarităţii

SR EN 772-7: 2000

 

 

05- Determinarea rezistentei la înghet/dezghet

SR EN 772-18: 2011

 

 

06 – Determinarea rezistentei la inghet dezghet a elementelor pentru zidarie de silico calcar

07 – Compresiune pe elemente de zidărie

 

07.01 zidărie din argilă arsă

SR EN 772-1+A1:2016
07.02 – zidărie din elemente silico – calcaroase

SR EN 771-2+A1:2015

 

SR EN 1052-1:2001

07.03- zidărie din beton cu agregate grele şi uşoare

SR EN 771-3+A1:2015

 

SR EN 1052-1:2001

07.04- zidărie din beton celular autoclavizat

SR EN 771-4+A1:2015

 

SR EN 1052-1:2001

07.05- zidărie din piatră artificială

SR EN 771-5+A1: 2015

 

SR EN 1052-1:2001

08- Forfecare din tensiuni diagonale ASTM E519 – 02
09- determinarea rezistentei la incovoiere

SR EN 1052-2: 2016

 

SR EN 1052-2:2016/AC:2017

ZP – Zidărie şi pereţi

 

 

b) beton cu agregate

10 – configuraţie

 

(grosime perete, alveole, cavităţi, planitate)

 

SR EN 771-3+A1:2015

 

SR EN 772-16: 2011

SR EN 772-2: 2000

SR EN 772-2:

2000/A1: 2006

ZP – Zidărie şi pereţi

 

 

c) beton celular autoclavizat

 

11 – Determinarea densităţii aparente SR EN 678: 1996
12 – Determinarea continutului de umiditate SR EN 1353: 2000
13 – conductivitate termică

STAS 5912 – 89

 

SR EN 12667: 2002

14 – absorbţie de apă (datorită acţiunii capilare) SR EN 772-11: 2011
15 – Determinarea rezistenţei la compresiune

SR EN 771-4+A1:2015

 

SR EN 679:2006

16 – Determinarea rezistenţei la încovoiere a  betonului celular autoclavizat

SR EN 771-4+A1:2015

 

SR EN 1351:2003

ZP – Zidărie şi pereţi

 

 

 

d) elemente de închidere

17 – caracteristici  de transfer termic ale elementelor de închidere în regim staţionar

SR EN 1934: 2004

 

SR EN ISO 13786: 2008

STAS 12057-82

Metodologie INCERC Iaşi nr. 521-1993, Actualiz. 2 – 2012

18 – stabilitatea termica C107 – 2005
19 – deformatii şi deplasari ale elementelor de construcţii la acţiunea temperaturii SR EN 60068-2-14: 2010

AR – Armături de rezistenţă din oţel beton, sârme sau plase sudate

 

a)bare, sarme laminate si sarme pentru armarea betonului

 

01 – Încercarea de îndoire (bare de otel)

SR EN ISO 15630-1:2011

 

SR EN ISO 7438:2016

02 – Rezistenţa la tracţiune (limita de curgere, alungirea)

SR EN ISO 15630-1:2011

 

SR EN ISO 6892-1:2016

AR – Armături de rezistenţă din oţel beton, sârme sau plase sudate

 

b)plase sudate

03 – Rezistenţa la tracţiune (limita de curgere, alungirea)

SR EN ISO 15630-2:2011

 

SR EN ISO 6892-1:2016

EIC – Echipamente înglobate în construcţie

 

a) Probe de otel

01 – Probe de tracţiune statică (Sârme, profile laminate, Table, ţevi, şuruburi) SR EN ISO 6892-1:2016

IMPL- Incercari pe modele si prototipuri in laborator

 

a) Elemente liniare din beton, beton armat şi beton precomprimat

01 – Încercarea pe stand a elementelor prefabricate din beton, beton armat si precomprimat

 

 

STAS 12313-85

IMPL- Incercari pe modele si prototipuri in laborator

 

 

b)elemente plane din beton, beton armat si beton precomprimat (pereti structurali, panouri mari, placi, plansee dale)

02 – Încercarea pe stand a elementelor prefabricate din beton, beton armat si precomprimat

 

 

STAS 12313-85
c) Construcţii din beton, BA, BP (modele la scară redusă sau la scară naturală reprezentand porţiuni dintr-o structură reală) 06 – Incercari Fc: Vibratii (sinusoidale) SR EN 60068-2-6: 2008
06.1- Incercari Ff:Vibratii – Metoda prin accelerograme

 

SR EN 60068-2-57: 2014

 

d) Construcţii din zidarie (modele la scară redusă sau la scară naturală reprezentand porţiuni  dintr-o structură reală)

 

 

07 – Încercarea pe stand a elementelor prefabricate din beton, beton armat si precomprimat STAS 12313-85
08 – Incercari Fc: Vibratii (sinusoidale) SR EN 60068-2-6: 2008
08.1-Incercari Ff:Vibratii – Metoda prin accelerograme

SR EN 60068-2-57: 2014

 

 

e) constructii cu alcatuire mixta (beton, zidarie, metal, mase plastice) 09 – Încercarea pe stand a elementelor prefabricate din beton, beton armat si precomprimat

STAS 12313-85

 

 

10 – Incercari Fc: Vibratii (sinusoidale) SR EN 60068-2-6: 2008
11 – Incercari Ff: Vibratii – Metoda prin accelerograme

SR EN 60068-2-57: 2014

 

 

AVC – Acustica si vibratii in constructii

 

a) Echipamente, instalaţii, componente aferente construcţiilor

01 – Metode de incercari seismice ale echipamentelor

SR EN 60068-3-3:1994

 

SR EN 60068-2-6: 2008

02 – Încercare la şoc

Standard for Certification –

 

NO. 2.4:2006

IDL – Încercări distructive lemn

 

a) lemn brut pentru construcţii, lemn laminat încleiat

01 – Determinarea densităţii în stare naturală pentru lemn

SR EN 14081-1:2016

 

SR EN 384:2017

02-Determinarea rezistenţei la compresiune paralel cu fibrele, pentru lemn

SR EN 14081-1:2016

 

 

SR EN 408+A1:2012

03 – Determinarea modulului de elasticitate la compresiune paralel cu fibrele, pentru lemn

SR EN 14081-1:2016

 

 

SR EN 408+A1:2012

 

04 – Determinarea rezistenţei la întindere din încovoiere paralel cu fibrele, pentru lemn

SR EN 14081-1:2016

 

 

SR EN 408+A1:2012

 

05 – Determinarea modulului de elasticitate global la încovoiere, paralel cu fibrele, pentru lemn

SR EN 14081-1:2016

 

 

SR EN 408+A1:2012

 

 

IDL – Încercări distructive lemn

 

 

b) stalpi si grinzi lemn

06 – Încercări distructive pentru verif. capac. portante şi de deformare a grinzilor şi stâlpilor SR EN 14229: 2011
07 – Determinarea modulului de elasticitate SR EN 14229: 2011
08 – Determinarae rezistentei la incovoiere SR EN 14229: 2011

 

IDN – Încercări distructive nemetale

a) conducte din poliesteri armaţi cu fibră din sticlă

01 – Ţevi de materiale plastice termorigide armate cu sticlă (PAS).

 

Determinarea rigidităţii inelare specifice iniţiale

SR EN 1796:2013

 

SR EN 1228:2001

02 – Ţevi de materiale plastice termorigide armate cu sticlă (PAS).

 

Metodă de încercare pentru stabilirea rezistenţei la deflexie inelară iniţială

SR EN 1796:2013

 

SR EN 1228:2001

03 – Ţevi de materiale plastice termorigide armate cu sticlă (PAS).

 

Determinarea proprietăţilor iniţiale la tracţiune longitudinală

SR EN 1796:2013

 

SR EN 1393:2003

SR EN 1393:2003/AC:2003

04 – Ţevi de materiale plastice termorigide armate cu sticlă (PAS).

 

Determinarea rezistenţei la tracţiune circulară iniţială aparentă

SR EN 1796:2013

 

SR EN 1394:2003

SR EN 1394:2003/AC:2003

IDN – Încercări distructive nemetale

 

b) materiale plastice

05 – Determinarea rezistentei la rupere la tracţiune SR EN ISO 527-1:2012
06 – Determinarea rezistentei la încovoiere

SR EN ISO 14125:2014

 

SR EN ISO 14125: 2000/AC:2003

SR EN ISO 14125 :2000/A1:2011

IVC  – Instalatii de ventilatie si climatizare

 

 

a) – conducte metalice aer

01- Determinarea rezistenţei şi etanşeităţii conductelor metalice circulare,  rectangulare de aer

SR EN 12237: 2004

 

SR EN 1507: 2006

02 – Determinarea rezistenţei şi stabilităţii mecanice a conductelor metalice de aer la lovituri, căderi de la înălţime sau apăsări

SR 13446: 2000

 

 

03 – Verificari dimensionale

SR EN 1506: 2007

 

SR EN 1505: 2002

MI – Materiale pentru invelitori

 

 

a) – table si ţigle metalice

`

01 – Tolerante dimensionale

SR EN 14782: 2006

 

SR EN 508-1: 2014

02 – Permeabilitate la apă

SR EN 14782: 2006

 

SR EN 508-1: 2014

03 – Permeabilitate la vapori şi aer
04 – Rezistenta la forte concentrate SR EN 14782: 2006
DOMENIU DE ACTIVITATE DENUMIRE ÎNCERCARE(PROCEDURA) STANDARD
04. A. R. – Armături de rezistenţă din OB, sârmă sau plase sudate

Caracteristici geometrice şi dimensiuni. Încercări pentru oţel betom, sârmă trasă şi plase sudate

 

 

SR 438-1:2012;

 

 

SR 438-2:2012;

 

SR 438-3:2012;

 

SR 438-4:2012;

Calitate sudare noduri – Încercări pentru plase sudate SR 483-3:2012
Sudarea oţelului beton IT C28-83;
ISO 17660-1/2007
Îndoirea la rece: mecanic şi pe dorn. Încercări pentru oţel beton, sârmă trasă şi plase sudate

SR 438-1:2012;

 

 

SR EN ISO 15630-1:2011

 

SR 438-2:2012;

 

SR 438-3:2012;

 

SR 438-4:2012;

Determinarea rezistenţei la tracţiune. Încercări pentru oţel beton, sârmă trasă şi plase sudate ST 009:2011;
SR 438-1:2012;
SR 438-2:2012;
SR 438-3:2012;
SR 438-4:2012;

SR EN ISO 15630-1/2011;

 

 

SR EN ISO 6892-1:2016

06 B. B.A. B.P. – Beton, beton armat şi beton precomprimat

Rezistenţe mecanice – Încercări pentru beton întărit

 

 

SR EN 12390-1:2013

SR EN 12390-2: 2009

 

 

SR EN 12390-3: 2009

 

SR EN 12390-3: 2009 /AC:2011

 

 

SR EN 12390-5: 2009

 

SR EN 12390-6: 2010
09 CL – Construcţii din lemn Determinarea dimensiunilor epruvetelor SR EN 408+A1: 2012
Determinarea rezistenţei şi modulului de elasticitate la încovoiere paralel cu fibrele SR EN 408+A1: 2012

Determinarea rezistenţei şi modulului de elasticitate la întindere în paralel cu fibrele

 

(lamela)

SR EN 408+A1: 2012
Determinarea rezistenţei şi modulului de elasticitate la compresiune paralel cu fibrele SR EN 408+A1: 2012
16 F – Finisaje Timp de scurgere – Încercări pe lacuri, vopsele, zugrăveli SR EN ISO 2431:2012
Determinarea puterii de acoperire – Încercări pe lacuri, vopsele, zugrăveli SR EN ISO 6504-3:2007
Determinarea flexibilităţii peliculei prin îndoire pe dorn conic. Încercări pe lacuri, vopsele, zugrăveli SR EN ISO 6860:2006
18 GTF – Geotehnică şi teren de fundare Cercetarea terenului de fundare – penetrarea dinamică cu con Penetrometrul Dinamic Usor SR EN ISO 22476-2:2006
Cercetarea pământului cu placa dinamică – determinarea modulului de deflexie dinamică STAS 9850-89
Granulozitate: metoda cernerii; metoda sedimentării STAS 1913/5-85

Compresibilitatea prin metoda edometrică

 

 

 

Determinarea compresibilitatii pamanturilor prin incercarea in edometru

– compresibilitate

– consolidare pana la 2000 kPa

– consolidare pana la 3200 kPa

 

STAS 8942/1-89
IMPL – Incercari pe modele si prototipuri in laborator Testari ale elementelor si modelelor de structuri pe standuri de proba  C205-81; C181-88
12 P – Prefabricate

Determinarea dimensiunilor şi aspectului produselor din beton

 

(dale, etc.)

SR EN 1338:2004/AC:2006;

 

SR EN 1433:2003+AC:2006

SR EN 1339:2004/AC:2006;

SR EN 1340:2004/AC:2006

Determinarea absorţiei la apă pentru produse din beton

 

(dale, etc.)

SR EN 1338:2004/AC:2006;

 

SR EN 1339:2004/AC:2006;

SR EN 1340:2004/AC:2006

Determinarea rezistenţelor la îngheţ-dezgheţ pentru produsele din beton

 

(dale, etc.)

SR EN 1338:2004/AC:2006;

 

SR EN 1339:2004/AC:2006;

SR EN 1340:2004/AC:2006

Determinarea rezistenţelor la uzură pentru produse din beton

 

(dale, etc.)

SR EN 1338:2004/AC:2006;
SR EN 1339:2004/AC:2006;
SR EN 1340:2004/AC:2006
Determinarea rezistenţelor mecanice (întinderea prin încovoiere şi despicare) pentru produse din beton SR EN 1338:2004/AC:2006;
SR EN 1339:2004/AC:2006;
SR EN 1340:2004/AC:2006

Cămine de vizitare. Verificarea dimensiunilor şi aspectului

 

 

SR EN 1917:2003

 

 

SR EN 1917:2003/AC:2008

Cămine de vizitare. Determinarea rezistenţei sub sarcină verticală a elementelor

SR EN 1917:2003

 

 

SR EN 1917:2003/AC:2008

Cămine de vizitare. Determinarea rezistenţei la strivire a elementelor drepte – încercarea în poziţie orizontală

SR EN 1917:2003

 

 

SR EN 1917:2003/AC:2008

Cămine de vizitare. Determinarea etanşeităţii la apă

SR EN 1917:2003

 

 

SR EN 1917:2003/AC:2008

Tuburi şi accesorii. Determinarea rezistenţei la rupere. SR EN 1916:2003
SR EN 1916:2003/AC:2008
Tuburi şi accesorii. Determinarea rezistenţei la încovoiere. SR EN 1916:2003
SR EN 1916:2003/AC:2008
12 P – Prefabricate Panouri sandviş autoportante. Încercarea la tracţiune transversală pe panou. SR EN 14509:2013 Anexa A.1
SR EN 1607:2013
Panouri sandviş autoportante. Încercarea la forfecare pe materialul de miez. SR EN 14509:2013 Anexa A.3
Panouri sandviş autoportante. Determinarea capacităţii portante la încovoiere şi a rigidităţii unui panou simplu rezemat SR EN 14509:2013 Anexa A.5
Panouri sandviş autoportante – determinarea durabilităţii panourilor sandviş (DUR1) SR EN 14509:2013 Anexa B
Panouri sandviş autoportante – toleranţe dimensionale SR EN 14509:2013 Anexa D.6
56 VNCEC – Verificări nedistructive şi a comportării în exploatre a construcţiilor Determinarea armăturilor înglobate în beton armat C 244/1993
(detecţie, strat de acoperiere, diametre)
Extragerea de carote din beton – Încercări nedistructive, semidistructive pentru beton , beton armat NP 137:2014; C 26/1985
Metoda nedistructivă combinată – Încercări nedistructive, semidistructive pentru beton, beton armat NP 137:2014; C 26/1985
Metoda de duritate superficială a sclerometrului Schmidt – Încercări nedistructive, semidistructive pentru beton, beton armat NP 137:2014; C 26/1985
Metoda ultrasonică de impuls – Încercări nedistructive, semidistructive pentru beton, beton armat NP 137:2014; C 26/1985
57 – Zidărie şi pereţi Absorbţia de apă – Încercări pentru corpuri de zidărie ceramic SR EN 772-11:2011
Densitatea aparentă – Încercări pentru corpuri din zidărie de ceramic SR EN 772-13:2001
Dimensiuni – Încercări pentru corpuri din zidărie de ceramic SR EN 772-16:2011

Rezistenţe mecanice – Încercări pentru corpuri din zidărie de ceramic

 

 

SR EN 772-1:2011
SR EN 772-6:2002
Rezistenţa la îngheţ-dezgheţ – Încercări pentru corpuri din zidărie de ceramice SR EN 772-18:2011
Determinarea prin cântărire hidrostatică a volumului net şi al procentului de goluri a elementelor pentru zidărie din argilă arsă SR EN 772-3:2000